KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB)

Infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus
L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


PEMBROLIZUMAB

Aantal meldingen 19
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
10
(53%)
9
(47%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
longontsteking : 1
Endocrien syteem : 1
Primary hyperthyroidism : 1
Huid- en onderhuid : 8
eczeem : 1
haaruitval : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 4
galstuwing : 1
Hepatitis : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 4
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
Neoplasmata : 2
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 2
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 1
End stage renal disease : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 1
wazig zien : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
slijmvliesonsteking : 1
Voeding en stofwisseling : 2
cachexie : 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
Zenuwstelsel : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PEMBROLIZUMAB

Aantal meldingen 17.703
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.336
(36%)
9.761
(55%)
1.606
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
46
(0%)
7.708
(44%)
4.488
(25%)
4.946
(28%)
515
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.129
Bloed- en lymfestelsel : 794
Bloedvaten : 537
Chirurgische en medische verrichtingen : 301
Congenitale en genetische afwijkingen : 16
Endocrien syteem : 1.193
Hart : 691
Huid- en onderhuid : 2.013
Immuunsysteem : 438
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.541
Intoxicaties en letsels : 2.977
Lever en galwegen : 899
Maag-darmstelsel : 2.623
Neoplasmata : 3.405
Nier en urinewegen : 772
Oog : 401
Oor en evenwichtsorgaan : 66
Product aanlegenheden : 33
Psychisch : 535
Sociale omstandigheden : 60
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.443
Testuitslagen en onderzoeken : 1.687
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.462
Voeding en stofwisseling : 1.276
Voortplantingsstelsel en borsten : 78
Zenuwstelsel : 1.643
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus
3 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus
4 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus
5 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
6 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
7 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus
8 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
9 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
10 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
11 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus
12 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
13 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus
14 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
15 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus
16 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infuus
17 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus
18 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie
19 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
20 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus
21 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
22 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie
23 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
24 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
25 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
26 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
27 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus
28 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
29 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus
30 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
31 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
32 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
33 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
34 L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
35 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus
36 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie
37 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
38 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus
39 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus
40 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus