KYPROLIS (CARFILZOMIB)

Infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in KYPROLIS (CARFILZOMIB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XX45 CARFILZOMIB Infuus
L01XX45 KYPROLIS (CARFILZOMIB) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


CARFILZOMIB

Aantal meldingen 5
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
3
(60%)
2
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
kortademigheid : 1
Huid- en onderhuid : 1
reactie op zonlicht : 1
Neoplasmata : 1
tumorlysissyndroom : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
uitblijven van urineproductie : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
pijn op de injectieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARFILZOMIB

Aantal meldingen 9.548
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.567
(37%)
4.526
(47%)
1.455
(15%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
6.397
(67%)
973
(10%)
1.999
(21%)
177
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.463
Bloed- en lymfestelsel : 1.182
Bloedvaten : 661
Chirurgische en medische verrichtingen : 241
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 24
Hart : 1.234
Huid- en onderhuid : 388
Immuunsysteem : 123
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.461
Intoxicaties en letsels : 1.388
Lever en galwegen : 128
Maag-darmstelsel : 1.073
Neoplasmata : 645
Nier en urinewegen : 599
Oog : 148
Oor en evenwichtsorgaan : 52
Product aanlegenheden : 19
Psychisch : 507
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 727
Testuitslagen en onderzoeken : 1.481
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.496
Voeding en stofwisseling : 609
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
Zenuwstelsel : 1.146
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XX44 AFLIBERCEPT Infuus
2 L01XX01 AMSACRINE Infuus
3 L01XX01 AMSIDINE (AMSACRINE) Infuus
4 L01XX27 ARSEENTRIOXIDE Infuus
5 L01XX02 ASPARAGINASE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
6 L01XX32 BORTEZOMIB Injectie
7 L01XX19 CAMPTO (IRINOTECAN) Infuus
8 L01XX41 ERIBULINE Injectie, Injectie/infuus
9 L01XX43 ERIVEDGE (VISMODEGIB) Capsule
10 L01XX02 ERWINASE (ASPARAGINASE) Injectie
11 L01XX11 ESTRACYT (ESTRAMUSTINE) Capsule
12 L01XX42 FARYDAK (PANOBINOSTAT) Capsule
13 L01XX41 HALAVEN (ERIBULINE) Injectie
14 L01XX17 HYCAMTIN (TOPOTECAN) Capsule, Infuus
15 L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE Capsule, Tablet
16 L01XX51 IMLYGIC (TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC) Injectie
17 L01XX19 IRINOTECAN Infuus
18 L01XX46 LYNPARZA (OLAPARIB) Capsule
19 L01XX23 LYSODREN (MITOTAAN) Tablet
20 L01XX50 NINLARO (IXAZOMIB) Capsule
21 L01XX24 ONCASPAR (PEGASPARGASE) Injectie / infuus
22 L01XX19 ONIVYDE (IRINOTECAN) Infuus
23 L01XX02 PARONAL (ASPARAGINASE) Injectie
24 L01XX24 PEGASPARGASE Injectie / infuus, Injectie/infuus
25 L01XX08 PENTOSTATINE Overige toedieningsvormen
26 L01XX05 SIKLOS (HYDROXYCARBAMIDE) Tablet
27 L01XX02 SPECTRILA (ASPARAGINASE) Infuus
28 L01XX51 TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC Injectie
29 L01XX25 TARGRETIN (BEXAROTEEN) Capsule
30 L01XX17 TOPOTECAN Capsule, Infuus
31 L01XX27 TRISENOX (ARSEENTRIOXIDE) Infuus
32 L01XX32 VELCADE (BORTEZOMIB) Injectie
33 L01XX52 VENCLYXTO (VENETOCLAX) Tablet
34 L01XX14 VESANOID (TRETINOINE) Capsule
35 L01XX35 XAGRID (ANAGRELIDE) Capsule
36 L01XX44 ZALTRAP (AFLIBERCEPT) Infuus
37 L01XX47 ZYDELIG (IDELALISIB) Tablet