SALBUTAMOL NOVOLIZER (SALBUTAMOL)

Inhalatiepoeder

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SALBUTAMOL NOVOLIZER (SALBUTAMOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hooimeijer H.L., Deure van der H., Langen-Wouterse de J.J. Bemoeilijkte mictie bij een kind toegeschreven aan het gebruik van ipratropium en salbutamol NTVG 2007 151(50):2726-2728
2 Weits, G. Bittere Pil: salbutamol Gezondgids 2016 februari 2016
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Decreased effectivity associated with the revised formulation of the salbutamol aerosol from Sandoz -- an update of the reports 2016
2 Meldingen over astma exacerbaties bij astma-inhalator Salbutamol van Sandoz 2015
3 Salbutamol and hallucinations 2017
4 Salbutamol inhalation and dental caries 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


SALBUTAMOL

Aantal meldingen 651
Ernstig 67
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
268
(41%)
381
(59%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 167
astma : 21
beklemming keel : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 11
bronchospasme : 6
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 17
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 79
luchtwegaandoening : 1
luchtwegirritatie : 1
neusverstopping : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 9
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 2
Sinus pain : 1
snelle ademhaling : 1
stembandaandoening : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
verstikkingsgevoel : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloedvaten : 8
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 79
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 51
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 4
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 12
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 89
acne : 1
angio-oedeem : 4
droge huid : 2
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 15
gegeneraliseerd erytheem : 1
gezichtszwelling : 3
haaruitval : 3
huiduitslag : 17
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 10
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
tongoedeem : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 4
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
amandelontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
caries tanden : 11
faryngitis : 2
longontsteking : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 99
aften : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
boeren : 1
braakneiging : 3
braken : 7
branderige tong : 1
buikpijn : 7
diarree : 9
droge keel : 1
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 4
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandverkleuring : 6
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 8
aandoening urinelozing : 2
albumine in de urine : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
urinewegaandoening : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 94
klacht over product : 94
Psychisch : 115
abnormaal gedrag : 6
abnormale dromen : 2
agressie : 10
angst : 7
depressie : 1
depressieve stemming : 4
emotionele labiliteit : 3
gedragsproblemen : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 8
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
huilen : 2
ijlen : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 3
neurose : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 12
opzettelijke automutilatie : 1
prikkelbaarheid : 5
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 10
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 6
spanning : 1
Speech sound disorder : 1
stemmingswisselingen : 1
tachyphrenia : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 18
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 17
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed albumine verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 10
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 294
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 1
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 29
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 1
groeivertraging : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 5
medisch hulpmiddel moeilijk te gebruiken : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 79
pijn : 1
pijn in de borstkas : 6
product kwaliteitsaangelegenheid : 5
productgeur abnormaal : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
secretie uitscheiding : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 6
therapeutische respons vertraagd : 1
verminderde werkzaamheid : 119
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 3
zich zenuwachtig voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 200
aandachtstoornis : 4
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 22
epilepsie : 2
flauwvallen : 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 29
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 22
perifere motorische neuropathie : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 9
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
trilling/beving (tremor) : 69
verhoogde spanning : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 8
Zwangerschap en perinatale periode : 1
hypotone baarmoeder : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SALBUTAMOL

Aantal meldingen 66.392
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.439
(56%)
23.977
(36%)
4.976
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
334
(1%)
47.869
(72%)
8.531
(13%)
7.306
(11%)
2.352
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 17.682
Bloed- en lymfestelsel : 406
Bloedvaten : 1.695
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.271
Congenitale en genetische afwijkingen : 186
Endocrien syteem : 168
Hart : 7.125
Huid- en onderhuid : 4.902
Immuunsysteem : 1.662
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.370
Intoxicaties en letsels : 20.829
Lever en galwegen : 231
Maag-darmstelsel : 5.343
Neoplasmata : 796
Nier en urinewegen : 629
Oog : 1.300
Oor en evenwichtsorgaan : 367
Product aanlegenheden : 10.193
Psychisch : 4.008
Sociale omstandigheden : 677
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.014
Testuitslagen en onderzoeken : 3.931
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.034
Voeding en stofwisseling : 1.573
Voortplantingsstelsel en borsten : 217
Zenuwstelsel : 10.866
Zwangerschap en perinatale periode : 240
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03AC03 BRICANYL (TERBUTALINE) Inhalatiepoeder
2 R03AC03 TERBUTALINE Inhalatiepoeder
3 R03AC04 FENOTEROL (SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA R03AC04) Overige toedieningsvormen
4 R03AC12 SALMETEROL Aerosol, Inhalatiepoeder
5 R03AC12 SEREVENT (SALMETEROL) Aerosol, Inhalatiepoeder
6 R03AC13 ATIMOS (FORMOTEROL) Aerosol
7 R03AC13 FORADIL (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
8 R03AC13 FORMOTEROL Inhalatiepoeder
9 R03AC13 FORMOTEROL (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
10 R03AC13 FORMOTEROL NOVOLIZER (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
11 R03AC13 OXIS (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
12 R03AC18 HIROBRIZ BREEZHALER (INDACATEROL) Inhalatiepoeder
13 R03AC18 ONBREZ BREEZHALER (INDACATEROL) Inhalatiepoeder
14 R03AC19 STRIVERDI (OLODATEROL) Vernevelvloeistof