SOLIFENACINE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SOLIFENACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BD08 SOLIFENACINE Tablet
G04BD08 VESICARE (SOLIFENACINE) Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf L, Grootheest van A.C. Urineretentie tijdens gebruik van solifenacine GeBu 2005 39(9)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


SOLIFENACINE

Aantal meldingen 248
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
98
(40%)
149
(60%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 7
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 5
neusverstopping : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 18
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 6
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 46
androgenetische alopecie : 1
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 4
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 5
gezichtszwelling : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 4
mechanische urticaria : 1
minder zweten : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
roodheid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 2
zwelling aangezicht : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
blaasontsteking : 3
caries tanden : 1
huidinfectie door schimmels : 1
ontsteking oogleden : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
orale candida infectie : 1
urineweginfectie : 3
Maag-darmstelsel : 115
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 1
branderige tong : 2
buikklachten : 2
buikpijn : 2
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 1
droge keel : 4
droge mond : 36
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 13
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 6
projectiel braken : 1
tandbreuk : 1
tandpijn : 1
tandvlees aandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
zuurbranden : 3
Nier en urinewegen : 23
blaasontsteking met bloedplassen : 1
nierfalen : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
postrenaal falen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 7
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 49
asthenopie : 1
bijziendheid : 1
droog oog : 12
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 1
loslating van het netvlies : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
wazig zien : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 44
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
angst : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 6
Derealisatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gedragsproblemen : 1
hallucinaties : 7
ijlen : 4
Lusteloos : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 5
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtspijn : 2
perifere zwelling : 1
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
slijmvliesdroogheid : 2
val : 1
vermoeidheid : 12
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
herverdeling van vet : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 15
aandoening van vulva : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 4
scrotaaloedeem : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 2
cognitieve aandoening : 3
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 14
dyskinesie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 10
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SOLIFENACINE

Aantal meldingen 17.143
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.893
(58%)
4.333
(25%)
2.917
(17%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
149
(1%)
9.935
(58%)
4.762
(28%)
2.230
(13%)
67
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 666
Bloed- en lymfestelsel : 47
Bloedvaten : 273
Chirurgische en medische verrichtingen : 277
Congenitale en genetische afwijkingen : 8
Endocrien syteem : 11
Hart : 356
Huid- en onderhuid : 984
Immuunsysteem : 155
Infecties en parasitaire aandoeningen : 597
Intoxicaties en letsels : 2.350
Lever en galwegen : 61
Maag-darmstelsel : 5.909
Neoplasmata : 128
Nier en urinewegen : 2.296
Oog : 1.356
Oor en evenwichtsorgaan : 121
Product aanlegenheden : 119
Psychisch : 850
Sociale omstandigheden : 57
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 580
Testuitslagen en onderzoeken : 699
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.860
Voeding en stofwisseling : 292
Voortplantingsstelsel en borsten : 221
Zenuwstelsel : 2.035
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BD01 EMEPRONIUM Overige toedieningsvormen
2 G04BD02 URISPAS (FLAVOXAAT) Tablet
3 G04BD04 DRIDASE (OXYBUTYNINE) Stroop
4 G04BD04 KENTERA (OXYBUTYNINE) Pleister
5 G04BD04 OXYBUTYNINE Blaasspoeling, Tablet
6 G04BD05 TERODILINE Overige toedieningsvormen
7 G04BD07 DETRUSITOL (TOLTERODINE) Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
8 G04BD07 TOLTERODINE Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
9 G04BD10 EMSELEX (DARIFENACINE) Tablet met gereguleerde afgifte
10 G04BD11 TOVIAZ (FESOTERODINE) Tablet met gereguleerde afgifte
11 G04BD12 BETMIGA (MIRABEGRON) Tablet met gereguleerde afgifte