OXYBUTYNINE

Blaasspoeling, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXYBUTYNINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BD04 DRIDASE (OXYBUTYNINE) Stroop
G04BD04 KENTERA (OXYBUTYNINE) Pleister
G04BD04 OXYBUTYNINE Blaasspoeling, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Veld in 't B.A., Kwee-Zuiderwijk W.J.M., Puijenbroek van E.P. Neuropsychiatrische bijwerkingen toegeschreven aan het gebruik van oxybutynine NTVG 1998 142(11):590-2
2 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


OXYBUTYNINE

Aantal meldingen 241
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
80
(33%)
159
(66%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
astma : 1
bloedneus : 6
geeuwen : 2
hoesten : 4
kortademigheid : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 14
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 7
vaatverwijding : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
perifeer oedeem : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 38
angio-oedeem : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 2
galbulten : 2
haaruitval : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
minder zweten : 2
overmatig zweten : 2
pruritus gegeneraliseerd : 1
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 4
verandering haartextuur : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
blaasontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 1
hitteberoerte : 1
verbranding : 1
Maag-darmstelsel : 100
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
boeren : 1
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 7
diarree : 4
droge keel : 2
droge mond : 39
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 10
hik : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 2
pijn in de bovenbuik : 2
slokdarm ongemak : 1
tandglazuurafwijking : 1
zweer in slokdarm : 1
Nier en urinewegen : 7
urineretentie : 6
vaker urineren : 1
Oog : 19
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 5
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
wagenziekte : 1
Psychisch : 66
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 1
agressie : 4
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 3
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dwang : 1
emotionele stoornis : 2
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 1
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
impulsief gedrag : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 2
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
tic : 3
verwarde toestand : 3
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
Problemen ledemaat : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 8
gewicht verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
brandwond op toedieningsplaats : 1
dorst : 5
dorst verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 6
vermoeidheid : 8
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 7
diabetes mellitus : 1
honger : 1
verminderde eetlust : 4
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borstpijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 64
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
cerebrale vasoconstrictie : 1
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 7
overactiviteit : 2
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 14
smaakverlies : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXYBUTYNINE

Aantal meldingen 13.799
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.848
(79%)
2.500
(18%)
451
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
88
(1%)
9.807
(71%)
793
(6%)
2.877
(21%)
234
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 531
Bloed- en lymfestelsel : 87
Bloedvaten : 341
Chirurgische en medische verrichtingen : 87
Congenitale en genetische afwijkingen : 27
Endocrien syteem : 22
Hart : 349
Huid- en onderhuid : 2.327
Immuunsysteem : 297
Infecties en parasitaire aandoeningen : 421
Intoxicaties en letsels : 2.068
Lever en galwegen : 67
Maag-darmstelsel : 2.810
Neoplasmata : 54
Nier en urinewegen : 1.048
Oog : 672
Oor en evenwichtsorgaan : 101
Product aanlegenheden : 1.307
Psychisch : 1.203
Sociale omstandigheden : 42
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 468
Testuitslagen en onderzoeken : 468
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.652
Voeding en stofwisseling : 262
Voortplantingsstelsel en borsten : 121
Zenuwstelsel : 1.881
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BD01 EMEPRONIUM Overige toedieningsvormen
2 G04BD02 URISPAS (FLAVOXAAT) Tablet
3 G04BD05 TERODILINE Overige toedieningsvormen
4 G04BD07 DETRUSITOL (TOLTERODINE) Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
5 G04BD07 TOLTERODINE Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
6 G04BD08 SOLIFENACINE Tablet
7 G04BD08 VESICARE (SOLIFENACINE) Drank (suspensie), Tablet
8 G04BD10 EMSELEX (DARIFENACINE) Tablet met gereguleerde afgifte
9 G04BD11 TOVIAZ (FESOTERODINE) Tablet met gereguleerde afgifte
10 G04BD12 BETMIGA (MIRABEGRON) Tablet met gereguleerde afgifte