ZYVOXID (LINEZOLID)

Drank, Filmomhulde tablet, Infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZYVOXID (LINEZOLID) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XX08 LINEZOLID Filmomhulde tablet, Infuus
J01XX08 ZYVOXID (LINEZOLID) Drank, Filmomhulde tablet, Infusievloeistof, Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


LINEZOLID

Aantal meldingen 27
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
13
(48%)
14
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 5
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Huid- en onderhuid : 3
allergische huidontsteking : 1
huidirritatie : 1
Jeuk : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Intoxicaties en letsels : 1
retinaal letsel : 1
Lever en galwegen : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 11
braken : 3
diarree : 4
misselijkheid : 2
ontsteking mondholte : 1
tongverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfalen : 1
Oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
Psychisch : 3
ijlen : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
hemoglobine verlaagd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
geneesmiddelinteractie : 2
malaise : 2
Voeding en stofwisseling : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
Zenuwstelsel : 9
duizeligheid : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 1
Polyneuropathie : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LINEZOLID

Aantal meldingen 14.583
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.786
(40%)
7.385
(51%)
1.412
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
230
(2%)
4.849
(33%)
4.521
(31%)
4.832
(33%)
151
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 609
Bloed- en lymfestelsel : 4.885
Bloedvaten : 377
Chirurgische en medische verrichtingen : 63
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 35
Hart : 377
Huid- en onderhuid : 1.651
Immuunsysteem : 261
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.111
Intoxicaties en letsels : 597
Lever en galwegen : 440
Maag-darmstelsel : 2.162
Neoplasmata : 55
Nier en urinewegen : 530
Oog : 593
Oor en evenwichtsorgaan : 157
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 606
Sociale omstandigheden : 28
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 388
Testuitslagen en onderzoeken : 1.987
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.426
Voeding en stofwisseling : 909
Voortplantingsstelsel en borsten : 47
Zenuwstelsel : 2.573
Zwangerschap en perinatale periode : 13
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01XX01 FOMICYT (FOSFOMYCINE) Infuus, Poeder voor infuus
2 J01XX01 FOSFOMYCINE Poeder voor drank
3 J01XX01 MONURIL (FOSFOMYCINE) Zakje, Zakje (granulaat)
4 J01XX05 METHENAMINE Maagsapresistente tablet
5 J01XX05 REFLUX (METHENAMINE) Maagsapresistente tablet
6 J01XX05 XCYST (METHENAMINE) Maagsapresistente tablet
7 J01XX09 CUBICIN (DAPTOMYCINE) Infuus, Injectie / infuus, Poeder voor injectie/infuus
8 J01XX11 SIVEXTRO (TEDIZOLID) Infuus, Poeder voor infuus, Tablet