OMOQUIS (OMEPRAZOL)

Maagsapresistente capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OMOQUIS (OMEPRAZOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel, F. van, Jong, L. de, Vries, T.de (Es)omeprazole and discoloration of regurgitated gastric contents in infants: worrying for care-takers and a sign of a reduced bioavailability JPPT 2016 21(3):206-262
2 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. Anaphylactic reactions to proton-pump inhibitors Ann. Pharmacother. 2000 34:474-476
3 Weits, G. Bijwerking belicht: Omeprazol en verkleurd sputum bij zuigelingen Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 2017(4):21
4 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. De anafylactische shock. Zeldzame reacties op protonpompremmers PW 2000 135(44):1650-2
5 Heeringa M. Ernstige reacties niet uitgesloten. Bijwerkingen van protonpompremmers PW 2000 135(44):1645-8
6 Ekhart C. Es(omeprazol) en vitamine B12 deficiëntie GeBu 2012 46(10):119
7 Monster M., Grootheest van A.C. Gynaecomastie tijdens gebruik van protonpompremmers PW 2008 27: 38-39
8 Zweers P.G.M.A. omeprazol en erectiele dysfunctie GeBu 2009 42;61
9 Sonnenberg, M., Weits, G. Paars speeksel, spuug of braaksel bij (es)omeprazol Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(1/2):16-17
10 Fabius M., Graaf de L., Diemont W., Puijenbroek van E.P. The weber-curve pitfall. Effects of a forced introduction on reporting rates and reported adverse event profiles (abstract) Proceedings of the ISOP conference 17-20 october 2 2001 145
11 Graaf de L., Fabius M.A., Diemont W.L., Puijenbroek van E.P. The Weber-curve pitfall: effects of a forced introduction on reporting rates and reported adverse event profiles Pharm. World Science 2003 25(6):260-263
12 Smeets, T., Härmark, L. Vitamine B12-tekort mogelijk na langdurig slikken PPI’s PW 2015 150(27)18-20
13 Blokpoel R.G.T., Broos N., Jong-van den Berg de L.T.W. Waarde omeprazol bij huilende zuigelingen beperkt NTVG 2010 154:A1850
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 (es) Omeprazole and tinnitus 2013
2 (es) Omeprazole and vitamin B12 deficiency 2011
3 (Es)omeprazole and regurgitated gastric content discoloured - an update 2019
4 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015
5 Meldingen na substitutie omeprazol naar Omecat 2016
6 Omeprazol and cutaneous lupus erythematosus 2013
7 Omeprazole and coumarine interactions 2009
8 Omeprazole and erectile dysfunction – an update 2015
9 Omeprazole and erectyle dysfunction 2006
10 Omeprazole and gastric content discolouration 2013
11 Omeprazole suspension and regurgitated gastric content discoloured 2017
12 Omeprazole, esomeprazole and hypomagnesaemia 2009
13 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015
14 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
15 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
16 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


OMEPRAZOL

Aantal meldingen 2.185
Ernstig 222
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
876
(40%)
1.303
(60%)
6
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 138
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 9
diafragma-aandoening : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 6
geeuwen : 1
hoesten : 18
hyperventilatie : 3
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 40
kortademigheid bij inspanning : 2
luchtwegaandoening : 3
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 16
piepen : 2
productieve hoest : 2
snurken : 2
sputum toegenomen : 1
sputum verkleurd : 16
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verslikken : 1
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
pernicieuze anemie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 52
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 14
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
flauwvallen : 2
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 6
overmatig blozen : 9
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 8
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
hartpacemaker plaatsing : 1
Endocrien syteem : 5
hypoparathyroïdie : 2
schildklieraandoening : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 81
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 4
hartkloppingen : 32
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 33
snel hartritme : 3
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 524
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 2
afscheiding uit de navel : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 24
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 5
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 2
erythema multiforme : 4
galbulten : 44
gezichtszwelling : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 83
hoofdroos : 1
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 66
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 81
jeukende huiduitslag : 25
Meerdere blauwe plekken : 6
minder haargroei : 1
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 4
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 1
oedeem mond : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 2
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 34
overmatige afscheiding van talg : 2
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
pruritus gegeneraliseerd : 5
psoriasis : 6
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 2
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 12
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 2
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 5
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 3
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 7
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwangerschapsmasker : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 4
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 28
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 10
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Campylobacter gastroenteritis : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
gordelroos : 1
infectie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
ontsteking van de speekselklier : 2
orale candida infectie : 3
pseudomembraneuze colitis : 1
schimmelinfectie : 2
speekselklierontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 6
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
heupbreuk : 1
oogkneuzing : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 30
afwijkende leverfunctie : 6
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 7
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 2
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 922
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 9
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 5
aften : 7
alvleesklierontsteking : 4
anale pruritus : 2
belemmering van de speekselgang : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 7
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding van zweer in slokdarm : 1
boeren : 30
braken : 41
branderige tong : 8
buikbloeding : 1
buikklachten : 41
buikpijn : 60
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 88
Discoloured vomit : 1
droge keel : 5
droge mond : 50
epigastrisch ongemak : 2
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 9
hik : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
infrequente stoelgang : 2
intrinsieke factor deficiëntie : 1
irritatie keel : 2
kloofje anus (anale fissuur) : 1
kramp van de slokdarm : 2
landkaarttong : 1
lip droog : 2
lipaandoening : 2
lipbloeding : 1
lipzwelling : 10
maagaandoening : 4
maag-darm pijn : 6
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maagklachten : 77
maagontsteking : 2
maagpoliepen : 5
misselijkheid : 140
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 29
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 20
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 2
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 29
oraal ongemak : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 65
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
speekselkliersteen : 1
tandaandoening : 4
tandpijn : 3
tong droog : 1
tongaandoening : 4
tongbewegingsafwijking : 2
tongontsteking : 5
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 9
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 4
verstopping : 1
vetontlasting : 2
winderigheid : 44
zuurbranden : 14
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 4
blaaskanker : 1
kanker van de endeldarm : 1
maagkanker : 1
nierneoplasma : 1
Nier en urinewegen : 63
aandoening urinelozing : 3
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bedplassen : 2
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 4
nierfunctie verminderd : 8
nierkoliek : 1
nierontsteking : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 21
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 128
aandoening van het netvlies : 1
blindheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 31
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
lui oog (amblyopie) : 1
macula degeneratie : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 5
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 3
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 2
wazig zien : 50
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 44
doofheid : 3
draaiduizeligheid : 8
oorsuizen : 25
slechthorendheid : 8
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 7
Psychisch : 185
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 5
achtervolgingswaan : 1
afkeer van voedsel : 1
agressie : 10
alcoholisme : 1
angst : 9
Apathisch : 3
compulsief lipbijten : 1
Compulsive cheek biting : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 12
depressieve stemming : 19
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
hallucinaties : 10
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
leesstoornis : 1
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 5
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
Psychomotorische retardatie : 1
rusteloosheid : 6
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 13
slapeloosheid : 36
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 253
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
botpijn : 3
botzwelling : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 42
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 2
nekpijn : 1
osteoporose : 4
pees pijn : 2
perifere zwelling : 4
pijn in arm of been : 10
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 10
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 9
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
Spierpijn : 82
spierspasmen : 34
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 20
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 103
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 5
bloedingstijd verlengd : 1
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 29
gewicht verlaagd : 7
gewichtsschommeling : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 4
INR verhoogd : 9
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
maag pH verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verminderd hoeveelheid urine : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
versnelde boedstolling : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 615
atrofie : 1
dorst : 3
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 51
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 28
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 6
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koorts : 12
koude rillingen : 6
kreunen : 1
lichaamszwakte : 9
liespijn : 1
loopstoornis : 6
malaise : 37
oedeem : 8
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking : 1
ontsteking van de huig : 1
onverwacht effect : 216
pijn : 7
pijn in de borstkas : 19
potentiërend geneesmiddel interactie : 12
product blisterverpakkingaangelegenheid : 2
product kleuraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product vervalst : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvlies pijn : 1
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 3
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 18
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 61
vermoeidheid : 64
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 3
Voeding en stofwisseling : 171
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 3
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 3
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 9
honger : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
hyperlactacidemie : 1
hypochloremische alkalose : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 21
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 17
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 59
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
toegenomen eetlust : 8
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verminderde eetlust : 17
verstoorde eetlust : 3
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 2
zinkdeficiëntie : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 99
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstcyste : 1
borsthyperplasie : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 4
genitale uitslag : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 21
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 1
penisaandoening : 2
tepelpijn : 1
toename baarmoederslijmvlies : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 45
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 513
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 2
dementie : 2
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 129
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 7
faciaal spasme : 1
flauwvallen : 9
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 122
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kaakklem : 1
migraine : 12
monoparese : 1
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overmatige gevoeligheid : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 30
Smaakstoornis : 10
smaakverlies : 13
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 48
tintelingen mond : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 11
verandering reukvermogen : 6
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 27
zenuwpijn : 3
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Apgar score laag : 1
bloeding in zwangerschap : 1
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OMEPRAZOL

Aantal meldingen 103.579
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
49.559
(48%)
34.511
(33%)
19.509
(19%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
462
(0%)
61.156
(59%)
15.469
(15%)
23.327
(23%)
3.165
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.735
Bloed- en lymfestelsel : 4.460
Bloedvaten : 2.971
Chirurgische en medische verrichtingen : 617
Congenitale en genetische afwijkingen : 252
Endocrien syteem : 1.042
Hart : 3.859
Huid- en onderhuid : 15.967
Immuunsysteem : 2.832
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.033
Intoxicaties en letsels : 9.124
Lever en galwegen : 2.094
Maag-darmstelsel : 25.823
Neoplasmata : 2.062
Nier en urinewegen : 31.379
Oog : 2.647
Oor en evenwichtsorgaan : 1.072
Product aanlegenheden : 2.041
Psychisch : 6.468
Sociale omstandigheden : 343
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.545
Testuitslagen en onderzoeken : 6.406
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24.911
Voeding en stofwisseling : 4.531
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.414
Zenuwstelsel : 12.706
Zwangerschap en perinatale periode : 151
Vergelijkbare geneesmiddelen