ROFECOXIB

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROFECOXIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AH02 ROFECOXIB Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
6 Puijenbroek van E.P. Rofecoxib (Vioxx® ) en mogelijke cardiale bijwerkingen GeBu 2001 35(3):34
7 Langen-Wouterse de J. Verhoging lithiumconcentratie bij gelijktijdig gebruik met rofecoxib GeBu 2003 37(7):87-88
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
2 Rofecoxib en cardiale bijwerkingen 2000
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


ROFECOXIB

Aantal meldingen 401
Ernstig 80
Geslacht
Man
Vrouw
112
(28%)
289
(72%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 26
loopneus : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 2
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
Bloedvaten : 25
aderverkalking : 1
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
flauwvallen : 1
herseninfarct : 2
hoge bloeddruk : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
lage bloeddruk : 1
maligne hypertensie : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
trombose hersenslagader : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 10
Hart : 64
aandoening hartklep : 1
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartfalen : 2
hartfalen : 3
hartinfarct : 10
hartkloppingen : 18
kransslagaderstenose : 1
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 18
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 76
angio-oedeem : 6
butterfly rash : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 5
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 6
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgezwel : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 12
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 6
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
schilferende huiduitslag met pukkels : 1
tongoedeem : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onderhuids abces : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 2
branderig gevoel oog : 1
posttraumatische pijn : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 3
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 117
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 4
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 3
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 2
boeren : 1
braken : 4
buikbloeding : 4
buikklachten : 4
buikpijn : 12
buikvliesontsteking : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 7
hik : 1
maag-darm bloeding : 5
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
maagperforatie : 4
maagverval met bloeding : 1
maagzweer : 1
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 2
maagzweerperforatie : 2
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 7
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 4
zweertje in de mond : 3
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
colonkanker : 1
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 24
afsluiting netvliesader : 2
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 9
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 52
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
agressie : 2
angst : 1
Apathisch : 4
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 7
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 5
het uitblijven van een orgasme : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
psychotische stoornis : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 6
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
artrose : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
psoriasis arthropathica : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 10
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
protrombinespiegel verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
kater : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 7
oedeem : 13
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 14
statisch oedeem : 1
temperatuurintolerantie : 1
val : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 9
diabetes mellitus : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 3
Zenuwstelsel : 98
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 6
bewustzijnsverlies : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 27
dyskinesie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 5
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 16
migraine : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaperigheid : 8
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 8
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROFECOXIB

Aantal meldingen 65.427
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.111
(57%)
25.532
(39%)
2.784
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
88
(0%)
51.196
(78%)
337
(1%)
12.276
(19%)
1.530
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.772
Bloed- en lymfestelsel : 2.567
Bloedvaten : 12.988
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.343
Congenitale en genetische afwijkingen : 326
Endocrien syteem : 728
Hart : 27.803
Huid- en onderhuid : 5.548
Immuunsysteem : 1.404
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.590
Intoxicaties en letsels : 8.079
Lever en galwegen : 2.115
Maag-darmstelsel : 15.897
Neoplasmata : 1.519
Nier en urinewegen : 5.853
Oog : 2.706
Oor en evenwichtsorgaan : 1.285
Product aanlegenheden : 138
Psychisch : 8.438
Sociale omstandigheden : 368
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.319
Testuitslagen en onderzoeken : 8.245
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.664
Voeding en stofwisseling : 6.273
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.607
Zenuwstelsel : 22.927
Zwangerschap en perinatale periode : 55
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AH01 CELEBREX (CELECOXIB) Capsule
2 M01AH01 CELECOXIB Capsule
3 M01AH03 VALDECOXIB Overige toedieningsvormen
4 M01AH04 DYNASTAT (PARECOXIB) Injectie
5 M01AH05 ARCOXIA (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
6 M01AH05 AUXIB (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
7 M01AH05 ETORICOXIB Filmomhulde tablet