HUMIRA (ADALIMUMAB)

Injectie, Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HUMIRA (ADALIMUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB04 ADALIMUMAB Injectie
L04AB04 AMGEVITA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 HULIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 HUMIRA (ADALIMUMAB) Injectie, Injectievloeistof
L04AB04 HYRIMOZ (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 IDACIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 IMRALDI (ADALIMUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Weits, G. Bijwerkingen van biologische medicijnen geïnventariseerd UA 2019 9(5):9
3 Jessurun, N., Jong, M. de, Hoentjen, F. IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(40/41):40-41
4 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
5 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Adalimumab and neuroendocrine carcinoma of the skin 2012
2 Adalimumab and pustular psoriasis 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


ADALIMUMAB

Aantal meldingen 586
Ernstig 208
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
199
(34%)
385
(66%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
bloedneus : 1
emfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
hilus lymfadenopathie : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longfibrose : 1
longontsteking : 3
longsarcoïdose : 1
loopneus : 2
niezen : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
monoclonale B-cellymfocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 27
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 1
hersenstaminfarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
longembolie : 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
overmatig blozen : 2
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
trombose : 1
trombose ader : 2
trombusvorming in hart : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 7
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
verandering van medisch hulpmiddel : 1
Hart : 29
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartaandoening : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 3
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 155
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
dunne huid : 1
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 26
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 4
huiduitslag : 20
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 6
koude urticaria : 1
mechanische urticaria : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
ontsteking nagelriem : 2
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 3
overmatig zweten : 4
palmoplantaire pustulose : 1
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 11
pustulaire psoriasis : 5
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 5
rosacea : 1
sarcoidose van de huid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwelling aangezicht : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
sarcoidose : 4
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 91
abces : 1
artritis infectieus : 1
atypische mycobacteriële infectie : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 3
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 7
bronchiolitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 1
buikabces : 1
caries tanden : 2
cellulitis : 1
faryngitis : 3
gelokaliseerde infectie : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 3
gordelroos : 4
hepatitis viraal : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
huidinfectie : 3
huidinfectie door schimmels : 2
infectie : 4
infectie parasitair : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
infectieuze myositis : 1
koortsuitslag : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
Legionella-longontsteking : 1
leverabces : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 9
lymfeknoopabces : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ooginfectie : 2
orale infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
pyelonefritis door schimmels : 1
schimmelinfectie : 2
sepsis : 4
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
stafylokokken-infectie : 2
tuberculose : 3
urineweginfectie : 2
Varicella zoster virus infection : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
wondinfectie : 1
worminfectie : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 4
galblaaskoliek : 1
galstenen : 2
Hepatitis : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
Maag-darmstelsel : 62
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 2
anale fistel : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 6
diverticulitis : 2
droge mond : 3
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 2
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
retroperitoneale fibrose : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 4
tandbreuk : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 89
acute myeloïde leukemie : 1
adenocarcinoom : 1
basaalcelcarcinoom : 2
B-cellymfoom : 2
blaaskanker : 2
borstkanker : 11
borstkanker met uitzaaiingen : 2
borstkanker vrouw : 1
chronische lymfocytaire leukemie : 1
colonkanker : 7
cutaan T-cellymfoom : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
eierstokkanker : 2
glioblastoom : 1
goedaardig vetgezwel : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
kanker van de endeldarm : 2
kleincellige longkanker : 1
kwaadaardige longkanker : 9
leukemie : 1
maligne melanoom : 4
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 3
nierkanker : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 8
osteosarcoom : 1
overgangscelcarcinoom : 2
perifeer T-cellymfoom : 1
plasmacel myeloom : 1
polycythaemia vera : 1
prostaatkanker : 1
schildklierkanker : 1
seminoom : 1
slokdarmcarcinoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
T-cellymfoom : 1
testiskanker : 1
vergrote lymfklier : 6
vulvakanker : 1
ziekte van Bowen : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfunctie verminderd : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 37
afsluiting netvliesader : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 2
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 3
ontsteking oogzenuw : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
oogirritatie : 1
oogontsteking : 2
opticus ischaemie neuropathie : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpruritus : 1
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 5
Psychisch : 45
abnormale dromen : 1
angst : 3
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 6
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 3
persoonlijkheidsverandering : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 5
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 1
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 47
artritis reactief : 1
bindweefselaandoening : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 1
discitis van tussenwervelschijf : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 4
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
peesontsteking : 1
periartritis : 1
perifere zwelling : 3
pijn in arm of been : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 5
skeletspierstijfheid : 2
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 4
spierzwakte : 5
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 18
antifosfolipiden-antistoffen : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 2
rode bloedceltelling verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 157
aangezichtspijn : 1
bloeding op de injectieplaats : 1
Complication associated with device : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 61
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het koud hebben : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 3
koorts : 8
koude rillingen : 3
malaise : 8
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 8
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
plotselinge hartdood : 1
reactie op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
toename van ziekte : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 6
diabetes mellitus : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ondervoeding : 2
uitdroging : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
aandoening van vulva : 1
borstontsteking : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 94
aandachtstoornis : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 6
duizeligheid : 12
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 14
initiële insomnia : 1
migraine : 1
multipele sclerose : 4
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 3
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 3
presyncope : 1
radiculopathie : 3
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 13
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 3
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 6
foetale dood : 2
kernicterus : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ADALIMUMAB

Aantal meldingen 480.772
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
310.456
(65%)
153.529
(32%)
16.787
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
757
(0%)
385.581
(80%)
8.254
(2%)
83.202
(17%)
2.978
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 40.846
Bloed- en lymfestelsel : 7.954
Bloedvaten : 14.087
Chirurgische en medische verrichtingen : 14.623
Congenitale en genetische afwijkingen : 918
Endocrien syteem : 1.483
Hart : 11.901
Huid- en onderhuid : 69.336
Immuunsysteem : 9.950
Infecties en parasitaire aandoeningen : 101.448
Intoxicaties en letsels : 70.900
Lever en galwegen : 5.247
Maag-darmstelsel : 78.420
Neoplasmata : 18.273
Nier en urinewegen : 9.334
Oog : 12.718
Oor en evenwichtsorgaan : 4.459
Product aanlegenheden : 15.564
Psychisch : 19.733
Sociale omstandigheden : 2.816
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 79.790
Testuitslagen en onderzoeken : 38.742
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 235.730
Voeding en stofwisseling : 11.942
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.099
Zenuwstelsel : 55.200
Zwangerschap en perinatale periode : 2.946
Vergelijkbare geneesmiddelen