PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA)

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BB08 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Pandemic influenza vaccine (Pandemrix®) and narcolepsy 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA)

Aantal meldingen 2.764
Ernstig 173
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
773
(28%)
1.988
(72%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 414
astma : 18
beklemming keel : 4
bloedneus : 2
bronchiale hyperreactiviteit : 2
bronchiale irritatie : 1
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 13
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 105
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 2
hypo-esthesie van farynx : 1
inspanningsastma : 1
kortademigheid : 98
kortademigheid bij inspanning : 1
langdurige uitademing : 1
longaandoening : 2
longbloeding : 1
longontsteking : 2
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 2
luchtwegirritatie : 2
neusklachten : 4
neusverstopping : 3
niezen : 5
obstructieve luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 32
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 83
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 5
sputum toegenomen : 1
sputum verkleurd : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 5
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 64
immune trombocytopenische purpura : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 56
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 69
bleekheid : 6
Bloeduitstorting : 6
flauwvallen : 2
Henoch-Schönlein purpura : 4
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 8
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 2
longembolie : 1
lymfoedeem : 5
opvlieger : 5
overmatig blozen : 7
trombose : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 7
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
schildklieraandoening : 2
Hart : 97
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 4
hart- en vaataandoening : 1
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 56
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 4
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 10
snel hartritme : 6
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
tachycardie foetaal : 1
Huid- en onderhuid : 452
allergische huidontsteking : 22
angio-oedeem : 9
brandend gevoel van de huid : 5
droge huid : 1
eczeem : 9
galbulten : 52
gegeneraliseerd erytheem : 1
gezichtszwelling : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 1
huid warm : 5
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 5
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 5
huiduitslag : 68
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 4
injectieplaatsrash : 3
Jeuk : 67
jeukende huiduitslag : 22
kneuzing : 17
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
oedeem mond : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
oogledenjeuk : 1
ooglidzwelling : 5
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 3
overmatig zweten : 28
panniculitis : 1
pijn aan de huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 4
psoriasis : 3
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 2
rash gegeneraliseerd : 14
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 44
strakke huid : 1
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 3
zwelling aangezicht : 12
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 27
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 2
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 15
vaccinatie non-respons : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 137
acute sinusitis : 1
bacteriële infectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 5
buikgriep : 1
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 11
gordelroos : 7
griep : 13
herpes-simplex-encefalitis : 1
herpesvirusinfectie : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
infectie van het oor : 2
Klebsiella-sepsis : 1
koortsstuip : 7
koortsuitslag : 3
labyrinthitis : 2
longontsteking : 6
neus-keelontsteking : 45
oftalmische herpes zoster : 1
onderste luchtweginfectie : 1
ontsteking oogleden : 2
ooginfectie : 1
orale herpes : 5
otitis media acuut : 2
speekselklierontsteking : 1
streptokokkensepsis : 1
virale myocarditis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 6
ziekte van Lyme : 2
Intoxicaties en letsels : 8
blaar : 2
lage lichaamstemperatuur : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
XIIde zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 802
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 3
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige diarree : 1
boeren : 3
braken : 139
branderige tong : 1
buikklachten : 11
buikpijn : 78
burning mouth-syndroom : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 169
droge mond : 6
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 4
harde feces : 1
irritatie keel : 9
lip droog : 1
Lip erythema : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 9
misselijkheid : 293
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 3
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking tandvlees : 2
opgezette buik : 9
pijn in de bovenbuik : 14
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
projectiel braken : 5
speekselklieraandoening : 1
tandpijn : 2
tongaandoening : 6
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
ziekte van Crohn : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
acute lymfocytaire leukemie : 1
Nier en urinewegen : 14
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 66
droog oog : 2
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 11
jeuk aan oog : 4
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 7
oogaandoening : 3
oogirritatie : 8
oogoedeem : 2
oogontsteking : 1
oogpijn : 6
oogzwelling : 7
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 3
