STREPTOKINASE

Injectie, Injectie/infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in STREPTOKINASE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AD01 STREPTASE (STREPTOKINASE) Injectie
B01AD01 STREPTOKINASE Injectie, Injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


STREPTOKINASE

Aantal meldingen 3
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
2
(67%)
1
(33%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Nier en urinewegen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

STREPTOKINASE

Aantal meldingen 5.129
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.365
(27%)
3.436
(67%)
328
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
70
(1%)
1.088
(21%)
1.480
(29%)
2.005
(39%)
486
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 603
Bloed- en lymfestelsel : 129
Bloedvaten : 1.436
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Congenitale en genetische afwijkingen : 8
Endocrien syteem : 2
Hart : 671
Huid- en onderhuid : 1.126
Immuunsysteem : 464
Infecties en parasitaire aandoeningen : 60
Intoxicaties en letsels : 36
Lever en galwegen : 109
Maag-darmstelsel : 927
Neoplasmata : 1
Nier en urinewegen : 199
Oog : 159
Oor en evenwichtsorgaan : 6
Psychisch : 75
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 267
Testuitslagen en onderzoeken : 181
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.324
Voeding en stofwisseling : 11
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
Zenuwstelsel : 1.021
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AD02 ACTILYSE (ALTEPLASE) Infuus
2 B01AD02 ACTILYSE (ALTEPLASE) Poeder voor infuus
3 B01AD02 ALTEPLASE Infuus
4 B01AD04 MEDACINASE (UROKINASE) Infuus
5 B01AD04 MEDACINASE (UROKINASE) Poeder voor infuus
6 B01AD04 UROKINASE Infuus, Injectie/infuus
7 B01AD04 UROKINASE Injectie/infuus
8 B01AD07 RAPILYSIN () Injectie
9 B01AD10 DROTRECOGINE ALFA GEACTIVEERD Infuus
10 B01AD10 XIGRIS () Infuus
11 B01AD11 METALYSE (TENECTEPLASE) Injectie
12 B01AD11 METALYSE (TENECTEPLASE) Poeder injectievloeistof
13 B01AD12 CEPROTIN (PROTEINE C) Injectie
14 B01AD12 CEPROTIN (PROTEINE C) Poeder injectievloeistof