PREGABALINE

Capsule, Drank

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREGABALINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX16 LYRICA (PREGABALINE) Capsule
N03AX16 PREGABALINE Capsule, Drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Harmark,L., van Puijenbroek,E., van Grootheest,K. Het volgen van bijwerkingen in de tijd met webbased intensive monitoring – pregabaline als voorbeeld PW-WP 2013 7:a1309
6 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
7 Härmark L., Puijenbroek van E.P., Straus S., Grootheest van A.C. Intensive Monitoring of Pregabalin Drug Safety 2011 34 (3): 221-231
8 Härmark L.V.D., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Longitudinal monitoring of the safety of drugs by using a web-based system: the case of pregabalin PEDS 2011 ;20(6):591-7
9 Winterfeld, U., Merlob, P., Baud, D., Rousson, V., Panchaud, A., Rothuizen, L.E., Bernard, N., Vial, T., Yates, L.M., Pistelli, A., Ellfolk, M., Eleftheriou, G., Vries, L.C. de, Jonville-Bera, A.P., Kadioglu, M., Biollaz, J., Buclin, T. Pregnancy outcome following maternal exposure to pregabalin may call for concern Neurology 2016 86(24):2251-7
10 Winterfield,U., de Vries,L. Pregnancy outcome following maternal exposure to pregabalin: preliminary results of collaborative ENTIS and motherisk study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
11 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
12 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
13 Oosterhuis I., Härmark L.V.D., Hendriks J., Puijenbroek van E.P. Vaak duizelig van pregabaline PW 2008 6:30-34
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2020.


PREGABALINE

Aantal meldingen 817
Ernstig 102
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
283
(35%)
530
(65%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
apneuaanval : 1
bloedneus : 3
diafragmaverlamming : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
longfibrose : 1
loopneus : 2
onderdrukking ademhaling : 2
orofaryngeale pijn : 5
productieve hoest : 2
snurken : 3
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 30
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 8
fenomeen van Raynaud : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 8
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Endocrien syteem : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 57
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 7
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 17
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 16
Prinzmetal-angina : 1
snel hartritme : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 5
Huid- en onderhuid : 114
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
dunne huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 3
gezichtszwelling : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 18
huid warm : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 12
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 14
overmatige afscheiding van talg : 2
papel : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 8
verlies van vingerafdrukken : 1
vervellen : 4
vlek : 1
zwangerschapsmasker : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
blaasontsteking : 3
erysipelas : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van de plasbuis : 1
Pustule : 1
steenpuist op aangezicht : 1
tandinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
aangezichtsletsel : 1
blaar : 2
letsel : 1
retinaal letsel : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
Maag-darmstelsel : 189
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
alvleesklierontsteking : 1
anaal spasme : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 13
branderige tong : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 8
colitis ulcerosa : 1
diarree : 11
droge mond : 24
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 6
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 2
misselijkheid : 41
obstipatie, verstopping : 15
ontsteking mondholte : 4
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
poliep endeldarm : 1
tanderosie : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 2
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 7
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 42
aandoening urinelozing : 7
Acute kidney injury : 1
bedplassen : 3
incontinentie : 3
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 5
urineretentie : 3
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 86
asthenopie : 2
blindheid : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 12
gezichtsvermogen afgenomen : 14
glaucoom : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
onsteking van het netvlies : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 3
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 2
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 3
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 29
xanthopsie : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 21
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 1
oorsuizen : 10
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 222
abnormaal gedrag : 1
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 3
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 5
angst : 11
Apathisch : 3
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 5
depressieve stemming : 17
desoriëntatie : 4
dissociatie : 4
dissociatieve stoornis : 1
dwang : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 2
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 17
huilen : 1
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 4
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 2
onrust : 7
ontremming : 4
onttrekkingssyndroom : 8
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 8
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 13
somnabulisme : 2
spanning : 1
spraakzucht : 1
staren : 2
stemmingswisselingen : 4
stotteren : 1
suïcidaal gedrag : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 7
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 15
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 10
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 110
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 8
nekpijn : 4
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoporose : 1
perifere zwelling : 4
periostitis : 1
pijn in arm of been : 11
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 13
spieraandoening : 1
Spierpijn : 16
spierspasmen : 19
spiertrekkingen : 4
spierzwakte : 11
Testuitslagen en onderzoeken : 63
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
amylase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 41
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 274
aangezichtspijn : 1
algemeen symptoom : 1
dorst : 3
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelinteractie : 31
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 14
gevoel abnormaal : 12
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
koorts : 2
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 8
liespijn : 1
loopstoornis : 16
malaise : 11
niet lekker voelen : 2
oedeem : 9
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 33
pijn : 14
pijn in de borstkas : 3
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
schuimbekken : 1
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
Therapy non-responder : 1
val : 5
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 31
verslechtering van de aandoening : 5
zich dronken voelen : 31
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 22
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 4
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 23
abnormaal orgasme : 1
bekkenbodemspierzakheid : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 3
testiculaire atrofie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 461
aandachtstoornis : 22
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 8
ataxie : 6
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 6
branderig gevoel : 3
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 3
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 95
dyskinesie : 7
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 9
flauwvallen : 6
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 19
geheugenverlies : 8
gezichtsvelduitval : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 32
hypersomnie : 4
migraine : 4
monoparese : 1
Motorische disfunctie : 3
niet kunnen ruiken : 3
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 8
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
Reduced facial expression : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 58
smaakverlies : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 9
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 11
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 8
stemstoornis : 4
stoornis van het schrijven : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 16
tintelingen mond : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 5
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 21
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 7
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 3
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREGABALINE

Aantal meldingen 122.862
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
77.068
(63%)
35.298
(29%)
10.496
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
809
(1%)
87.593
(71%)
14.296
(12%)
18.614
(15%)
1.550
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.845
Bloed- en lymfestelsel : 1.302
Bloedvaten : 3.811
Chirurgische en medische verrichtingen : 911
Congenitale en genetische afwijkingen : 205
Endocrien syteem : 416
Hart : 4.302
Huid- en onderhuid : 10.286
Immuunsysteem : 4.082
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.906
Intoxicaties en letsels : 19.470
Lever en galwegen : 1.100
Maag-darmstelsel : 16.749
Neoplasmata : 1.745
Nier en urinewegen : 3.951
Oog : 8.989
Oor en evenwichtsorgaan : 2.492
Product aanlegenheden : 738
Psychisch : 22.844
Sociale omstandigheden : 3.250
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17.293
Testuitslagen en onderzoeken : 15.351
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 56.487
Voeding en stofwisseling : 5.020
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.428
Zenuwstelsel : 43.307
Zwangerschap en perinatale periode : 179
Vergelijkbare geneesmiddelen