Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ESOMEPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESOMEPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel, F. van, Jong, L. de, Vries, T.de (Es)omeprazole and discoloration of regurgitated gastric contents in infants: worrying for care-takers and a sign of a reduced bioavailability JPPT 2016 21(3):206-262
2 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. Anaphylactic reactions to proton-pump inhibitors Ann. Pharmacother. 2000 34:474-476
3 Natsch S., Vinks M.H.A.M., Meyboom R.H.B. De anafylactische shock. Zeldzame reacties op protonpompremmers PW 2000 135(44):1650-2
4 Heeringa M. Ernstige reacties niet uitgesloten. Bijwerkingen van protonpompremmers PW 2000 135(44):1645-8
5 Ekhart C. Es(omeprazol) en vitamine B12 deficiëntie GeBu 2012 46(10):119
6 Monster M., Grootheest van A.C. Gynaecomastie tijdens gebruik van protonpompremmers PW 2008 27: 38-39
7 Sonnenberg, M., Weits, G. Paars speeksel, spuug of braaksel bij (es)omeprazol Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(1/2):16-17
8 Smeets, T., Härmark, L. Vitamine B12-tekort mogelijk na langdurig slikken PPI’s PW 2015 150(27)18-20
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 (es) Omeprazole and tinnitus 2013
2 (es) Omeprazole and vitamin B12 deficiency 2011
3 (Es)omeprazole and regurgitated gastric content discoloured - an update 2019
4 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015
5 Omeprazole, esomeprazole and hypomagnesaemia 2009
6 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015
7 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
8 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 25-2-2020.


ESOMEPRAZOL

Aantal meldingen 536
Ernstig 52
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
214
(40%)
321
(60%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 36
astma : 2
bloedneus : 1
gevoel te stikken : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 13
neusklachten : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 5
productieve hoest : 1
snurken : 1
sputum verkleurd : 5
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 4
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 4
hypoparathyroïdie : 2
schildklieraandoening : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 28
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 9
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 13
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 127
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 5
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 12
gele huid : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 25
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 19
huidverkleuring : 1
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 8
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 2
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 7
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 2
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 3
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
candida infectie slokdarm : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
laryngitis : 1
maagdarminfectie : 1
ontsteking oogleden : 1
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 1
occlusie van hulpmiddel : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 204
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aerofagie : 1
aften : 3
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 17
diarree : 18
droge keel : 1
droge mond : 9
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
hik : 3
irritatie keel : 3
kramp van de slokdarm : 2
lipbloeding : 1
maagaandoening : 2
maag-darm pijn : 2
maagdarmstelselnecrose : 1
maagklachten : 15
maagpoliepen : 1
misselijkheid : 39
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 3
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 6
pijn in de bovenbuik : 16
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
vergroting speekselklier : 1
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verstopping : 2
winderigheid : 7
zuurbranden : 5
zweer in slokdarm : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
kanker van de endeldarm : 1
Nier en urinewegen : 10
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 3
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 37
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 2
netvliesbloeding : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
wazig zien : 17
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 76
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
huilen : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 3
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 14
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 8
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 76
botpijn : 1
gewrichtspijn : 16
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 2
osteoporose : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 23
spierspasmen : 17
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 38
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 8
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 139
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 12
geneesmiddelinteractie : 16
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 6
niet lekker voelen : 1
oedeem : 8
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 44
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 7
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
val : 1
vermoeidheid : 23
Voeding en stofwisseling : 56
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 12
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 6
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 21
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
magnesiumtekort : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 6
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 4
impotentie : 5
melkafscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 9
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 141
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 30
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 27
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 13
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwcompressie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESOMEPRAZOL

Aantal meldingen 92.304
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
47.546
(52%)
25.301
(27%)
19.457
(21%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
358
(0%)
73.967
(80%)
5.702
(6%)
11.511
(12%)
766
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.522
Bloed- en lymfestelsel : 3.935
Bloedvaten : 2.909
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.217
Congenitale en genetische afwijkingen : 211
Endocrien syteem : 1.325
Hart : 3.458
Huid- en onderhuid : 6.449
Immuunsysteem : 1.867
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.679
Intoxicaties en letsels : 22.137
Lever en galwegen : 1.734
Maag-darmstelsel : 29.598
Neoplasmata : 3.261
Nier en urinewegen : 32.921
Oog : 2.200
Oor en evenwichtsorgaan : 1.057
Product aanlegenheden : 1.364
Psychisch : 6.377
Sociale omstandigheden : 641
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.385
Testuitslagen en onderzoeken : 6.555
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.855
Voeding en stofwisseling : 4.631
Voortplantingsstelsel en borsten : 707
Zenuwstelsel : 9.976
Zwangerschap en perinatale periode : 86
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A02BC01 BOOTS PHARMACEUTICALS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
2 A02BC01 BUSCOZOL (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
3 A02BC01 LOSEC (OMEPRAZOL) Infuus, Injectie
4 A02BC01 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
5 A02BC01 LOSECOSAN (OMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
6 A02BC01 MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL HTP (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
7 A02BC01 OMECAT (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
8 A02BC01 OMEPRAZOL Drank (suspensie), Injectie/infuus, Maagsapresistente capsule, Maagsapresistente tablet
9 A02BC01 OMOLIN (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
10 A02BC01 OMOQUIS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
11 A02BC02 IPRAALOX (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
12 A02BC02 MAAGZUURTABLET PANTOPRAZOL HTP (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
13 A02BC02 MAAGZUURTABLET PANTOPRAZOL SAM (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
14 A02BC02 PANTOPRAZOL Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof
15 A02BC02 PANTOZOL (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof
16 A02BC02 PANTOZOL CONTROL (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
17 A02BC03 LANSOPRAZOL Maagsapresistente capsule
18 A02BC03 PREZAL (LANSOPRAZOL) Maagsapresistente capsule
19 A02BC04 PARIET (RABEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
20 A02BC04 RABEPRAZOL Maagsapresistente tablet