MIRTAZAPINE

Drank, Smelttablet, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MIRTAZAPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet, Tablet
N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Drank, Smelttablet, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Mirtazapine Middel tegen depressie Gezondgids 2014 augustus 2014
2 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
3 Meyboom R.H.B. Mirtazapine and the blood - so far so good WHO Signal 1998 aug:4-5
4 Meyboom RHB Mirtazapine and the blood - so far so good. Signal 1998 aug:4-5
5 C. Eckhart Mirtazapine en urineretentie GeBu 2014 48(11):124-125
6 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Mirtazapine induced arthralgia BJCP 2005 60(5):570-572
7 Kleinsman A.C.M., Bijl A.M.H. Onttrekkingssyndroom ook bij mirtazapine relevant: Geleidelijk uitsluipen helpt PW 2005 140(24):812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Mirtazapine and constipation 2012
2 Mirtazapine and urinary retention 2014
3 Mirtazapine en droge mond 2001
4 Mirtazapine en myalgie 2000
5 Mirtazapine SolTab and mouth paraesthesia / anaesthesia 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-11-2019.


MIRTAZAPINE

Aantal meldingen 882
Ernstig 116
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
312
(35%)
569
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
apneuaanval : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 5
gevoel te stikken : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 13
onsteking van het neusslijmvlies : 3
orofaryngeale pijn : 5
pleurale effusie : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 25
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
beenmergfalen : 2
Bloedarmoede : 2
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 2
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 30
Bloeduitstorting : 3
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 4
hemorragie wond : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 3
longembolie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
chirurgische ingreep : 1
Endocrien syteem : 5
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 32
asthma cardiale : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartstilstand : 1
perifeer oedeem : 15
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage regelmatige hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 119
acne : 1
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 3
eczeem : 4
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 4
haaruitval : 12
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 15
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 6
ooglidzwelling : 3
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 12
pruritus gegeneraliseerd : 3
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
toename huidpigment : 3
tongoedeem : 5
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
Candida-infectie : 1
caries tanden : 2
faryngitis : 2
gordelroos : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
Intoxicaties en letsels : 3
litteken : 1
Sedation complication : 1
tandletsel : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 154
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
Anesthesie van de mond : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
branderige tong : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 4
buikvliesontsteking : 1
burning mouth-syndroom : 1
darmafsluiting door babypoep (meconium) : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 15
droge mond : 23
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
gezwollen tong : 8
groei van het tandvlees : 1
hik : 3
Hyperesthesie tanden : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
misselijkheid : 19
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 14
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 3
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
Neoplasmata : 3
acute leukemie : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
myelofibrose : 1
Nier en urinewegen : 34
aandoening urinelozing : 3
blaasaandoening : 1
bloed in de urine : 2
incontinentie : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 10
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 9
Oog : 40
droog oog : 6
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 6
lichtschuwheid : 1
omstulping/afhangend (oog)slijmvlies : 1
oogbloeding : 3
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
papiloedeem oog : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 11
Oor en evenwichtsorgaan : 24
draaiduizeligheid : 6
oorsuizen : 12
overgevoeligheid voor geluid : 5
slechthorendheid : 1
Psychisch : 310
abnormale dromen : 10
agressie : 24
alcoholprobleem : 1
angst : 19
Apathisch : 6
brassend eten : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 6
depressie : 14
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 2
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 3
emotionele stoornis : 2
gelijkmatige stemming : 3
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 9
hallucinaties : 11
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hypomanie : 1
ijlen : 3
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 2
manie : 6
nachtmerrie : 21
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 3
onrust : 14
onttrekkingssyndroom : 13
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 2
persoonlijkheidsstoornis : 2
prikkelbaarheid : 2
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 7
rusteloosheid : 17
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 22
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 2
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 2
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 8
verwarde toestand : 5
Vijandigheid : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 11
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 99
artrose : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 24
gewrichtsstijfheid : 1
peesafwijking : 1
perifere zwelling : 3
pijn in arm of been : 8
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 25
spierspasmen : 14
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 77
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
allergietest : 1
bloeddruk verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 53
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 181
aangezichtspijn : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 2
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelinteractie : 29
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kater : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 4
malaise : 5
maligne neuroleptica syndroom : 1
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 11
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 39
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
serum ziekteachtige reactie : 1
statisch oedeem : 4
therapeutische reactietijd verminderd : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 49
diabetes mellitus : 2
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
honger : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
lipo-oedeem : 1
overgewicht : 2
resistentie tegen insuline : 1
toegenomen eetlust : 23
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 2
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 4
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 32
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 3
endometriumhypertrofie : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 4
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
penisaandoening : 1
polymenorroe : 1
seksuele stoornis : 2
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 1
toegenomen erectie : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verminderde menstruatie : 1
voortijdige menopauze : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 377
aandachtstoornis : 8
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 5
clonus : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
diffuse hoofdpijn : 3
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 45
dyskinesie : 6
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 4
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 9
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 25
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
kaakklem : 3
kauwstoornis : 1
migraine : 3
minder smaak : 1
myasthenia gravis : 1
myoclone epilepsie : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 5
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 27
sedatie : 4
slaperigheid : 41
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 5
spierspasmen : 11
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 33
tintelingen mond : 11
tintelingen slijmvlies : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 8
trilling/beving (tremor) : 16
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 10
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zuigelingensterfte : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MIRTAZAPINE

Aantal meldingen 24.869
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.409
(58%)
9.374
(38%)
1.086
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
27
(0%)
6.586
(26%)
3.044
(12%)
14.096
(57%)
1.116
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.358
Bloed- en lymfestelsel : 986
Bloedvaten : 1.017
Chirurgische en medische verrichtingen : 132
Congenitale en genetische afwijkingen : 91
Endocrien syteem : 200
Hart : 1.498
Huid- en onderhuid : 2.072
Immuunsysteem : 361
Infecties en parasitaire aandoeningen : 523
Intoxicaties en letsels : 3.320
Lever en galwegen : 630
Maag-darmstelsel : 3.256
Neoplasmata : 96
Nier en urinewegen : 739
Oog : 841
Oor en evenwichtsorgaan : 347
Product aanlegenheden : 332
Psychisch : 7.072
Sociale omstandigheden : 173
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.781
Testuitslagen en onderzoeken : 3.134
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.072
Voeding en stofwisseling : 1.747
Voortplantingsstelsel en borsten : 424
Zenuwstelsel : 8.114
Zwangerschap en perinatale periode : 121
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX12 BUPROPION Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
6 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
7 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
8 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
9 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
10 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
11 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Drank, Druppels, Kruidenthee, Tablet
12 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
13 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
14 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
15 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
16 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
19 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
20 N06AX03 MIANSERINE Tablet
21 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
22 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
23 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
24 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
26 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
27 N06AX01 OXITRIPTAN Capsule, Tablet
28 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
29 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
30 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
31 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
32 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
33 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
34 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
35 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
36 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
40 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
41 N06AX05 TRAZODON Tablet
42 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
43 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
44 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
45 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
46 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
47 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
48 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
49 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
50 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte