Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOMPERIDON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOMPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA03 DOMPERIDON Drank, Smelttablet, Tablet
A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank, Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Broos N., Puijenbroek van E.P. Convulsies bij gebruik van domperidon PW 2009 2009;2:14;28-29
2 Kreij de S., Houten van M.A., Labadie J. Domperidon bij kinderen: risico op neurologische bijwerkingen Farmacotherapie bij kinderen 2009 2009;1:17-24
3 Hunsel van F.P.A.M., Puijenbroek van E.P. Domperidon en extrapiramidale stoornissen bij kinderen PW 2007 142(39):33-34
4 Passier, J.L.M. Domperidon lijkt effectief ter stimulatie van borstvoeding PW 2014 149:22-23
5 Moor de R.A., Diemont W.L., Visser M.O.J.M. Urineretentie bij 2 kinderen na gebruik van anti-emetica tijdens een acute gastro-enteritis NTVG 2005 149(26):1472-1474
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Domperidone and convulsions 2008
2 Update overview of reports of cardiac adverse drug reactions and reactions with fatal outcomes from all causes associated with domperidone 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

DOMPERIDON

Aantal meldingen 274
Ernstig 103
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
87
(32%)
184
(67%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
onderdrukking ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
snelle ademhaling : 2
verslikken : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloedvaten : 9
bleekheid : 2
flauwvallen : 1
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
product gebruikt voor onbekende indicatie : 1
ziekenhuisopname : 1
Endocrien syteem : 8
myxoedeem : 2
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 6
Hart : 46
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartstilstand : 9
onregelmatige hartslag : 6
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 5
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 36
galbulten : 12
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 5
huidverkleuring : 2
Jeuk : 5
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
buikgriep : 3
infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 3
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 54
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 8
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 11
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 2
diarree : 4
droge mond : 5
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 1
obstructie maag : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
slokdarmstenose : 1
Nier en urinewegen : 7
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
urineretentie : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 11
Afwijking oogbeweging : 1
afwijking oogbewegingen beide ogen : 2
blindheid : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 18
abnormaal gedrag : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
huilen : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
gewrichtspijn : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 5
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spiertrekkingen : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 23
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 4
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde leverenzymen : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 6
hartdood : 1
hoge koorts : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 2
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 2
pijn : 1
plotselinge dood : 1
plotselinge hartdood : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 31
borstcyste : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
melkafscheiding : 18
pijnlijke borst : 1
tepelvloed : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 120
aandachtstoornis : 2
ataxie : 3
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 4
coma : 1
drop attacks : 1
duizeligheid : 5
dwangstand van het hoofd : 1
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
extrapiramidale aandoening : 20
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 8
kaakklem : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
migraine : 2
Nekstijfheid : 1
oculogyrische crisis : 3
overactiviteit : 1
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 8
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 6
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 4
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

DOMPERIDON

Aantal meldingen 9.335
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.608
(60%)
3.506
(38%)
221
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
61
(1%)
434
(5%)
5.204
(56%)
3.445
(37%)
191
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 346
Bloed- en lymfestelsel : 161
Bloedvaten : 196
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
Congenitale en genetische afwijkingen : 45
Endocrien syteem : 114
Hart : 596
Huid- en onderhuid : 2.408
Immuunsysteem : 152
Infecties en parasitaire aandoeningen : 85
Intoxicaties en letsels : 285
Lever en galwegen : 189
Maag-darmstelsel : 2.342
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 149
Oog : 283
Oor en evenwichtsorgaan : 60
Product aanlegenheden : 11
Psychisch : 508
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 274
Testuitslagen en onderzoeken : 423
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.069
Voeding en stofwisseling : 200
Voortplantingsstelsel en borsten : 644
Zenuwstelsel : 2.333
Zwangerschap en perinatale periode : 48
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA01 METOCLOPRAMIDE Drank, Infuus, Injectie, Injectie/infuus, Tablet, Zetpil
2 A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectie, Tablet, Zetpil
3 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
4 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet