Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOMPERIDON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOMPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA03 DOMPERIDON Drank, Smelttablet, Tablet, Zetpil
A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank, Drank (suspensie), Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Broos N., Puijenbroek van E.P. Convulsies bij gebruik van domperidon PW 2009 2009;2:14;28-29
2 Kreij de S., Houten van M.A., Labadie J. Domperidon bij kinderen: risico op neurologische bijwerkingen Farmacotherapie bij kinderen 2009 2009;1:17-24
3 Hunsel van F.P.A.M., Puijenbroek van E.P. Domperidon en extrapiramidale stoornissen bij kinderen PW 2007 142(39):33-34
4 Passier, J.L.M. Domperidon lijkt effectief ter stimulatie van borstvoeding PW 2014 149:22-23
5 Moor de R.A., Diemont W.L., Visser M.O.J.M. Urineretentie bij 2 kinderen na gebruik van anti-emetica tijdens een acute gastro-enteritis NTVG 2005 149(26):1472-1474
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Domperidone and convulsions 2008
2 Update overview of reports of cardiac adverse drug reactions and reactions with fatal outcomes from all causes associated with domperidone 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


DOMPERIDON

Aantal meldingen 264
Ernstig 84
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
81
(31%)
182
(69%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 6
onderdrukking ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
verslikken : 1
Bloedvaten : 10
bleekheid : 2
flauwvallen : 1
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 4
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 4
Hart : 43
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartstilstand : 7
onregelmatige hartslag : 5
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 5
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 30
galbulten : 10
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 5
huidverkleuring : 2
Jeuk : 5
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
infectie : 1
Lever en galwegen : 3
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 50
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 12
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 5
droge mond : 5
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Nier en urinewegen : 6
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
urineretentie : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 11
Afwijking oogbeweging : 1
afwijking oogbewegingen beide ogen : 2
blindheid : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 16
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
huilen : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
stemmingswisselingen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtspijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 6
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spiertrekkingen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde leverenzymen : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 4
hartdood : 1
hoge koorts : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
plotselinge hartdood : 1
vermoeidheid : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
borstcyste : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
melkafscheiding : 16
pijnlijke borst : 1
tepelvloed : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 123
aandachtstoornis : 2
ataxie : 3
bewustzijnsverlies : 3
coma : 1
drop attacks : 1
duizeligheid : 6
dwangstand van het hoofd : 2
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 20
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 9
kaakklem : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
migraine : 2
Nekstijfheid : 1
oculogyrische crisis : 3
overactiviteit : 1
presyncope : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 6
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOMPERIDON

Aantal meldingen 10.513
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.976
(57%)
3.831
(36%)
706
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
63
(1%)
453
(4%)
6.285
(60%)
3.516
(33%)
196
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 380
Bloed- en lymfestelsel : 166
Bloedvaten : 206
Chirurgische en medische verrichtingen : 17
Congenitale en genetische afwijkingen : 46
Endocrien syteem : 119
Hart : 1.112
Huid- en onderhuid : 2.543
Immuunsysteem : 162
Infecties en parasitaire aandoeningen : 87
Intoxicaties en letsels : 315
Lever en galwegen : 193
Maag-darmstelsel : 2.634
Neoplasmata : 26
Nier en urinewegen : 162
Oog : 303
Oor en evenwichtsorgaan : 64
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 580
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 285
Testuitslagen en onderzoeken : 437
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.134
Voeding en stofwisseling : 206
Voortplantingsstelsel en borsten : 656
Zenuwstelsel : 2.515
Zwangerschap en perinatale periode : 50
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA01 METOCLOPRAMIDE Drank, Infusievloeistof, Infuus, Injectie, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
2 A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectie, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
3 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
4 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet