GEMCIRENA (GEMCITABINE)

Infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GEMCIRENA (GEMCITABINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
L01BC05 GEMCITABINE Infuus
L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Eekeren van R. Infusiegerelateerde bijwerkingen bij gemcitabineconcentraat door aanwezigheid van alcohol GeBu 2011 45;117-118
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-8-2019.


GEMCITABINE

Aantal meldingen 74
Ernstig 33
Geslacht
Man
Vrouw
35
(47%)
39
(53%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
falen van de ademhaling : 2
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 2
longfibrose : 1
pleurale effusie : 1
schadelijk effect op de long : 3
Bloed- en lymfestelsel : 3
trombotische microangiopathie : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 23
aderontsteking : 1
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
longembolie : 1
maligne hypertensie : 1
overmatig blozen : 1
veneuze aandoening : 18
Hart : 9
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartspieraandoening : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
perifeer oedeem : 3
Huid- en onderhuid : 12
galbulten : 1
gegeneraliseerd erytheem : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie : 1
huidinfectie : 1
longontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 5
megacolon : 1
misselijkheid : 3
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 7
Acute kidney injury : 2
hemolytisch uremisch syndroom : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
oorsuizen : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
ammonium verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 2
pijn op de toedieningsplaats : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 28
zich dronken voelen : 1
Zenuwstelsel : 26
beroerte (CVA) : 2
branderig gevoel : 18
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 3
leverencefalopathie : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GEMCITABINE

Aantal meldingen 48.538
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.451
(44%)
22.602
(47%)
4.485
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
278
(1%)
15.108
(31%)
17.344
(36%)
15.439
(32%)
369
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.139
Bloed- en lymfestelsel : 16.846
Bloedvaten : 3.104
Chirurgische en medische verrichtingen : 253
Congenitale en genetische afwijkingen : 65
Endocrien syteem : 68
Hart : 2.210
Huid- en onderhuid : 4.488
Immuunsysteem : 404
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.513
Intoxicaties en letsels : 1.908
Lever en galwegen : 1.621
Maag-darmstelsel : 9.549
Neoplasmata : 3.521
Nier en urinewegen : 2.045
Oog : 380
Oor en evenwichtsorgaan : 245
Product aanlegenheden : 78
Psychisch : 911
Sociale omstandigheden : 62
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.585
Testuitslagen en onderzoeken : 5.445
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.006
Voeding en stofwisseling : 3.446
Voortplantingsstelsel en borsten : 164
Zenuwstelsel : 3.979
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
2 L01BC01 CYTARABINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus, Injectie/infuus
3 L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie
4 L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
5 L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie, Injectie/infuus
6 L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
7 L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
8 L01BC07 AZACITIDINE Injectie
9 L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Injectie
10 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Infuus
11 L01BC08 DECITABINE Infuus
12 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
13 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/OTERACIL/GIMERACIL) Capsule
14 L01BC53 UFT () Capsule
15 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet