VINCRISTINE

Injectie/infuus, Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VINCRISTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01CA02 VINCRISTINE Injectie/infuus, Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


VINCRISTINE

Aantal meldingen 29
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
18
(62%)
10
(34%)
1
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
hyperventilatie : 1
longontsteking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 2
extremiteit necrose : 1
maligne hypertensie : 1
Hart : 3
hartfalen : 2
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 2
afsterven huid : 1
huiduitslag : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 12
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagdarmstelselulcus : 1
necrose (afsterven) slijmvlies maag-darmstelsel : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
tandmisvorming : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
vaak plassen : 1
Oog : 2
afsluiting netvliesader : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Psychisch : 3
onrust : 1
slapeloosheid : 1
spanning : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 2
pijn in kaak : 1
Spierpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddelinteractie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
uitdroging : 1
Zenuwstelsel : 10
branderig gevoel : 1
leuko-encefalopathie : 1
paralyse van hersenzenuw : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
stembandparalyse : 1
stemstoornis : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VINCRISTINE

Aantal meldingen 37.104
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.668
(37%)
17.353
(47%)
6.083
(16%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
340
(1%)
15.644
(42%)
10.137
(27%)
10.234
(28%)
749
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.874
Bloed- en lymfestelsel : 11.084
Bloedvaten : 2.198
Chirurgische en medische verrichtingen : 375
Congenitale en genetische afwijkingen : 302
Endocrien syteem : 280
Hart : 2.047
Huid- en onderhuid : 2.510
Immuunsysteem : 699
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.075
Intoxicaties en letsels : 2.604
Lever en galwegen : 1.751
Maag-darmstelsel : 7.362
Neoplasmata : 3.600
Nier en urinewegen : 1.436
Oog : 617
Oor en evenwichtsorgaan : 290
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 857
Sociale omstandigheden : 75
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.728
Testuitslagen en onderzoeken : 4.239
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.115
Voeding en stofwisseling : 2.639
Voortplantingsstelsel en borsten : 173
Zenuwstelsel : 6.172
Zwangerschap en perinatale periode : 212
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01CA01 VINBLASTINE Injectie/infuus, Injectievloeistof
2 L01CA03 VINDESINE Overige toedieningsvormen
3 L01CA04 NAVELBINE (VINORELBINE) Capsule, Oplossing voor infuus
4 L01CA04 NAVIREL (VINORELBINE) Infuus
5 L01CA04 VINORELBINE Injectie/infuus, Oplossing voor infuus
6 L01CA05 JAVLOR (VINFLUNINE) Infuus, Oplossing voor infuus
7 L01CA05 VINFLUNINE Infuus