SABERVEL (IRBESARTAN)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SABERVEL (IRBESARTAN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
C09CA04 IRBESARTAN Tablet
C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bladel van L., Ekhart C. Angiotensine II-receptorantagonisten en smaakstoornissen GeBu 2012 46(7):81-82
2 Lara Dawood, Langen-Wouterse de J.J. Angiotensine-II-receptor antagonisten en psoriasis GeBu 2007 41(4):43-44
3 Fuchs S.A., Brodie-Meijer C.C.E., Meyboom R.H.B. Are Angiotensin II Receptor Antagonists Safe in Patients With Previous Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Induced Angioedema? Hypertension 2001 37(1);183
4 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist (abstract) NTVG 1998 142(37):2057-8
5 Heeringa M, Puijenbroek EP van Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist.(abstract) Ned Tijdschr Geneeskd 1998 142(37):2057-8
6 Fuchs S.A., Meyboom R.H.B., Puijenbroek van E.P. Use of angiotensin receptor antagonists in patients with ACE inhibitor induced angioedema Pharm. World Science 2004 26:191-192
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
2 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014
3 Angiotensin II receptor antagonists and conjunctivitis 2012
4 Angiotensin II receptor antagonists and paraesthesia 2008
5 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
6 AT1-receptor antagonists and psoriasis 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


IRBESARTAN

Aantal meldingen 421
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
160
(38%)
261
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 47
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 21
kortademigheid : 11
kortademigheid bij inspanning : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 3
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 2
verstikkingsgevoel : 1
Bloedvaten : 40
aderaandoening handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 11
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 9
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 7
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 26
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 11
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 8
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 92
angio-oedeem : 19
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 5
haaruitval : 8
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 10
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
ontsteking nagelriem : 1
overmatig zweten : 5
pigmentatieaandoening : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 2
psoriasis : 4
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
gordelroos : 1
Intoxicaties en letsels : 3
bevriezing : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 3
Maag-darmstelsel : 110
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
bloederige diarree : 1
braakneiging : 1
braken : 2
buikklachten : 5
buikpijn : 7
diarree : 18
droge mond : 6
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 2
irritatie keel : 2
lipzwelling : 4
maagaandoening : 1
maagklachten : 7
misselijkheid : 21
obstipatie, verstopping : 5
oesofageale irritatie : 1
oesofaguspijn : 2
ontsteking tandvlees : 2
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
winderigheid : 6
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
goedaardig vetgezwel : 1
Nier en urinewegen : 17
aandoening urinelozing : 3
nachtelijke urinelozing : 5
nierfunctie verminderd : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 23
droog oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 8
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula-oedeem : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 15
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 12
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 31
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 93
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 12
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
Myopathie : 2
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 6
rugpijn : 3
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 25
spierspasmen : 24
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 31
abnormale hartritme : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 1
glomerulaire filtratiesnelheid abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 135
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koude rillingen : 2
loopstoornis : 2
malaise : 11
niet lekker voelen : 1
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
onverwacht effect : 59
pijn : 4
pijn in de borstkas : 7
slijmvliesdroogheid : 2
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 16
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 12
alcoholintolerantie : 1
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 8
seksuele stoornis : 2
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 128
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 34
een verlaagde spierspanning : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 5
hoofdpijn : 23
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 8
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 2
stemstoornis : 1
tintelingen : 7
tintelingen mond : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 8
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IRBESARTAN

Aantal meldingen 12.270
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.734
(55%)
4.893
(40%)
643
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
63
(1%)
3.938
(32%)
2.390
(19%)
4.790
(39%)
1.089
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 1.178
Bloed- en lymfestelsel : 252
Bloedvaten : 1.330
Chirurgische en medische verrichtingen : 50
Congenitale en genetische afwijkingen : 18
Endocrien syteem : 26
Hart : 764
Huid- en onderhuid : 2.042
Immuunsysteem : 203
Infecties en parasitaire aandoeningen : 293
Intoxicaties en letsels : 553
Lever en galwegen : 258
Maag-darmstelsel : 2.029
Neoplasmata : 129
Nier en urinewegen : 976
Oog : 401
Oor en evenwichtsorgaan : 322
Product aanlegenheden : 433
Psychisch : 629
Sociale omstandigheden : 31
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.070
Testuitslagen en onderzoeken : 1.232
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.750
Voeding en stofwisseling : 1.005
Voortplantingsstelsel en borsten : 186
Zenuwstelsel : 2.560
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Drank, Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Drank, Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
8 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
9 C09CA03 VALSARTAN Drank, Omhulde tablet
10 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
11 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
12 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
13 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
15 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
16 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
17 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
18 C09CA09 EDARBI () Tablet