TRIMETHOPRIM

Drank, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRIMETHOPRIM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01EA01 TRIMETHOPRIM Drank, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Lithium intoxication associated with simultaneous use of trimethoprim 2001
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


TRIMETHOPRIM

Aantal meldingen 403
Ernstig 40
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
46
(11%)
356
(88%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
beklemming keel : 2
bloedneus : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 10
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 6
lage bloeddruk : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 14
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 154
angio-oedeem : 4
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 15
gezichtszwelling : 6
haaruitval : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 47
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 3
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 15
roodheid : 4
subcutane bloeding : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
vochtophoping rondom oogkas : 2
Immuunsysteem : 19
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 11
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
hersenvliesontsteking : 1
orale candida infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 2
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 126
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braakneiging : 1
braken : 16
buikklachten : 1
buikpijn : 8
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 7
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 4
misselijkheid : 42
mondslijmvliesverkleuring : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 7
ontsteking tandvlees : 2
ontstoken lippen : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 1
tandverkleuring : 4
tongontsteking : 7
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 13
Acute kidney injury : 5
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 23
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
oogirritatie : 2
rood oog : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 35
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 4
negatieve gedachten : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 7
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 8
nekpijn : 2
peesafwijking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 9
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 51
aangezichtspijn : 1
abnormale smaak van product : 1
dorst : 3
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 2
koorts : 15
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 7
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 3
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 10
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
voedingsstoornis : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstontsteking : 1
borstpijn : 1
genitale zwelling : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 103
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 22
epilepsie : 1
flauwvallen : 4
hoofdpijn : 30
kaakklem : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
stemstoornis : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 10
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 6
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRIMETHOPRIM

Aantal meldingen 9.883
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.612
(77%)
1.929
(20%)
342
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
14
(0%)
617
(6%)
533
(5%)
7.071
(72%)
1.648
(17%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 482
Bloed- en lymfestelsel : 622
Bloedvaten : 222
Chirurgische en medische verrichtingen : 7
Congenitale en genetische afwijkingen : 19
Endocrien syteem : 18
Hart : 157
Huid- en onderhuid : 5.598
Immuunsysteem : 595
Infecties en parasitaire aandoeningen : 390
Intoxicaties en letsels : 156
Lever en galwegen : 203
Maag-darmstelsel : 1.673
Neoplasmata : 9
Nier en urinewegen : 338
Oog : 304
Oor en evenwichtsorgaan : 65
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 431
Sociale omstandigheden : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 521
Testuitslagen en onderzoeken : 367
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.702
Voeding en stofwisseling : 336
Voortplantingsstelsel en borsten : 64
Zenuwstelsel : 1.154
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.