RIXATHON (RITUXIMAB)

Infuus, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RIXATHON (RITUXIMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


RITUXIMAB

Aantal meldingen 119
Ernstig 68
Geslacht
Man
Vrouw
65
(55%)
54
(45%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
falen van de ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 6
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
longontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
febriele neutropenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 8
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
longembolie : 1
trombose ader : 1
trombusvorming in hart : 1
Endocrien syteem : 1
thyreoïditis subacuut : 1
Hart : 5
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 17
eczeem : 2
galbulten : 2
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 20
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 3
lineaire IgA ziekte (van de nier) : 1
overgevoeligheid : 14
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikabces : 1
gordelroos : 1
Haemophilus-infectie : 1
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie : 2
John Cunningham virus : 2
longontsteking : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 10
urosepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale infectie : 1
Lever en galwegen : 2
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 27
abnormale ontlasting : 1
bloederige diarree : 1
braken : 4
buikpijn : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 4
ontsteking van de dikke darm : 4
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
tandmisvorming : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
Neoplasmata : 7
acute myeloïde leukemie : 1
hersenneoplasma : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
kwaadaardige longkanker : 1
metastase : 1
prostaatkanker : 1
slokdarmcarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 1
afsluiting netvliesader : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
Psychisch : 3
depressieve stemming : 1
ijlen : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
botpijn : 1
gewrichtspijn : 3
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 15
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prostaat specifiek antigeen : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 42
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 11
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
oedeem : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 2
serum ziekteachtige reactie : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 3
zweertje op slijmvliezen : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 1
voortijdige menopauze : 1
Zenuwstelsel : 19
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 2
extensoren voetzool respons : 1
hoofdpijn : 2
kaakklem : 1
leuko-encefalopathie : 1
osmotische-demyelinisatiesyndroom : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RITUXIMAB

Aantal meldingen 76.670
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
36.808
(48%)
30.998
(40%)
8.864
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
531
(1%)
35.954
(47%)
13.114
(17%)
25.487
(33%)
1.584
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 12.215
Bloed- en lymfestelsel : 12.287
Bloedvaten : 6.562
Chirurgische en medische verrichtingen : 645
Congenitale en genetische afwijkingen : 182
Endocrien syteem : 297
Hart : 4.872
Huid- en onderhuid : 11.308
Immuunsysteem : 4.792
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16.866
Intoxicaties en letsels : 9.638
Lever en galwegen : 1.540
Maag-darmstelsel : 10.327
Neoplasmata : 5.375
Nier en urinewegen : 2.465
Oog : 1.725
Oor en evenwichtsorgaan : 704
Product aanlegenheden : 177
Psychisch : 2.297
Sociale omstandigheden : 290
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.773
Testuitslagen en onderzoeken : 9.703
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24.812
Voeding en stofwisseling : 3.003
Voortplantingsstelsel en borsten : 458
Zenuwstelsel : 9.214
Zwangerschap en perinatale periode : 361
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus, Poeder voor infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
3 L01XC32 ATEZOLIZUMAB Infuus
4 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
5 L01XC31 BAVENCIO (AVELUMAB) Oplossing voor infuus
6 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus, Poeder voor infuus
7 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
8 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
9 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus, Poeder voor infuus
10 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
11 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
12 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
13 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
14 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
15 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
16 L01XC16 DINUTUXIMAB BETA Oplossing voor infuus
17 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
18 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus, Poeder voor infuus
19 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infusievloeistof, Infuus
20 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
21 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
22 L01XC03 HERZUMA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
23 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
24 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus, Poeder voor infuus
25 L01XC03 KANJINTI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
26 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
27 L01XC27 LARTRUVO (OLARATUMAB) Oplossing voor infuus
28 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
29 L01XC05 MYLOTARG (GEMTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
30 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
31 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
32 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
33 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
34 L01XC03 OGIVRI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
35 L01XC27 OLARATUMAB Infuus
36 L01XC03 ONTRUZANT (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
37 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
38 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
39 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
40 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
41 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
42 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
43 L01XC16 QARZIBA (DINUTUXIMAB BETA) Oplossing voor infuus
44 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
45 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
46 L01XC32 TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) Oplossing voor infuus
47 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie
48 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
49 L01XC03 TRAZIMERA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
50 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
51 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus