VAGRECOR (VALSARTAN)

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VAGRECOR (VALSARTAN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
C09CA03 VALSARTAN Drank, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bladel van L., Ekhart C. Angiotensine II-receptorantagonisten en smaakstoornissen GeBu 2012 46(7):81-82
2 Lara Dawood, Langen-Wouterse de J.J. Angiotensine-II-receptor antagonisten en psoriasis GeBu 2007 41(4):43-44
3 Fuchs S.A., Brodie-Meijer C.C.E., Meyboom R.H.B. Are Angiotensin II Receptor Antagonists Safe in Patients With Previous Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Induced Angioedema? Hypertension 2001 37(1);183
4 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist (abstract) NTVG 1998 142(37):2057-8
5 Heeringa M, Puijenbroek EP van Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist.(abstract) Ned Tijdschr Geneeskd 1998 142(37):2057-8
6 Fuchs S.A., Meyboom R.H.B., Puijenbroek van E.P. Use of angiotensin receptor antagonists in patients with ACE inhibitor induced angioedema Pharm. World Science 2004 26:191-192
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
2 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
3 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014
4 Angiotensin II receptor antagonists and conjunctivitis 2012
5 Angiotensin II receptor antagonists and paraesthesia 2008
6 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
7 AT1-receptor antagonists and psoriasis 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-11-2019.


VALSARTAN

Aantal meldingen 399
Ernstig 41
Geslacht
Man
Vrouw
173
(43%)
226
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 57
beklemming keel : 2
bloedneus : 3
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 21
kortademigheid : 14
neusverstopping : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 5
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 3
snurken : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 12
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 5
eosinofilie : 1
macrocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 21
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Henoch-Schönlein purpura : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 2
vaatontsteking : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 36
hart- en vaataandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 15
onregelmatige hartslag : 5
perifeer oedeem : 12
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 104
angio-oedeem : 13
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 2
gegeneraliseerd erytheem : 1
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 7
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 6
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 3
papel : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 5
puntbloedingen : 3
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
rosacea : 1
tongoedeem : 3
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Reaction to excipient : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
blaasontsteking : 1
faryngitis : 1
niercyste-infectie : 1
onderste luchtweginfectie : 1
orale candida infectie : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 2
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 84
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 3
buikklachten : 3
buikpijn : 7
diarree : 19
droge mond : 8
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lip droog : 2
Lip erythema : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 13
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
speekselkliervergoting : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 1
colonkanker : 1
kwaadaardig gezwel : 1
maagkanker : 1
slokdarmadenocarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
nierfalen neonataal : 1
nierfunctie verminderd : 4
urine-incontinentie : 1
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 23
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
blindheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 8
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 46
abnormale dromen : 2
Apathisch : 2
depressie : 6
depressieve stemming : 2
hallucinaties : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 5
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 1
paniekaanval : 2
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 10
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 14
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 11
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 31
spierspasmen : 8
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 15
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
internationale genormaliseerde ratio : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 99
bloeding op de katheterplaats : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 6
nodule : 1
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 35
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
productnaam verwarring : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 6
diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
genitale zwelling : 1
impotentie : 9
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 108
aandachtstoornis : 2
bewegingsarmoede (akinesie) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 24
evenwichtsstoornis : 2
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 21
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 10
tintelingen mond : 3
verandering reukvermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VALSARTAN

Aantal meldingen 25.310
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.302
(57%)
9.675
(38%)
1.333
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
197
(1%)
13.082
(52%)
5.139
(20%)
6.849
(27%)
43
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.051
Bloed- en lymfestelsel : 534
Bloedvaten : 3.887
Chirurgische en medische verrichtingen : 401
Congenitale en genetische afwijkingen : 104
Endocrien syteem : 141
Hart : 2.374
Huid- en onderhuid : 3.302
Immuunsysteem : 632
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.178
Intoxicaties en letsels : 1.902
Lever en galwegen : 453
Maag-darmstelsel : 3.857
Neoplasmata : 1.202
Nier en urinewegen : 1.977
Oog : 964
Oor en evenwichtsorgaan : 523
Product aanlegenheden : 848
Psychisch : 1.681
Sociale omstandigheden : 120
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.314
Testuitslagen en onderzoeken : 3.853
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.969
Voeding en stofwisseling : 1.849
Voortplantingsstelsel en borsten : 304
Zenuwstelsel : 5.804
Zwangerschap en perinatale periode : 130
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Drank, Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Drank, Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
8 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
9 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
10 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
11 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
12 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
13 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
15 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
16 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
17 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
18 C09CA09 EDARBI () Tablet