wazig zien : 4
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 88
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 64
ooraandoening : 1
oorpijn : 8
oorsuizen : 10
plots gehoorverlies : 1
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 98
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 3
Apathisch : 2
autismespectrumstoornis : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
huilen : 5
huilerigheid : 4
ijlen : 3
Lusteloos : 18
nachtmerrie : 7
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 19
stemmingswisselingen : 1
tic : 1
verwarde toestand : 3
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 726
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 3
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 7
gewrichtspijn : 80
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 2
kaakaandoening : 1
nekpijn : 35
pees pijn : 2
peesontsteking : 2
perifere zwelling : 4
pijn in arm of been : 114
pijn in de zij : 4
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 3
Problemen ledemaat : 18
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 10
rugpijn : 14
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 10
skeletspierstijfheid : 46
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 2
Spierpijn : 299
spierspasmen : 20
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 35
Testuitslagen en onderzoeken : 65
ademhalingsfrequentie verhoogd : 3
antifosfolipideantistoffen positief : 1
bloed bilirubine : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
foetale hartfrequentie verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 7
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 24
lichaamstemperatuur verlaagd : 3
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1811
aangezichtspijn : 2
allodynie : 2
bloeding op de injectieplaats : 4
dorst : 5
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 11
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 4
griepachtige verschijnselen : 198
hartdood : 1
het heet hebben : 19
het koud hebben : 24
hoge koorts : 72
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatskneuzing : 11
injectieplaatskoudheid : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 48
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 18
jeuk op de injectieplaats : 29
kater : 1
koorts : 347
koude rillingen : 99
lichaamszwakte : 23
liespijn : 2
loopstoornis : 4
malaise : 122
mobiliteit verminderd : 1
nodule op injectieplaats : 1
oedeem slijmvlies : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 13
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 7
onverwacht effect : 4
pijn : 33
pijn in de borstkas : 36
pijn op de injectieplaats : 231
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
reactie op de injectieplaats : 8
roodheid op de injectieplaats : 77
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
toename van ziekte : 1
Vascular stent occlusion : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 10
vermoeidheid : 248
zwelling : 15
zwelling van injectieplaats : 54
Voeding en stofwisseling : 32
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 24
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
borstpijn : 2
impotentie : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
symptomen overgang : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 1133
aandachtstoornis : 8
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 4
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 7
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 3
brachiale plexopathie : 2
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
complex regionaal pijn syndroom : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 202
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning : 5
epilepsie : 8
evenwichtsstoornis : 1
facialis neuralgie : 2
flauwvallen : 22
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
gelaatsparese : 1
gezichtsvelduitval : 2
Guillain-Barré-syndroom : 5
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfectie (encefalitis) : 2
hoofdpijn : 535
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 3
migraine : 15
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 3
myelitis transversa : 3
neurologische decompensatie : 1
neuromyopathie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 4
Periodic Limb Movement Disorder : 2
peroneale zenuwverlamming : 2
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 16
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 22
Smaakstoornis : 3
spierstijfheid : 7
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 18
tintelingen : 91
tintelingen mond : 3
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 12
trilling/beving (tremor) : 18
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 16
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 24
zenuwontsteking : 3
zenuwpijn : 4
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 26
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 2
borstvoeding verminderd : 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
foetale dood : 10
premature baby : 2
spontane miskraam : 4
stoornis borstvoeding : 3
zwangerschapscomplicatie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA)

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen
2 J07BB02 BATREVAC () Injectie
3 J07BB02 GRIEPVACCIN HUISARTS (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
4 J07BB02 INFLUVAC () Injectie
5 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2015/2016 SUBUNIT) Injectie
6 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
7 J07BB02 INTANZA 15 () Injectie
8 J07BB02 TUBIGRIP () Injectie
9 J07BB02 VAXIGRIP (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
10 J07BB07 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) Overige toedieningsvormen
11 J07BB09 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) Overige toedieningsvormen