Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ESOMEPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESOMEPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel, F. van, Jong, L. de, Vries, T.de (Es)omeprazole and discoloration of regurgitated gastric contents in infants: worrying for care-takers and a sign of a reduced bioavailability JPPT 2016 21(3):206-262
2 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. Anaphylactic reactions to proton-pump inhibitors Ann. Pharmacother. 2000 34:474-476
3 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. De anafylactische shock. Zeldzame reacties op protonpompremmers PW 2000 135(44):1650-2
4 Heeringa M. Ernstige reacties niet uitgesloten. Bijwerkingen van protonpompremmers PW 2000 135(44):1645-8
5 Ekhart C. Es(omeprazol) en vitamine B12 deficiëntie GeBu 2012 46(10):119
6 Monster M., Grootheest van A.C. Gynaecomastie tijdens gebruik van protonpompremmers PW 2008 27: 38-39
7 Smeets, T., Härmark, L. Vitamine B12-tekort mogelijk na langdurig slikken PPI’s PW 2015 150(27)18-20
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 (es) Omeprazole and tinnitus 2013
2 (es) Omeprazole and vitamin B12 deficiency 2011
3 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015
4 Omeprazole, esomeprazole and hypomagnesaemia 2009
5 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015
6 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
7 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ESOMEPRAZOL

Aantal meldingen 526
Ernstig 95
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
213
(40%)
311
(59%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 34
astma : 2
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
gevoel te stikken : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 13
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 2
snurken : 1
sputum verkleurd : 5
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 4
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
off-label gebruik : 2
Endocrien syteem : 4
hypoparathyroïdie : 2
schildklieraandoening : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 26
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 11
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 120
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 11
gele huid : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 25
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 17
huidverkleuring : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 6
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 2
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
psoriasis : 2
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 3
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
blaasontsteking : 1
candida infectie slokdarm : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
laryngitis : 1
maagdarminfectie : 1
ontsteking oogleden : 1
ooginfectie : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blaar : 1
Intentional product use issue : 1
medicatiefout : 1
occlusie van hulpmiddel : 1
overdosis : 1
overslaan van drugdosering : 1
Product use in unapproved indication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
wond : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 180
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
anale hemorragie : 1
Aphthous ulcer : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 4
branderige tong : 1
buikbloeding : 2
buikklachten : 4
buikpijn : 13
buikpijn : 1
diarree : 16
Discoloured vomit : 1
droge mond : 5
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
hik : 3
irritatie keel : 2
kramp van de slokdarm : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 2
maagdarmstelselnecrose : 1
maagklachten : 12
misselijkheid : 38
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 16
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
vergroting speekselklier : 1
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verstopping : 2
winderigheid : 7
zuurbranden : 3
zweer in slokdarm : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 6
goedaardig vetgezwel : 1
kanker van de endeldarm : 1
metastase : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
poliep : 1
Nier en urinewegen : 15
glomerulonefritis membraneus : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
slappe blaas (atone blaas) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 4
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 34
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 2
netvliesbloeding : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
wazig zien : 15
Oor en evenwichtsorgaan : 11
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 8
slechthorendheid : 1
Psychisch : 71
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 2
depressie : 5
depressieve stemming : 3
Derealisatie : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
huilen : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 13
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 9
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 80
botpijn : 2
gewrichtspijn : 15
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 3
pijn nek : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 22
spierspasmen : 17
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 42
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloed parathyroïdhormoon verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 4
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 8
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
Liver function test increased : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
urine magnesium verlaagd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 130
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelinteractie : 18
het koud hebben : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
oedeem : 8
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
onverwacht effect : 35
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 7
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
productsmaak abnormaal : 1
slijmvliesonsteking : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
val : 1
vermoeidheid : 21
zweertje op slijmvliezen : 1
Voeding en stofwisseling : 61
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 16
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 10
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 21
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
toegenomen eetlust : 2
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 4
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 4
impotentie : 5
melkafscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 9
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 131
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingstoornis (dyskinesie) : 2
bewustzijnsverlies : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 26
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 25
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
Seizure : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 6
smaakverlies : 3
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 9
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwcompressie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ESOMEPRAZOL

Aantal meldingen 71.238
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
38.210
(54%)
18.920
(27%)
14.108
(20%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
283
(0%)
55.655
(78%)
4.343
(6%)
10.223
(14%)
734
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.999
Bloed- en lymfestelsel : 2.388
Bloedvaten : 2.679
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.063
Congenitale en genetische afwijkingen : 184
Endocrien syteem : 609
Hart : 3.004
Huid- en onderhuid : 5.780
Immuunsysteem : 1.654
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.305
Intoxicaties en letsels : 21.407
Lever en galwegen : 1.576
Maag-darmstelsel : 25.591
Neoplasmata : 3.272
Nier en urinewegen : 15.707
Oog : 2.077
Oor en evenwichtsorgaan : 995
Product issues : 1.163
Psychisch : 5.556
Sociale omstandigheden : 603
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.763
Testuitslagen en onderzoeken : 6.094
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.076
Voeding en stofwisseling : 4.219
Voortplantingsstelsel en borsten : 669
Zenuwstelsel : 9.345
Zwangerschap en perinatale periode : 80
Vergelijkbare geneesmiddelen