Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

VERAPAMIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VERAPAMIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jochems F., Passier J.L.M. Rabdomyolyse bij de combinatie van verapamil en simvastatine GeBu 2007 41(5):51
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


VERAPAMIL

Aantal meldingen 363
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
155
(43%)
208
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 3
hoesten : 5
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
organiserende pneumonie : 1
productieve hoest : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 22
arteriële aandoening : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
erythromelalgie : 1
fenomeen van Raynaud : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
Hart : 50
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 7
perifeer oedeem : 14
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 109
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
eczeem : 3
galbulten : 5
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 12
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 21
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 4
kneuzing : 1
nagelafwijking : 2
oedeem mond : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 5
psoriasis : 3
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 1
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
blaasontsteking : 1
caries tanden : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
Maag-darmstelsel : 93
aandoening maag-darmstelsel : 2
anale pruritus : 1
anorectaal ongemak : 1
boeren : 2
braken : 3
branderige tong : 1
buikpijn : 5
diarree : 7
droge mond : 6
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
hik : 1
intestinale bloeding : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 29
oesofaguspijn : 2
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
verval van tandvlees : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 1
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 26
bijziendheid : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogzenuw aandoening : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 3
Psychisch : 33
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 4
depressie : 2
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
artrose : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 2
spiercontractuur : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
BSE verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
thyroxine (T4) verlaagd : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 80
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 24
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
het koud hebben : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
liespijn : 1
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 12
pijn : 2
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 18
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 6
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 2
impotentie : 5
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 96
bewustzijnsverlies : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 18
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 28
partieel insult : 1
Polyneuropathie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 6
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 11
trilling/beving (tremor) : 13
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VERAPAMIL

Aantal meldingen 20.940
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.121
(53%)
7.102
(34%)
2.717
(13%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
102
(0%)
12.314
(59%)
886
(4%)
6.333
(30%)
1.305
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.589
Bloed- en lymfestelsel : 403
Bloedvaten : 2.418
Chirurgische en medische verrichtingen : 84
Congenitale en genetische afwijkingen : 32
Endocrien syteem : 73
Hart : 4.453
Huid- en onderhuid : 3.477
Immuunsysteem : 519
Infecties en parasitaire aandoeningen : 402
Intoxicaties en letsels : 2.029
Lever en galwegen : 644
Maag-darmstelsel : 3.387
Neoplasmata : 96
Nier en urinewegen : 703
Oog : 521
Oor en evenwichtsorgaan : 262
Product aanlegenheden : 250
Psychisch : 2.806
Sociale omstandigheden : 68
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 796
Testuitslagen en onderzoeken : 1.642
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.168
Voeding en stofwisseling : 786
Voortplantingsstelsel en borsten : 541
Zenuwstelsel : 3.787
Zwangerschap en perinatale periode : 56
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.