Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

VILDAGLIPTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VILDAGLIPTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BH02 GALVUS (VILDAGLIPTINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gorp, A.M. van, Rolfes, L. Klacht bij nieuwe antidiabetica verdwijnt vaak vanzelf weer Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(17):14-15
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview novel antidiabetic drugs 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

VILDAGLIPTINE

Aantal meldingen 44
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
17
(39%)
24
(55%)
3
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
ademnood : 1
bronchospasme : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 4
loopneus : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
piepen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloedvaten : 2
bleekheid : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 9
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
orthopnoea : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 17
angio-oedeem : 2
galbulten : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 4
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bovenste luchtweginfectie : 1
leverinfectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Maag-darmstelsel : 27
alvleesklierontsteking : 1
braken : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
chronische ontsteking alvleesklier : 2
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 1
misselijkheid : 3
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 2
slikken pijnlijk : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 1
neoplasma progressie : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
urineretentie : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogzwelling : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 5
depressieve stemming : 2
psychiatrisch symptoom : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
perifere zwelling : 2
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
abnormale hartritme : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
leverenzym verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 1
malaise : 1
oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
Voeding en stofwisseling : 4
abnormale gewichtstoename : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 15
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 2
hypersomnie : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

VILDAGLIPTINE

Aantal meldingen 8.424
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.832
(45%)
4.406
(52%)
186
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
157
(2%)
655
(8%)
6.400
(76%)
1.139
(14%)
73
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 440
Bloed- en lymfestelsel : 85
Bloedvaten : 331
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
Congenitale en genetische afwijkingen : 18
Endocrien syteem : 57
Hart : 506
Huid- en onderhuid : 1.275
Immuunsysteem : 52
Infecties en parasitaire aandoeningen : 451
Intoxicaties en letsels : 374
Lever en galwegen : 340
Maag-darmstelsel : 1.221
Neoplasmata : 336
Nier en urinewegen : 511
Oog : 307
Oor en evenwichtsorgaan : 72
Product aanlegenheden : 2
Psychisch : 254
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 656
Testuitslagen en onderzoeken : 2.708
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.363
Voeding en stofwisseling : 1.061
Voortplantingsstelsel en borsten : 48
Zenuwstelsel : 1.011
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BH01 JANUVIA (SITAGLIPTINE) Tablet
2 A10BH01 XELEVIA (SITAGLIPTINE) Tablet
3 A10BH03 ONGLYZA (SAXAGLIPTINE) Tablet
4 A10BH05 TRAJENTA (LINAGLIPTINE) Tablet