PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02BE71 PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 5
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
3
(60%)
2
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Maag-darmstelsel : 2
braken : 1
misselijkheid : 1
Oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 2
duizeligheid : 1
slaperigheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 141.245
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
81.900
(58%)
48.646
(34%)
10.699
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.939
(1%)
52.188
(37%)
47.503
(34%)
36.706
(26%)
2.909
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.986
Bloed- en lymfestelsel : 3.717
Bloedvaten : 4.007
Chirurgische en medische verrichtingen : 611
Congenitale en genetische afwijkingen : 375
Endocrien syteem : 100
Hart : 4.380
Huid- en onderhuid : 41.492
Immuunsysteem : 4.588
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.148
Intoxicaties en letsels : 32.474
Lever en galwegen : 11.778
Maag-darmstelsel : 22.207
Neoplasmata : 298
Nier en urinewegen : 3.834
Oog : 7.367
Oor en evenwichtsorgaan : 788
Product aanlegenheden : 3.844
Psychisch : 13.104
Sociale omstandigheden : 424
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.503
Testuitslagen en onderzoeken : 9.852
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28.279
Voeding en stofwisseling : 3.014
Voortplantingsstelsel en borsten : 439
Zenuwstelsel : 14.950
Zwangerschap en perinatale periode : 608
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BE51 ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
2 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank, Zakje
3 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Tablet
4 N02BE51 APC TABLET (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
5 N02BE01 APOTEL (PARACETAMOL) Infusievloeistof, Infuus
6 N02BE01 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL) Kauwtablet, Tablet, Zetpil
7 N02BE51 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
8 N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank, Zakje
9 N02BE51 EXCEDRIN (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
10 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
11 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
12 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PARACETAMOL/PROPYFENAZON/COFFEINE) Zakje (poeder)
13 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
14 N02BE01 IDYL (PARACETAMOL) Tablet, Zetpil
15 N02BE51 IDYL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
16 N02BE01 KINDERPARACETAMOL (PARACETAMOL) Kauwtablet, Tablet, Zetpil
17 N02BE01 LIVSANE (PARACETAMOL) Tablet, Zetpil
18 N02BE51 LIVSANE (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
19 N02BE01 PANADOL (PARACETAMOL) Tablet, Zetpil
20 N02BE51 PANADOL PLUS (PARACETAMOL/COFFEINE) Omhulde tablet
21 N02BE01 PANADOL ZAPP (PARACETAMOL) Tablet
22 N02BE01 PARACETAMOL Bruistablet, Capsule, Drank, Infusievloeistof, Infuus, Kauwtablet, Smelttablet, Stroop, Tablet, Zakje, Zetpil
23 N02BE01 PARACETAMOL CAPLET (PARACETAMOL) Tablet
24 N02BE01 PARACETAMOL DARO (PARACETAMOL) Stroop
25 N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Poeder voor drank, Zakje
26 N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Capsule, Omhulde tablet, Tablet, Zakje
27 N02BE51 PARACETAMOL/METOCLOPRAMIDE Zetpil
28 N02BE51 PARACETAMOL/VITAMINE C (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje (poeder)
29 N02BE51 PARACOF (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
30 N02BE51 PARADON HTP (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
31 N02BE01 PERFALGAN (PARACETAMOL) Infuus
32 N02BE01 PINEX (PARACETAMOL) Drank, Smelttablet
33 N02BE01 PINEX CAPLET (PARACETAMOL) Tablet
34 N02BE51 PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
35 N02BE01 ROTER (PARACETAMOL) Capsule, Smelttablet, Tablet, Zakje
36 N02BE51 SANALGIN (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
37 N02BE51 SARIDON (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
38 N02BE01 SINASPRIL PARACETAMOL (PARACETAMOL) Kauwtablet, Stroop
39 N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje, Zakje (poeder)