Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PANTOPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANTOPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. Anaphylactic reactions to proton-pump inhibitors Ann. Pharmacother. 2000 34:474-476
2 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. De anafylactische shock. Zeldzame reacties op protonpompremmers PW 2000 135(44):1650-2
3 Heeringa M. Ernstige reacties niet uitgesloten. Bijwerkingen van protonpompremmers PW 2000 135(44):1645-8
4 Monster M., Grootheest van A.C. Gynaecomastie tijdens gebruik van protonpompremmers PW 2008 27: 38-39
5 Smeets, T., Härmark, L. Vitamine B12-tekort mogelijk na langdurig slikken PPI’s PW 2015 150(27)18-20
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015
2 Pantoprazole and taste disorders 2010
3 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015
4 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
5 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005
6 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


PANTOPRAZOL

Aantal meldingen 939
Ernstig 123
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
378
(40%)
558
(59%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 63
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 7
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 3
geeuwen : 1
hoesten : 10
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 23
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
neusklachten : 3
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 3
pleurale effusie : 1
snurken : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 28
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
eosinofilie : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 3
Bloedvaten : 21
aderontsteking : 4
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
reanimatie : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 60
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 1
hartflutter : 1
hartkloppingen : 27
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 21
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 247
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 16
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 4
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 3
eczeem : 8
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 15
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 23
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidhypopigmentatie : 2
huidkloven : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 36
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 5
Jeuk : 32
jeukende huiduitslag : 12
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 22
overmatige verhoorning van de huid : 2
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
pruritus gegeneraliseerd : 2
psoriasis : 2
pustuleuze rash : 2
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 4
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 7
rosacea : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 22
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 7
overgevoeligheid : 10
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
blaasontsteking : 2
faryngitis : 1
gordelroos : 2
laryngitis : 1
nematodiase : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
Foreign body in respiratory tract : 1
heupbreuk : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 25
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 5
geelzucht : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 4
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 4
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 384
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 5
aandrang voor ontlasting : 1
aften : 4
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 2
anorectale zwelling : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 10
braakneiging : 2
braken : 17
branderige tong : 4
buikklachten : 17
buikpijn : 21
diarree : 42
droge keel : 3
droge mond : 19
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 3
Gingival discomfort : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
irritatie keel : 1
landkaarttong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 6
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 4
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmontsteking : 1
maag-darmstelsel irritatie : 1
maagklachten : 25
maagontsteking : 2
maagpoliepen : 1
misselijkheid : 51
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 10
oesofaguspijn : 2
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 6
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 15
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 3
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarm ongemak : 2
tandaandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 4
tongbewegingsafwijking : 1
tongontsteking : 3
Tongue discomfort : 3
tongverkleuring : 3
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verstopping : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 14
zuurbranden : 8
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
poliep : 1
Nier en urinewegen : 30
aandoening urinelozing : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 4
nierontsteking : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 7
urineretentie : 3
vaker urineren : 4
verstopping in de urineweg : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 43
blindheid : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 6
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
papiloedeem oog : 1
scheelzien : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 21
Oor en evenwichtsorgaan : 15
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
oorsuizen : 6
slechthorendheid : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 3
Psychisch : 79
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 4
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 3
depressie : 9
depressieve stemming : 11
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
emotionele armoede : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 6
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 115
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
bewegelijkheid gewricht verminderd : 1
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 19
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 4
osteoporose : 2
pees pijn : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 5
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 42
spierspasmen : 15
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 46
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 5
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
protrombinetijd verlengd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 233
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 4
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 15
geneesmiddelinteractie : 16
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
koorts : 10
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 2
malaise : 20
niet lekker voelen : 2
oedeem : 7
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 65
pijn : 2
pijn in de borstkas : 8
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
therapeutische reactietijd verminderd : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 42
verslechtering van de aandoening : 2
voorbestaande aandoening verbeterd : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 84
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 2
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 5
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
hypozinkemie : 1
ijzerdeficiëntie : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 14
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 8
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 32
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
aandoening van vulva : 3
borstpijn : 1
borstvergroting : 4
genitale uitslag : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 5
melkafscheiding : 1
seksuele stoornis : 1
vaginale bloeding : 5
vergroting borstklierweefsel (man) : 19
Zenuwstelsel : 230
aandachtstoornis : 3
aangezichtspijn : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 57
duizeligheid bij inspanning : 1
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
gevoelsverlies : 2
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 45
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
minder smaak : 1
myasthenia gravis : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 25
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 2
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 16
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANTOPRAZOL

Aantal meldingen 56.313
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
24.024
(43%)
17.375
(31%)
14.914
(26%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
237
(0%)
33.506
(59%)
10.015
(18%)
11.693
(21%)
862
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.530
Bloed- en lymfestelsel : 2.774
Bloedvaten : 1.394
Chirurgische en medische verrichtingen : 341
Congenitale en genetische afwijkingen : 113
Endocrien syteem : 495
Hart : 1.829
Huid- en onderhuid : 7.133
Immuunsysteem : 1.641
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.492
Intoxicaties en letsels : 2.044
Lever en galwegen : 1.172
Maag-darmstelsel : 11.139
Neoplasmata : 1.194
Nier en urinewegen : 24.118
Oog : 1.122
Oor en evenwichtsorgaan : 399
Product aanlegenheden : 750
Psychisch : 2.475
Sociale omstandigheden : 128
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.365
Testuitslagen en onderzoeken : 3.444
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.157
Voeding en stofwisseling : 1.836
Voortplantingsstelsel en borsten : 372
Zenuwstelsel : 5.262
Zwangerschap en perinatale periode : 107
Vergelijkbare geneesmiddelen