Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

RANITIDINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RANITIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A02BA02 RANITIDINE Bruistablet, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet
A02BA02 ZANTAC (RANITIDINE) Bruistablet, Drank, Injectie, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Elzinga-Huttenga J., Hekster Y., Bijl A.M.H. Movement disorders induced by gastrointestinal drugs: two paediatric cases. Neuropediatrics 2006 37:102-106
2 Wielema M.L., Graaf de H., Groot de J., Passier J.M.L., Roon van E.N. Twijfel over meerwaarde van ranitidine als onderdeel van premedicatie ter preventie van overgevoeligheidsreacties op paclitaxel PW-WP 2012 2012;6:a1304
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


RANITIDINE

Aantal meldingen 504
Ernstig 40
Geslacht
Man
Vrouw
203
(40%)
301
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 29
beklemming keel : 3
geeuwen : 1
hoesten : 3
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 15
luchtwegaandoening : 2
Nasal pruritus : 1
neusverstopping : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
voorgeschreven overdosis : 1
Endocrien syteem : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 20
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 148
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 8
eczeem : 3
galbulten : 20
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 14
huidaandoening : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 31
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 11
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 9
roodheid : 1
tongoedeem : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
longontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 143
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
boeren : 5
braakneiging : 1
braken : 9
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 13
diarree : 20
droge mond : 7
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
hik : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 22
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 11
ontsteking tandvlees : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 2
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 4
basaalcelcarcinoom : 1
maligne melanoom : 1
mastocytoom : 1
prostaatkanker : 1
Nier en urinewegen : 7
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 36
accomodatiestoornis ooglens : 1
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 7
jeuk aan oog : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
scheelzien : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 11
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 1
wagenziekte : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 69
abnormale dromen : 1
angst : 4
Apathisch : 2
dagdromen : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 3
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 11
huilen : 2
hyperseksualiteit : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 54
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 25
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 23
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 72
dorst : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 2
het heet hebben : 1
koorts : 5
lichaamszwakte : 3
malaise : 6
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 22
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
statisch oedeem : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 10
alcoholintolerantie : 1
alkalose : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 3
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 37
aandoening eierstok : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 2
impotentie : 3
melkafscheiding : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 18
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 111
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 22
dyskinesie : 3
extrapiramidale aandoening : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 36
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 5
stemstoornis : 5
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 3
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 2
doodgeboorte : 1
stoornis borstvoeding : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RANITIDINE

Aantal meldingen 51.884
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.278
(56%)
19.165
(37%)
3.441
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
192
(0%)
21.265
(41%)
17.117
(33%)
11.223
(22%)
2.087
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.672
Bloed- en lymfestelsel : 2.413
Bloedvaten : 1.869
Chirurgische en medische verrichtingen : 116
Congenitale en genetische afwijkingen : 108
Endocrien syteem : 86
Hart : 1.821
Huid- en onderhuid : 14.341
Immuunsysteem : 2.372
Infecties en parasitaire aandoeningen : 902
Intoxicaties en letsels : 4.116
Lever en galwegen : 1.496
Maag-darmstelsel : 11.614
Neoplasmata : 230
Nier en urinewegen : 1.036
Oog : 1.338
Oor en evenwichtsorgaan : 452
Product aanlegenheden : 808
Psychisch : 3.365
Sociale omstandigheden : 65
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.750
Testuitslagen en onderzoeken : 3.207
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.873
Voeding en stofwisseling : 850
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.228
Zenuwstelsel : 7.357
Zwangerschap en perinatale periode : 123
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A02BA01 CIMETIDINE Bruistablet, Tablet
2 A02BA03 FAMOTIDINE Tablet
3 A02BA03 MAAGZUURREMMER () Tablet
4 A02BA03 PEPCIDIN (FAMOTIDINE) Tablet
5 A02BA04 AXID (NIZATIDINE) Capsule
6 A02BA04 NIZATIDINE Capsule
7 A02BA06 ROXATIDINE Overige toedieningsvormen
8 A02BA07 RANITIDINEBISMUTCITRAAT Overige toedieningsvormen
9 A02BA51 CIMETIDINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen