KLACID (CLARITROMYCINE)

Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in KLACID (CLARITROMYCINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FA09 CLARITROMYCINE Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
J01FA09 KLACID (CLARITROMYCINE) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Pijlman A.H., Kuck E.M., Puijenbroek van E.P. Acuut delier, waarschijnlijk uitgelokt door claritromycine NTVG 2001 2001; 145(5); 225-8
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
5 Bar-Oz B., Berlin M., Vries de L. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Safety 2012 35(7):589-98
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Claritromycine and angioedema 2013
2 Claritromycine en psychotische verschijnselen 2000
3 Macrolide antibiotics and myasthenia 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 685
Ernstig 80
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
221
(32%)
463
(68%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 28
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 5
hoesten : 2
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 15
obstructieve luchtwegaandoening : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
verkleuring van neusslijmvlies : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 14
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 52
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 25
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 7
perifeer oedeem : 9
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 126
acne : 1
angio-oedeem : 11
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 9
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 19
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 3
nagelloslating : 2
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 14
pijn aan de huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 5
Stevens-Johnson-syndroom : 2
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 7
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
caries tanden : 3
faryngitis : 1
huidinfectie door schimmels : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van vulva : 1
orale candida infectie : 2
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 2
litteken : 1
Lever en galwegen : 18
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 4
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 267
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
aften : 3
afwezigheid van speeksel : 1
anale pruritus : 4
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braken : 22
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 20
diarree : 35
droge mond : 12
gezwollen tong : 4
hik : 3
lip droog : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 42
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 7
ontsteking tandvlees : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 14
tongaandoening : 5
tongontsteking : 9
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 24
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
winderigheid : 3
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 2
Nier en urinewegen : 11
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 2
vocht vasthouden : 1
Oog : 23
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 2
afwijking oogbewegingen beide ogen : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
sclera verkleuring : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 38
doofheid : 6
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
oorongemak : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 12
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 8
voorbijgaande doofheid : 1
Psychisch : 161
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 5
achtervolgingswaan : 2
agressie : 3
angst : 21
Apathisch : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 2
dissociatie : 2
dwang : 1
emotionele labiliteit : 3
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 8
hallucinaties : 10
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
huilen : 2
ijlen : 4
Lusteloos : 2
manie : 3
nachtmerrie : 10
onrust : 1
paniekaanval : 4
paniekreactie : 3
persoonlijkheidsstoornis : 4
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 12
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 26
stemmingsstoornis : 1
stoornis in sociaal gedrag : 1
stress : 1
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
Myopathie : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 16
spierspasmen : 4
spierzwakte : 6
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 28
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloedingstijd verlengd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 3
Productresidu aanwezig : 1
protrombinetijd verlengd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 3
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 95
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 30
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het koud hebben : 1
koorts : 8
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 11
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
vermoeidheid : 13
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 28
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
honger : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 14
verminderde eetlust : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
pijn testikels : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 255
aandachtstoornis : 1
ataxie : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 27
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hoofdpijn : 21
meralgia paraesthetica : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
myasthenia gravis : 3
neuromyopathie : 1
niet kunnen ruiken : 7
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 19
smaakverlies : 14
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 2
tintelingen : 3
tintelingen mond : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 7
verandering reukvermogen : 11
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 91
Zwangerschap en perinatale periode : 5
borstvoeding verminderd : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 43.952
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.399
(58%)
15.533
(35%)
3.020
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
234
(1%)
13.865
(32%)
13.637
(31%)
15.681
(36%)
535
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.561
Bloed- en lymfestelsel : 1.099
Bloedvaten : 1.260
Chirurgische en medische verrichtingen : 75
Congenitale en genetische afwijkingen : 141
Endocrien syteem : 45
Hart : 2.213
Huid- en onderhuid : 12.195
Immuunsysteem : 1.878
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.048
Intoxicaties en letsels : 1.080
Lever en galwegen : 1.547
Maag-darmstelsel : 12.359
Neoplasmata : 135
Nier en urinewegen : 1.234
Oog : 1.198
Oor en evenwichtsorgaan : 927
Product aanlegenheden : 109
Psychisch : 3.793
Sociale omstandigheden : 37
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.728
Testuitslagen en onderzoeken : 3.048
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.925
Voeding en stofwisseling : 1.408
Voortplantingsstelsel en borsten : 230
Zenuwstelsel : 8.587
Zwangerschap en perinatale periode : 115
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01FA01 ERYTHROCINE (ERYTROMYCINE) Drank, Infuus, Tablet, Zakje voor orale suspensie
2 J01FA01 ERYTROMYCINE Drank, Infuus, Injectie, Tablet, Zakje voor orale suspensie
3 J01FA02 SPIRAMYCINE Overige toedieningsvormen
4 J01FA06 ROXITROMYCINE Filmomhulde tablet
5 J01FA06 RULIDE (ROXITROMYCINE) Filmomhulde tablet
6 J01FA10 AZITROMYCINE Drank, Tablet
7 J01FA10 ZITHROMAX (AZITROMYCINE) Drank, Tablet