ZUCLOPENTIXOL

Druppels, Injectie, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZUCLOPENTIXOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AF05 CISORDINOL (ZUCLOPENTIXOL) Druppels, Injectie, Injectievloeistof, Tablet
N05AF05 ZUCLOPENTIXOL Druppels, Injectie, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
3 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
4 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
5 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
6 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


ZUCLOPENTIXOL

Aantal meldingen 96
Ernstig 28
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
44
(46%)
51
(53%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
gevoel te stikken : 1
kortademigheid : 3
loopneus : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 5
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 2
trombose ader : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 3
hartstilstand : 2
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 12
eczeem : 1
huiduitslag : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 4
lage lichaamstemperatuur : 2
vergiftiging : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 8
braken : 1
buikklachten : 1
diarree : 1
hik : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
tandvlees aandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 6
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
cerumen samengeperst : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 31
abnormaal gedrag : 1
afgestompt affect : 1
agressie : 1
angst : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 1
negatieve gedachten : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 2
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
sociaal vermijdingsgedrag : 1
staren : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
kaakaandoening : 1
pijn in arm of been : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21
geneesmiddelinteractie : 4
koorts : 1
malaise : 1
maligne neuroleptica syndroom : 3
oedeem : 1
ontsteking van de huig : 1
onverwacht effect : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 6
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 7
diabetes mellitus : 1
hypofagie : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
borstpijn : 1
impotentie : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 1
pijn testikels : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 46
bewegingsstoornis : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 6
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 4
kaakklem : 1
oculogyrische crisis : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
slaperigheid : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZUCLOPENTIXOL

Aantal meldingen 3.730
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.481
(40%)
2.089
(56%)
160
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
125
(3%)
177
(5%)
304
(8%)
2.869
(77%)
255
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 241
Bloed- en lymfestelsel : 180
Bloedvaten : 211
Chirurgische en medische verrichtingen : 22
Congenitale en genetische afwijkingen : 16
Endocrien syteem : 34
Hart : 252
Huid- en onderhuid : 264
Immuunsysteem : 34
Infecties en parasitaire aandoeningen : 91
Intoxicaties en letsels : 312
Lever en galwegen : 75
Maag-darmstelsel : 382
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 145
Oog : 155
Oor en evenwichtsorgaan : 15
Product aanlegenheden : 8
Psychisch : 521
Sociale omstandigheden : 36
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 333
Testuitslagen en onderzoeken : 395
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 854
Voeding en stofwisseling : 138
Voortplantingsstelsel en borsten : 171
Zenuwstelsel : 1.773
Zwangerschap en perinatale periode : 23
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AF01 FLUANXOL (FLUPENTIXOL) Injectie, Injectievloeistof, Tablet
2 N05AF01 FLUPENTIXOL Injectie, Tablet
3 N05AF03 TRUXAL (CHLOORPROTIXEEN) Filmomhulde tablet