Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CARVEDILOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CARVEDILOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AG02 CARVEDILOL Drank (suspensie), Tablet
C07AG02 EUCARDIC (CARVEDILOL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


CARVEDILOL

Aantal meldingen 307
Ernstig 74
Geslacht
Man
Vrouw
175
(57%)
132
(43%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 36
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
bloedneus : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
hoesten : 7
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 1
longontsteking : 1
neusverstopping : 2
onderdrukking ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedarmoede : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 11
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 3
overmatig blozen : 1
Spataderen : 1
Endocrien syteem : 3
hypoparathyroïdie : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 28
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
asthma cardiale : 1
hart ongemak : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartspieraandoening : 2
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 76
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
erythema multiforme : 1
galbulten : 3
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huidaandoening : 1
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 13
Meerdere blauwe plekken : 1
ontsteking nagelriem : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 6
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 3
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 3
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische shock : 2
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
overgevoeligheid : 2
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
bovenste luchtweginfectie : 1
candida infectie slokdarm : 1
neutropene infectie : 1
tuberculose : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blaar : 2
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 62
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 2
braken : 7
buikklachten : 3
diarree : 8
droge keel : 1
droge mond : 3
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
intestinale bloeding : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 3
maagklachten : 1
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 1
ontkleurde ontlasting : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
tandaandoening : 1
tongontsteking : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 14
Acute kidney injury : 2
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
kristalurie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierbloeding : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 2
urineretentie : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 23
droog oog : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 4
halogezicht : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid : 3
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 39
abnormale dromen : 3
angst : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
ijlen : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 6
onrust : 1
paniekreactie : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
stemmingswisselingen : 2
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 43
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
Myopathie : 1
nekpijn : 1
osteonecrose van kaak : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 8
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 17
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
lipase verhoogd : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57
fysieke conditie afname : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
injectieplaatsverharding : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 6
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 8
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
reactie op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 19
abnormale gewichtstoename : 2
gebrek aan vitaminen : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 4
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
stofwisselingsstoornis : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
genitale uitslag : 1
impotentie : 2
seksuele stoornis : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
Zenuwstelsel : 82
aandachtstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel : 3
cluster hoofdpijn : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 21
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
extensoren voetzool respons : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 5
kaakklem : 1
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 5
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
stemstoornis : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 8
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARVEDILOL

Aantal meldingen 17.369
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.708
(44%)
8.458
(49%)
1.203
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
123
(1%)
10.119
(58%)
3.324
(19%)
3.558
(20%)
245
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.143
Bloed- en lymfestelsel : 379
Bloedvaten : 2.376
Chirurgische en medische verrichtingen : 370
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 62
Hart : 3.422
Huid- en onderhuid : 1.750
Immuunsysteem : 421
Infecties en parasitaire aandoeningen : 632
Intoxicaties en letsels : 1.768
Lever en galwegen : 251
Maag-darmstelsel : 2.222
Neoplasmata : 186
Nier en urinewegen : 875
Oog : 654
Oor en evenwichtsorgaan : 237
Product aanlegenheden : 430
Psychisch : 1.637
Sociale omstandigheden : 114
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.047
Testuitslagen en onderzoeken : 2.767
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.252
Voeding en stofwisseling : 1.084
Voortplantingsstelsel en borsten : 245
Zenuwstelsel : 4.226
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AG01 LABETALOL Capsule, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
2 C07AG01 TRANDATE (LABETALOL) Injectievloeistof, Tablet