Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METOCLOPRAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METOCLOPRAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA01 METOCLOPRAMIDE Drank, Infusievloeistof, Infuus, Injectie, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectie, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hoogendam A., Hofmeijer J., Frijns C.J.M. Ernstig parkinsonisme ten gevolge van metoclopramide bij een patiënte met polyfarmacie. NTVG 2002 146(4):175-177
2 Boekel, A. van Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(49):20-21
3 Moor de R.A., Diemont W.L., Visser M.O.J.M. Urineretentie bij 2 kinderen na gebruik van anti-emetica tijdens een acute gastro-enteritis NTVG 2005 149(26):1472-1474
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Angioedema and allergic reactions in metoclopramide containing products 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 324
Ernstig 102
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
68
(21%)
254
(78%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 7
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
snelle ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Hart : 15
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 25
angio-oedeem : 6
galbulten : 3
gezichtszwelling : 3
huiduitslag : 2
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
tongoedeem : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blaar : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
overdosis : 3
Maag-darmstelsel : 41
afwezigheid van speeksel : 1
braken : 2
buikpijn : 1
diarree : 8
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 8
lipaandoening : 1
misselijkheid : 6
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
protrusie tong : 2
tandverkleuring : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
Oog : 18
afwijking oogbewegingen beide ogen : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 2
pupil vernauwing : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 94
aanpassingsstoornis : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
amnestische stoornis : 1
angst : 15
angst voor de dood : 1
angststoornis : 1
Apathisch : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 8
ijlen : 4
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 3
onrust bij pasgeborene : 1
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 3
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 10
slapeloosheid : 5
stemmingswisselingen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
asymmetrie van het gezicht : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 18
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloeddruk verlaagd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 2
maligne neuroleptica syndroom : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 3
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 273
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 1
clonus : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
dwangstand van het hoofd : 12
dyskinesie : 28
een verlaagde spierspanning : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
externe oogspierverlamming : 1
extrapiramidale aandoening : 35
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 9
IIIde zenuwparese : 1
kaakklem : 20
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
neurologisch symptoom : 2
oculogyrische crisis : 5
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 4
overmatige bewegingsdrang : 2
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 11
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaperigheid : 23
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 6
spierstijfheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 31
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 3
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 15
verhoogde spanning : 2
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 4
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale hypokinesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 58.873
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.174
(63%)
17.653
(30%)
4.046
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
580
(1%)
25.744
(44%)
19.772
(34%)
10.170
(17%)
2.607
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.733
Bloed- en lymfestelsel : 643
Bloedvaten : 1.519
Chirurgische en medische verrichtingen : 124
Congenitale en genetische afwijkingen : 160
Endocrien syteem : 152
Hart : 2.188
Huid- en onderhuid : 6.083
Immuunsysteem : 1.323
Infecties en parasitaire aandoeningen : 549
Intoxicaties en letsels : 6.826
Lever en galwegen : 452
Maag-darmstelsel : 6.309
Neoplasmata : 150
Nier en urinewegen : 603
Oog : 4.777
Oor en evenwichtsorgaan : 377
Product aanlegenheden : 104
Psychisch : 10.080
Sociale omstandigheden : 4.645
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.063
Testuitslagen en onderzoeken : 3.129
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.330
Voeding en stofwisseling : 1.022
Voortplantingsstelsel en borsten : 504
Zenuwstelsel : 36.251
Zwangerschap en perinatale periode : 137
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
2 A03FA03 DOMPERIDON Drank, Smelttablet, Tablet, Zetpil
3 A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
4 A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank, Drank (suspensie), Tablet, Zetpil
5 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet