Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ENALAPRIL/ENALAPRILAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

Aantal meldingen 1.315
Ernstig 193
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
569
(43%)
739
(56%)
7
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 300
ademnood : 1
astma : 4
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
falen van de ademhaling : 2
hoesten : 243
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 22
loopneus : 2
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 3
orofaryngeale pijn : 3
prikkeling voorhoofdsholten : 1
productieve hoest : 3
snelle ademhaling : 1
vocht vasthouden slokdarm : 4
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 2
eosinofilie : 1
hypoplastische anemie : 1
Bloedvaten : 67
aderaandoening handen en voeten : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 4
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hypertensieve crisis : 2
hypovolemische shock : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 12
lage bloeddruk : 10
lage bloeddruk bij opstaan : 5
longembolie : 1
nitritoïde reactie : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 8
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
veneuze hemorragie : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
off-label gebruik : 1
ziekenhuisopname : 2
Endocrien syteem : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 51
hartfalen : 3
hartfalen : 1
hartfalen chronisch : 1
hartflutter : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 23
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 6
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 454
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 201
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 2
eczeem : 5
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 16
gezichtszwelling : 13
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 39
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huidverkleuring : 1
Jeuk : 28
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 2
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
oedeem mond : 1
ooglidzwelling : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 15
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 3
psoriasis : 8
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 13
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 10
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 8
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 5
zwelling aangezicht : 7
Immuunsysteem : 15
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 2
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 10
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
bronchitis : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
faryngitis : 3
gelokaliseerde infectie : 1
infectie : 1
luchtweginfectie viraal : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
stafylokokkenbacteriëmie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
nierletsel : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 1
polsbreuk : 1
Lever en galwegen : 4
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 282
aandoening alvleesklier : 2
aandoening maag-darmstelsel : 7
acute onsteking alvleesklier : 4
aften : 2
alvleesklierontsteking : 5
anale hemorragie : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 3
braakneiging : 2
braken : 11
buikklachten : 6
buikpijn : 28
buikwand hematoom : 1
burning mouth-syndroom : 1
darmobstructie (ileus) : 2
diarree : 30
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 14
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 2
infrequente stoelgang : 1
Intestinal angioedema : 1
irritatie keel : 6
kramp van de slokdarm : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 23
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
misselijkheid : 51
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 7
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 2
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 3
slokdarmstenose : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Neoplasmata : 1
cyste : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 6
bloed in de urine : 2
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 5
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 3
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 61
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 15
glaucoom : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogaandoening : 5
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 3
papiloedeem oog : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 22
Oor en evenwichtsorgaan : 19
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 14
slechthorendheid : 1
Psychisch : 87
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
agressie : 4
alcoholmisbruik : 1
angst : 3
Apathisch : 2
depressie : 10
depressieve stemming : 10
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
manie : 1
nachtmerrie : 5
onrust : 1
paniekreactie : 3
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 14
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 3
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 4
Sociale omstandigheden : 1
weigering behandeling : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 94
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 8
gewrichtsstijfheid : 3
ontsteking gewrichtskapsel : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 25
spierspasmen : 30
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 32
amylase verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 190
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
bijwerking : 1
dorst : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 17
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
koorts : 5
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 1
malaise : 13
medisch hulpmiddel batterijaangelegenheid : 1
mislukte behandeling : 1
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 46
pijn : 4
pijn in de borstkas : 11
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
val : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 35
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 41
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
alcoholintolerantie : 1
calcinose : 2
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 6
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 8
metabole acidose : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verminderde eetlust : 5
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
hydrokèle : 1
impotentie : 16
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 256
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
aura : 1
beroerte in evolutie : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 64
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
fantoompijn : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 64
kaakklem : 1
lacunair infarct : 2
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 2
polyneuropathie chronisch : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 11
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 7
tintelingen : 19
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 8
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 14
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

Aantal meldingen 47.042
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
26.819
(57%)
19.371
(41%)
852
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3.214
(7%)
4.827
(10%)
14.962
(32%)
19.977
(42%)
4.062
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 19.980
Bloed- en lymfestelsel : 778
Bloedvaten : 2.364
Chirurgische en medische verrichtingen : 62
Congenitale en genetische afwijkingen : 58
Endocrien syteem : 67
Hart : 1.565
Huid- en onderhuid : 9.036
Immuunsysteem : 424
Infecties en parasitaire aandoeningen : 613
Intoxicaties en letsels : 626
Lever en galwegen : 532
Maag-darmstelsel : 5.590
Neoplasmata : 60
Nier en urinewegen : 2.968
Oog : 806
Oor en evenwichtsorgaan : 422
Product aanlegenheden : 295
Psychisch : 1.361
Sociale omstandigheden : 17
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.085
Testuitslagen en onderzoeken : 1.426
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.774
Voeding en stofwisseling : 2.461
Voortplantingsstelsel en borsten : 560
Zenuwstelsel : 5.466
Zwangerschap en perinatale periode : 62
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
3 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
4 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
5 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
6 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
7 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
8 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
9 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
10 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
11 C09AA08 VASCASE () Tablet
12 C09AA09 FOSINOPRIL Capsule, Tablet
13 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
14 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
15 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet