HERCEPTIN (TRASTUZUMAB)

Infuus, Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie
L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 57
Ernstig 28
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
3
(5%)
53
(93%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
ademstilstand : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 3
longontsteking : 1
neusklachten : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
pleurale effusie : 1
sputum toegenomen : 1
Bloedvaten : 9
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 9
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 3
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 11
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
erysipelas : 1
Intoxicaties en letsels : 1
harttoxiciteit : 1
Maag-darmstelsel : 7
alvleesklierontsteking : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 1
ingewandenischemie : 1
misselijkheid : 1
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 4
jeuk aan oog : 1
papiloedeem oog : 1
scheelzien : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtspijn : 3
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
ejectiefractie verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
loopstoornis : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
Zenuwstelsel : 10
faciaal spasme : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 1
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
te weinig vruchtwater : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 30.287
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
26.627
(88%)
1.528
(5%)
2.132
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
385
(1%)
12.026
(40%)
5.943
(20%)
11.344
(37%)
589
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.984
Bloed- en lymfestelsel : 3.369
Bloedvaten : 1.747
Chirurgische en medische verrichtingen : 171
Congenitale en genetische afwijkingen : 65
Endocrien syteem : 100
Hart : 4.074
Huid- en onderhuid : 4.089
Immuunsysteem : 803
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.890
Intoxicaties en letsels : 2.024
Lever en galwegen : 538
Maag-darmstelsel : 5.413
Neoplasmata : 1.861
Nier en urinewegen : 648
Oog : 634
Oor en evenwichtsorgaan : 225
Product aanlegenheden : 77
Psychisch : 986
Sociale omstandigheden : 70
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.847
Testuitslagen en onderzoeken : 4.526
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.168
Voeding en stofwisseling : 1.359
Voortplantingsstelsel en borsten : 335
Zenuwstelsel : 4.040
Zwangerschap en perinatale periode : 196
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus
3 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus
4 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus
5 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
6 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
7 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus
8 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
9 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
10 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
11 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus
12 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
13 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus
14 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
15 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus
16 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infuus
17 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus
18 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
19 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus
20 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus
21 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
22 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie
23 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
24 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
25 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
26 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
27 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus
28 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
29 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
30 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus
31 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
32 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
33 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
34 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
35 L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
36 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus
37 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
38 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus
39 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus
40 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus