NALTREXON

Capsule, Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NALTREXON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N07BB04 NALTREXON Capsule, Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Tablet
N07BB04 REVIA (NALTREXON) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-11-2019.


NALTREXON

Aantal meldingen 45
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
18
(40%)
27
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 2
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Huid- en onderhuid : 7
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
gezichtszwelling : 1
huiduitslag : 2
overmatig zweten : 2
Maag-darmstelsel : 22
braken : 5
diarree : 2
droge mond : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 10
pijn in de bovenbuik : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Oog : 5
accomodatiestoornis ooglens : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 28
abnormale dromen : 2
agressie : 2
depressieve stemming : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
stemmingsstoornis : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
wanhoopsgevoel : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 1
koude rillingen : 2
malaise : 2
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 1
product etiketaangelegenheid : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 21
ataxie : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 4
extrapiramidale aandoening : 1
hoofdpijn : 2
sedatie : 1
slaperigheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NALTREXON

Aantal meldingen 15.322
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.838
(32%)
6.922
(45%)
3.562
(23%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
13.762
(90%)
309
(2%)
654
(4%)
595
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 663
Bloed- en lymfestelsel : 52
Bloedvaten : 290
Chirurgische en medische verrichtingen : 421
Congenitale en genetische afwijkingen : 7
Endocrien syteem : 9
Hart : 269
Huid- en onderhuid : 1.035
Immuunsysteem : 189
Infecties en parasitaire aandoeningen : 929
Intoxicaties en letsels : 3.054
Lever en galwegen : 210
Maag-darmstelsel : 2.745
Neoplasmata : 56
Nier en urinewegen : 275
Oog : 308
Oor en evenwichtsorgaan : 148
Product aanlegenheden : 377
Psychisch : 5.093
Sociale omstandigheden : 660
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.402
Testuitslagen en onderzoeken : 1.186
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.544
Voeding en stofwisseling : 837
Voortplantingsstelsel en borsten : 211
Zenuwstelsel : 3.165
Zwangerschap en perinatale periode : 118
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07BB01 ANTABUS (DISULFIRAM) Bruistablet
2 N07BB01 DISULFIRAM Bruistablet, Capsule, Tablet
3 N07BB01 REFUSAL (DISULFIRAM) Tablet
4 N07BB03 ACAMPROSATE (ACAMPROSAAT) Maagsapresistente tablet
5 N07BB03 CAMPRAL (ACAMPROSAAT) Maagsapresistente tablet
6 N07BB05 SELINCRO (NALMEFEEN) Tablet