LEMTRADA (ALEMTUZUMAB)

Infuus, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


ALEMTUZUMAB

Aantal meldingen 19
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
10
(53%)
9
(47%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
diffuse alveolaire beschadiging : 1
interstitiële longziekte : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
factor VIII-deficiëntie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verworven hemofilie : 1
Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 2
hart- en vaataandoening : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 4
galbulten : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
gordelroos : 1
hepatitis B : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
Maag-darmstelsel : 1
buikklachten : 1
Neoplasmata : 1
tumorlysissyndroom : 1
Oog : 1
blindheid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 4
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
perifere zwelling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Zenuwstelsel : 2
bewustzijnsverlies : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ALEMTUZUMAB

Aantal meldingen 15.998
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.484
(59%)
4.947
(31%)
1.567
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
5.987
(37%)
269
(2%)
9.436
(59%)
300
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.531
Bloed- en lymfestelsel : 2.337
Bloedvaten : 1.453
Chirurgische en medische verrichtingen : 319
Congenitale en genetische afwijkingen : 64
Endocrien syteem : 1.535
Hart : 1.609
Huid- en onderhuid : 4.638
Immuunsysteem : 980
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.378
Intoxicaties en letsels : 1.967
Lever en galwegen : 382
Maag-darmstelsel : 2.759
Neoplasmata : 840
Nier en urinewegen : 1.282
Oog : 719
Oor en evenwichtsorgaan : 318
Product aanlegenheden : 27
Psychisch : 1.539
Sociale omstandigheden : 195
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.328
Testuitslagen en onderzoeken : 3.783
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.413
Voeding en stofwisseling : 876
Voortplantingsstelsel en borsten : 477
Zenuwstelsel : 5.375
Zwangerschap en perinatale periode : 184
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA24 ABATACEPT Infuus, Injectie
2 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
3 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
4 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
5 L04AA28 BELATACEPT Infuus
6 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
7 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
9 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
10 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
11 L04AA01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
12 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
13 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
14 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Infuus, Poeder voor infuus
15 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
16 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof, Infuus
17 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
18 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
19 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
20 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
21 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
22 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus, Tablet
23 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
24 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Tablet
25 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
26 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
27 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Infuus, Poeder voor infuus
28 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
29 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
30 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
31 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Infuus, Injectie, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
32 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
33 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
34 L04AA10 SIROLIMUS Drank
35 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
36 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
37 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus, Poeder voor infuus
38 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
39 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
40 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet