NEOCLARITYN (DESLORATADINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NEOCLARITYN (DESLORATADINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX27 AERIUS (DESLORATADINE) Drank, Smelttablet, Stroop, Tablet
R06AX27 DASSELTA (DESLORATADINE) Tablet
R06AX27 DESLORATADINE Drank, Smelttablet, Stroop, Tablet
R06AX27 NEOCLARITYN (DESLORATADINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Boer, J., Ederveen, E., Grundmark, B. Desloratadine and depression, a drug safety signal based on worldwide spontaneous reporting of side effects Upsala Journal of Medical Ssciences 2018 123(3):174-178
2 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Desloratadine and abnormal behaviour 2015
2 Desloratadine and increased appetite 2011
3 Loratadine, desloratadine and convulsions 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


DESLORATADINE

Aantal meldingen 449
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
153
(34%)
296
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 55
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 9
bronchospasme : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 7
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 20
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 1
neusverstopping : 2
niezen : 1
onregelmatige ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
eosinofilie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 11
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
flauwvallen : 1
hypertensieve crisis : 1
lage bloeddruk : 1
perifere veneuze ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 45
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 85
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 6
eczeem : 4
galbulten : 6
gezichtszwelling : 3
haaruitval : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 3
pruritus gegeneraliseerd : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
vervellen : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
caries tanden : 1
faryngitis : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 133
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 12
buikklachten : 7
buikpijn : 7
diarree : 15
droge mond : 20
eosinofiele colitis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 31
obstipatie, verstopping : 6
oesofaguspijn : 2
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
ziekten na tandheelkundige ingreep : 1
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 1
bedplassen : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 21
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 3
Psychisch : 81
abnormaal gedrag : 3
ADHD : 1
agressie : 5
angst : 4
Apathisch : 4
depressie : 4
depressieve stemming : 7
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 6
Lusteloos : 2
manie : 2
nachtmerrie : 4
onrust : 4
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 17
tic : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
waanwaarneming : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 15
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
tenosynovitis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
sperma analyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 135
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 7
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 29
pijn : 2
pijn in de borstkas : 6
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
traagheid : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 41
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 8
hunkering naar voedsel : 1
toegenomen eetlust : 6
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
borstpijn : 2
impotentie : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
prostaatontsteking : 2
seksuele stoornis : 1
Zenuwstelsel : 178
aandachtstoornis : 3
aura : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 30
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 4
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 54
kaakklem : 1
migraine : 3
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 4
perifere motorische neuropathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 24
smaakverlies : 3
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 1
tongbeet : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 2
verstoorde smaak : 4
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DESLORATADINE

Aantal meldingen 5.734
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.409
(59%)
2.064
(36%)
261
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
71
(1%)
1.349
(24%)
637
(11%)
3.613
(63%)
64
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 631
Bloed- en lymfestelsel : 82
Bloedvaten : 156
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
Congenitale en genetische afwijkingen : 20
Endocrien syteem : 2
Hart : 462
Huid- en onderhuid : 1.029
Immuunsysteem : 206
Infecties en parasitaire aandoeningen : 130
Intoxicaties en letsels : 477
Lever en galwegen : 111
Maag-darmstelsel : 1.126
Neoplasmata : 16
Nier en urinewegen : 105
Oog : 207
Oor en evenwichtsorgaan : 121
Product aanlegenheden : 148
Psychisch : 708
Sociale omstandigheden : 17
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 264
Testuitslagen en onderzoeken : 350
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.487
Voeding en stofwisseling : 115
Voortplantingsstelsel en borsten : 77
Zenuwstelsel : 1.574
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen