Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SIMVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SIMVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bijwerking belicht: Statines en spierklachten UA 2017 2017(1):14-15
2 Weits, G. Bittere pil: statines Gezondgids 2016 december
3 Labadie J., Eijgenraam-van der Molen M. HMG CoA Inhibitors and rhinitis (abstract) PEDS 2002 11(2):S274
4 Langen-Wouterse de J.J., Puijenbroek van E.P. HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy: reports to the Netherlands Pharmacovigilance Centre Neth. Jour. Med. 2006 64(9):334-338
5 Graaf de L.,Brouwers A.H.P.M., Diemont W.L. Is decreased libido associated with the use of HMG-CoA-reductase inhibitors? BJCP 2004 58(3):326-8
6 Hunsel van F., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Media attention and the influence on reporting odds ratios: an example of patient reporting of statins PEDS 2010 19: 26-32
7 Mantel-Teeuwisse A.K., Klungel O.H., Puijenbroek van E.P. Myopathy due to statin/fibrate use in the Netherlands Ann. Pharmacother. 2002 36:1957-1960
8 Venhuis, BJ., Hunsel, F. van, Koppel, S. van de, Keizers, PHJ., Jeurissen, SMF., Kaste, D. de Pharmacologically effective red yeast rice preparations marketed as dietary supplements illustrated by a case report Drug Testing and Analysis 2016 8(3-4):315-8
9 Winterfeld U, Allignol A, Panchaud A, Rothuizen L, Merlob P, Cuppers-Maarschalkerweerd B, Vial T, Stephens S, Clementi M, De Santis M, Pistelli A, Berlin M, Eleftheriou G, Manáková E, Buclin T. Pregnancy outcome following maternal exposure to statins: a multicentre prospective study. BJOG 2013 120(4):463-471
10 Jochems F., Passier J.L.M. Rabdomyolyse bij de combinatie van verapamil en simvastatine GeBu 2007 41(5):51
11 Jong de H.I.J., Meyboom R.H.B., Passier J.L.M. Statin-Associated Polymyalgia Rheumatica. An Analysis Using WHO Global Individual Case Safety Database: A Case/Non-Case Approach Plos One 2012 7(7):1-6
12 Zweers, P. Statinen en diplopie GeBu 2016 50(11):128
13 Puijenbroek van E.P., Härmark L.V.D. Statines en het risico op ernstige spierklachten; eenmaal veilig, altijd veilig? PW 2006 141(1):19-21
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Concurrent use of verapamil or diltiazem and HMG-CoA reductase inhibitors increases the risk of muscle related ADRs 2003
2 HMG-CoA-reductase inhibitors and decreased libido 2002
3 HMG-CoA-reductase inhibitors and hypersensitivity pulmonary reactions 2005
4 HMG-CoA-reductase inhibitors and lichenoid eruption 2004
5 HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy 2004
6 HMG-CoA-reductase inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2008
7 HMG-CoA-reductase inhibitors and taste disorders 2004
8 HMG-CoA-reductase inhibitors and tendonitis 2010
9 HMG-CoA-reductase-inhibitors and pulmonary fibrosis 2008
10 Simvastatin and taste disorders 2017
11 Simvastatine en eczeem 2000
12 Statins and diplopia 2016
13 Statins and lichenoid drug eruption 2014
14 Statins and muscle rupture 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


SIMVASTATINE

Aantal meldingen 8.372
Ernstig 1.269
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
4.107
(49%)
4.253
(51%)
12
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 684
aandoening neusslijmvlies : 1
acuut ademhalingstekort : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
ademstilstand : 2
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 2
apneuaanval : 1
astma : 4
beklemming keel : 9
bloedneus : 49
bovenste luchtwegen irritatie : 1
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 11
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 3
crepitaties : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
emfyseem : 1
falen van de ademhaling : 5
Faryngeale zwelling : 20
geeuwen : 2
hoesten : 139
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 13
interstitiële longziekte : 14
kortademigheid : 235
kortademigheid bij inspanning : 11
larynxaandoening : 2
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
longaandoening : 2
longfibrose : 7
longinfiltraat : 2
longontsteking : 8
longvliesontsteking : 2
loopneus : 19
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 1
neuspoliepen : 2
neusverstopping : 7
niezen : 6
oedeem van het strottenhoofd : 4
onderdrukking ademhaling : 2
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 23
ophoesten van bloed : 3
orofaryngeale pijn : 24
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
perforatie neus-tussenschot : 1
Pharyngeal paraesthesia : 1
piepen : 1
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 4
schadelijk effect op de long : 1
snelle ademhaling : 3
snurken : 1
sputum toegenomen : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 7
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verstikkingsgevoel : 2
vocht in de longen : 4
vocht vasthouden slokdarm : 4
Bloed- en lymfestelsel : 101
aandoening bloedplaatje : 1
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 6
auto-immuunhemolytische anemie : 1
beenmergaandoening : 1
beenmergfalen : 2
Bloedarmoede : 15
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 3
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 3
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 2
bloedingaandoening : 1
bloedingsneiging : 3
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 4
immune trombocytopenische purpura : 1
leukocytose : 2
macrocytose : 1
methemoglobinemie : 1
Normocytic anaemia : 2
pancytopenie : 8
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 24
toename aantal witte bloedcellen (neutrofilie) : 1
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 4
Bloedvaten : 342
aderontsteking : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
angiopathie : 1
aorta arteriosclerose : 1
arteriële bloeding : 1
arteriële occlusieve ziekte : 2
arterioveneuze fistel : 1
bleekheid : 3
Bloeding : 11
Bloeduitstorting : 56
bloedvatcompressie : 1
bloedvatocclusie : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 7
erythromelalgie : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 12
flauwvallen : 10
hemodynamische instabiliteit : 3
hemorragie wond : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 14
herseninfarct : 5
hypertensieve crisis : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 11
Koude vingertoppen en tenen : 29
lage bloeddruk : 27
lage bloeddruk bij opstaan : 10
longembolie : 9
lymfoedeem : 1
nitritoïde reactie : 1
opvlieger : 21
overmatig blozen : 37
perifere arterie trombose : 2
perifere arteriële occlusieve ziekte : 1
Shock symptom : 1
Spataderen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 3
trombose ader : 2
vaatontsteking : 14
vaatpijn : 1
vaatspasme : 1
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 2
verhoogde bloeddruk : 27
Chirurgische en medische verrichtingen : 5
cerebrospinaal vocht lek : 1
chirurgische ingreep : 1
hartoperatie : 1
hulpmiddelenuitstoting : 1
reanimatie : 1
Endocrien syteem : 31
Addison, ziekte van : 1
glucocorticoïdendeficiëntie : 1
hypoparathyroïdie : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 3
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 5
schildklieraandoening : 4
stoornis functie bijnier : 1
struma : 2
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 5
ziekte van Basedow : 1
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 1
Hart : 560
aandoening hartklep : 1
Adams-stokes aanvallen : 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 2
angina instabiel : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 19
asthma cardiale : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 6
congestieve cardiomyopathie : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hart- en vaataandoening : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 4
hartfalen : 15
hartfalen acuut : 1
hartflutter : 2
hartinfarct : 3
hartinfarct : 14
hartkloppingen : 221
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 14
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 5
hartspieraandoening : 3
hartstilstand : 13
harttamponade : 1
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
Kounis-syndroom : 2
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 36
ontsteking hartzakje : 2
ontsteking van de hartspier : 1
orthopnoea : 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
pericarditisconstrictie : 1
perifeer oedeem : 112
Prinzmetal-angina : 1
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 6
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
Sinus node dysfunction : 1
snel hartritme : 23
snelle regelmatige hartslag : 2
spasme in de kransslagader : 4
trage hartslag : 19
trage regelmatige hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 1900
abnormale verhoorning van de huid : 5
acne : 6
afsterven huid : 3
allergische huidontsteking : 4
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 136
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 4
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 13
bulleuze impetigo : 1
chronische gepigmenteerde purpura : 1
contact eczeem : 4
dermatitis psoriasiformis : 5
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 18
dunne huid : 2
eczeem : 48
Enkelvoudige blauwe plek : 9
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 6
exfoliatieve uitslag : 4
fotodermatose : 1
galbulten : 92
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 6
gezichtszwelling : 26
haaraandoening : 4
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 192
hand-voet syndroom : 1
hidradenitis : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 13
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 7
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 6
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 12
huidirritatie : 2
huidkloven : 5
huidlaesie : 1
huidontsteking : 11
huidontsteking met blaarvorming : 10
huidreactie : 15
huidtoxiciteit : 1
huiduitslag : 214
huiduitslag ( maculo-papulair) : 17
huiduitslag (morbilliform) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 18
huiduitslag (toxisch) : 12
huiduitslag met blaasjes : 10
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 8
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 1
injectieplaatsrash : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 260
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 51
keratosis folliculair : 1
kneuzing : 5
kwetsbare huid : 1
Meerdere blauwe plekken : 17
minder haargroei : 2
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 7
nagelloslating : 4
nagelverkleuring : 3
oedeem mond : 3
ontsteking nagelriem : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 4
ooglidzwelling : 10
op acne lijkende huidontsteking : 5
overgevoeligheidsvasculits : 8
overmatig haargroei : 6
overmatig zweten : 156
overmatige verhoorning van de huid : 2
palmerytheem : 1
panniculitis : 1
papel : 1
pigmentatieaandoening : 4
pijn aan de huid : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 4
plaque op huid : 1
psoriasis : 35
puntbloedingen : 11
pustulaire psoriasis : 1
pustuleuze rash : 11
reactie op zonlicht : 40
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 40
roodheid : 83
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 4
subacute cutane lupus erythematosus : 1
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 4
tongoedeem : 13
verandering haarkleur : 6
verandering haartextuur : 5
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
vermindering huidpigment : 5
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 39
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
vlekkerige huiduitslag : 5
vochtophoping rondom oogkas : 3
zwangerschapsmasker : 1
zweer : 1
zweet verkleurd : 2
zwelling aangezicht : 24
zweten en rillen : 4
Immuunsysteem : 94
anafylactische reactie : 20
anafylactische shock : 15
auto-immuunziekte : 1
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
hypergevoeligheidsreactie type IV : 2
overgevoeligheid : 48
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
Reaction to excipient : 1
sarcoidose : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 132
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
blaasontsteking : 8
bovenste luchtweginfectie : 4
Bovenste luchtweginfectie : 3
bronchitis : 1
buikgriep : 1
candida infectie slokdarm : 1
candida op de huid : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 4
cellulitis : 1
chalazion : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erysipelas : 1
faryngitis : 5
gelokaliseerde infectie : 2
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
gordelroos : 6
hepatitis viraal : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 3
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
koortsuitslag : 2
krentenbaard (impetigo) : 1
lever-amoebiasis : 1
longontsteking : 16
meningokokkensepsis : 1
nematodiase : 1
neus-keelontsteking : 6
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
ontsteking oogleden : 4
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
onychomycose : 2
ooginfectie : 2
orale candida infectie : 4
orale herpes : 2
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
Pustule : 3
pyelonefritis door schimmels : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 3
steenpuist op aangezicht : 2
tuberculose : 1
urineweginfectie : 6
vaginale infectie : 2
Varicella zoster virus infection : 2
vitritis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
vulvovaginale candidiasis : 5
vulvovaginale mycotische infectie : 6
Intoxicaties en letsels : 122
bandruptuur : 1
blaar : 14
blaar geïnfecteerd : 1
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 5
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 7
borstwervelbreuk : 1
branderig gevoel slokdarm : 4
complicatie na verrichting : 2
contrastencefalopathie : 1
epicondylitis : 2
falen van medisch hulpmiddel : 1
femurfractuur : 2
Fout bij voorschrijven van product : 1
hemothorax : 1
hersencontusie : 1
huidabrasie : 1
lage lichaamstemperatuur : 3
medicatiefout : 2
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
onderhuidse bloeding : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
peesletsel : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
productafleveringsfout : 2
Producttoedieningsfout : 2
ruggenmergletsel : 1
ruptuur pees : 32
Sedation complication : 1
spierscheur : 13
spierverrekking : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 6
toxische nefropathie : 1
traumatisch hematoom : 1
traumatische intracraniale bloeding : 1
verbranding : 1
vergiftiging : 2
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 124
acuut leverfalen : 3
afwijkende leverfunctie : 29
galstenen : 1
galstuwing : 2
geelzucht : 19
geelzucht (cholestatisch) : 6
geelzucht toxisch : 5
Hepatitis : 28
hepatitis acuut : 2
hepatitis cholestatisch : 9
leveraandoening : 6
leverfalen : 3
leverfibrose : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
ontsteking van de galblaas : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 4
vena portae trombose : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 2
Maag-darmstelsel : 2003
aambeien : 5
aandoening maag-darmstelsel : 30
aandoening slokdarm : 1
aandoening van anus en endeldarm : 1
aandoening van het slijmvlies van de tong (exfoliatie) : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abdominale hernia : 1
abnormale ontlasting : 12
acute onsteking alvleesklier : 3
acuut abdomen : 1
acuut slokdarmslijmvliesletsel : 1
aften : 13
alvleesklier cyste : 1
alvleesklierontsteking : 37
Anal fissure haemorrhage : 1
anale hemorragie : 3
anale pruritus : 3
Anesthesie van de mond : 4
anorectaal ongemak : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 12
bloedbraken : 6
bloederige diarree : 4
bloederige ontlasting : 10
bloeding divertikel : 1
bloeding van de endeldarm : 14
bloeding van zweer in slokdarm : 1
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 21
braakneiging : 5
braken : 122
branderige tong : 12
buikbloeding : 5
buikklachten : 55
buikklachten : 1
buikpijn : 142
buikvliesontsteking : 1
burning mouth-syndroom : 3
chronische ontsteking alvleesklier : 2
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 3
darmobstructie (paralytische ileus) : 2
darmontsteking (enterocolitis) : 1
darm-perforatie : 4
darmuitstulping (divertikel) : 1
darmvilli-atrofie : 1
diarree : 241
dikke darmbloeding : 1
diverticulitis : 2
droge keel : 5
droge mond : 109
endeldarmontsteking (proctitis) : 2
enteritis : 5
epigastrisch ongemak : 1
fecaal volume verlaagd : 1
frequente darmbewegingen : 3
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 31
gezwollen tong : 43
gingiva-pijn : 2
groei van het tandvlees : 3
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 11
incontinentie voor ontlasting of gas : 12
Intestinal angioedema : 1
irritatie keel : 8
ischemische colitis : 2
kloofje anus (anale fissuur) : 1
kramp van de slokdarm : 1
liesbreuk : 2
lip droog : 8
Lip erythema : 1
lip pijn : 2
lipbloeding : 1
lipzwelling : 29
losse tand : 1
maagaandoening : 4
maag-darm bloeding : 11
maag-darm pijn : 4
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maag-darmpoliep hemorragie : 2
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 48
maagontsteking : 1
maagpoliepen : 1
maagzweer : 2
maagzweerbloeding : 1
megacolon : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 315
mondaandoening : 1
necrotiserende pancreatitis : 2
obstipatie, verstopping : 103
Obstructive pancreatitis : 1
oesofagusobstructie : 1
oesofaguspijn : 6
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 26
ontsteking tandvlees : 8
ontsteking van de dikke darm : 6
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 3
onwelriekende adem : 5
opgezette buik : 27
oraal ongemak : 1
orale lichen planus : 1
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 64
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 6
pijn in de mond : 5
pijn in de onderbuik : 8
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
protrusie tong : 1
rectale ulcusbloeding : 1
rectumprolaps : 1
retroperitoneale fibrose : 3
slikken pijnlijk : 1
slokdarm ongemak : 2
speekselkliersteen : 1
tandaandoening : 7
tandbreuk : 1
tanden bros : 1
tanderosie : 3
tandpijn : 12
tandverkleuring : 4
tandvlees aandoening : 6
tandvlees bloeding : 1
tandvlees verkleuring : 1
tong droog : 2
tongaandoening : 9
tongblaren : 3
tongontsteking : 10
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 4
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 23
Trichoglossia : 5
uitbraken van medicatie : 1
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 2
vergroting speekselklier : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 12
verkleurde ontlasting : 14
verminderde maaglediging : 1
verstopping : 1
verval van tandvlees : 3
vetontlasting : 1
winderigheid : 69
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 6
zwarte ontlasting (door bloed) : 10
zweer in slokdarm : 2
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 3
zwelling tandvlees : 5
Neoplasmata : 28
alveesklierkanker : 2
angio-immunoblastisch T-cellymfoom recidief : 1
basaalcelcarcinoom : 1
blaaskanker : 1
borstkanker : 2
colonkanker : 1
cutaan T-cellymfoom : 1
goedaardig vetgezwel : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 2
kwaadaardige longkanker : 1
maagkanker : 2
maligne melanoom : 1
meningioom : 2
metastase : 1
myeloïde leukemie : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
polycythaemia vera : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 2
tongkanker : 1
vergrote lymfklier : 2
Nier en urinewegen : 303
aandoening urinelozing : 11
aandoening van de nier : 2
Acute kidney injury : 26
bedplassen : 3
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 2
blaasklachten : 1
blaasontsteking met bloedplassen : 1
blaaspijn : 2
bloed in de urine : 18
cystitis niet-infectieus : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 4
incontinentie : 2
mictiefrequentie afgenomen : 1
myoglobine in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 18
nierfalen : 13
nierfunctie verminderd : 26
nierpijn : 5
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 10
tubulo-interstitiële nefritis : 10
uitblijven van urineproductie : 3
urineafwijking : 1
urinegeur abnormaal : 12
urine-incontinentie : 18
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 3
urineretentie : 23
urinewegaandoening : 3
vaak plassen : 13
vaker urineren : 27
verkleuring van de urine : 16
verminderde urineafscheiding : 2
vocht vasthouden : 16
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 7
Oog : 420
aandoening hoornvlies oog : 1
aandoening rondom oogkas : 1
aandoening van het netvlies : 2
accomodatiestoornis ooglens : 6
afsluiting van de netvliesslagader : 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
bijziendheid : 1
blindheid : 1
bloeding in het oog achter hoornvlies (hyphaema) : 1
bloeding in het oogwit : 3
droog oog : 15
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 3
dubbelzien : 23
gezichtsvermogen afgenomen : 82
glasvochtloslating : 3
glasvochttroebelingen : 2
groei van de wimpers : 1
hypopigmentatie van iris : 1
icterus van het oog : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 5
jeuk aan oog : 4
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lensaandoening : 1
lichtschuwheid : 4
loslating van het netvlies : 3
macula degeneratie : 4
macula-oedeem : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
ongemak in het oog : 5
ontsteking oogzenuw : 3
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 17
oogaandoening : 6
oogafscheiding : 1
oogbloeding : 9
oogirritatie : 20
ooglidaandoening : 3
oogoedeem : 3
oogpijn : 18
oogzwelling : 5
open-kamerhoek-glaucoom : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
papiloedeem oog : 1
periorbitale zwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 2
refractieaandoening : 2
retina vasculaire trombose : 3
retinavene occlusie : 2
rood oog : 7
scherpzien gereduceerd : 4
staar : 6
stoornis zien (fotopsie) : 6
subcapsulaire staar : 1
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 20
traanproductieaandoening : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verwijding van de pupillen : 4
verziendheid : 2
wazig zien : 76
zwelling van ooglid : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 116
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 18
evenwichtsaandoening : 2
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 71
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 15
voorbijgaande doofheid : 1
ziekte van Ménière : 2
zwelling van de oorschelp : 1
Product aanlegenheden : 60
klacht over product : 60
Psychisch : 962
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 5
abnormaal gedrag : 6
abnormale dromen : 45
achtervolgingswaan : 3
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 3
agressie : 19
angst : 45
angststoornis : 2
Apathisch : 14
Breath holding spell : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 51
depressieve stemming : 77
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 7
dissociatie : 1
dwang : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 4
gelijkmatige stemming : 2
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 17
hallucinaties : 50
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 9
huilen : 2
ijlen : 15
impulsief gedrag : 1
leesstoornis : 1
libidoverlies : 6
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 2
Lusteloos : 24
manie : 4
misplaatst gedrag : 2
nachtmerrie : 58
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 3
onrust : 23
onttrekkingssyndroom : 10
oppositioneel opstandig gedragsstoornis : 1
paniekaanval : 8
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 8
psychische decompensatie : 1
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 4
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 34
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 50
slapeloosheid : 155
somnabulisme : 4
spanning : 5
stemming veranderd : 3
stemmingsstoornis : 4
stemmingswisselingen : 9
stotteren : 2
stress : 2
symptoom van depressie : 1
terminale insomnia : 1
tic : 1
verminderd libido : 21
vertraagd denken : 6
verwarde toestand : 52
voortijdige ejaculatie : 4
vrees : 1
waandenkbeelden : 7
woede-aanval : 3
zelfmoordgedachte : 19
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 12
Sociale omstandigheden : 2
verminderde rijbekwaamheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1982
afname spiervolume (spieratrofie) : 6
afwijking bot (exostose) : 1
artrose : 7
bindweefselaandoening : 1
botontwikkeling afwijkend : 1
botpijn : 12
dermatomyositis : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 53
fibromyalgie : 2
gewrichtsaandoening : 8
gewrichtsonsteking door jicht : 2
Gewrichtsontsteking : 21
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 218
gewrichtsstijfheid : 10
gewrichtszwelling : 10
kaakaandoening : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 8
misvorming van hand : 1
Myopathie : 28
Myopathie tgv hoge spiegels geneesmiddel : 1
myositis-like syndrome : 1
nekpijn : 12
ontsteking gewrichtskapsel : 1
osteitis : 1
osteoartropathie : 1
osteonecrose van kaak : 5
osteoporose : 1
pees pijn : 11
peesafwijking : 4
peesontsteking : 39
periartritis : 2
perifere zwelling : 23
pijn in arm of been : 87
pijn in de grote been zenuw : 1
pijn in de zij : 10
pijn in kaak : 5
pijnlijk stuitje : 1
polymyalgia rheumatica : 8
Problemen ledemaat : 18
psoriasis arthropathica : 1
reumatoïde artritis : 4
rugpijn : 56
sclerodactylie : 1
sclerodermie : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselaandoening : 2
skeletspierstelselpijn : 21
skeletspierstijfheid : 58
slijmbeursonsteking : 4
spier ongemak : 14
spieraandoening : 11
spierbloeding : 1
spiercontractuur : 1
spierhypertrofie : 2
spierontsteking : 2
Spierontsteking : 7
Spierpijn : 751
spierspasmen : 270
spiertrekkingen : 3
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 137
trigger finger of hokkende vinger : 1
tussenwervelschijf protrusie : 1
versterf botweefsel : 1
vingermisvorming : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 471
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
afwijkend ECG : 2
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
afwijkingen aan zaadcellen : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 6
bloed in urine : 2
bloed urinezuur verhoogd : 3
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 23
bloeddruk verlaagd : 7
bloedingstijd verlengd : 2
bloedtest abnormaal : 1
BSE verhoogd : 4
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 4
creatinefosfokinase verhoogd : 21
creatininespiegel bloed verhoogd : 6
elektrocardiogram Q-golven : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
fout-positief onderzoeksresultaat : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 10
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 2
geglycosyleerde hemoglobine verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 79
gewicht verlaagd : 38
glomerulaire filtratiesnelheid abnormaal : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 30
glucosespiegel bloed verlaagd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 14
hartfrequentie verlaagd : 5
hemoglobine verlaagd : 7
INR verhoogd : 30
INR verlaagd : 9
internationale genormaliseerde ratio : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 2
kaliumspiegel bloed verhoogd : 2
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
kristalafzetting darm : 1
leverenzym abnormaal : 5
leverenzym verhoogd : 18
leverfunctietests abnormaal : 16
lichaamstemperatuur verhoogd : 8
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 3
low density lipoproteïne : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 2
ontstekingsmarker verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 4
prostaat specifiek antigeen : 1
protrombinespiegel verhoogd : 1
protrombinespiegel verlaagd : 1
protrombinetijd verlengd : 2
remmende antistoffen : 3
reticulocytentelling verlaagd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 3
schommeling in International Normalized Ratio : 6
sperma analyse abnormaal : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
toegenomen urineviscositeit : 1
troponine verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 2
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 8
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 5
verhoogde oogboldruk : 3
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 4
versnelde boedstolling : 1
vertraagde bloedstolling : 6
vitamine B6 verhoogd : 2
vrij-thyroxine-index verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 8
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1885
aangezichtspijn : 5
abnormale smaak van product : 1
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 3
Application site wound : 1
benauwdheidsgevoel : 1
bijwerking : 2
blaasje op slijmvliezen : 1
bloederige afscheiding : 1
bloeding op de injectieplaats : 1
Complication associated with device : 1
controleverlies van benen : 1
dorst : 8
erosie van toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 3
gegeneraliseerd oedeem : 7
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 23
geneesmiddelinteractie : 171
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 11
gevoel abnormaal : 29
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 5
gevoel van vreemd lichaam : 6
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 28
hartdood : 1
heparine-geïnduceerde trombocytopenie : 1
het heet hebben : 17
het koud hebben : 25
hoge koorts : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 6
injectieplaatshematoom : 5
injectieplaatshypertrofie : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 4
injectieplaatswarmte : 12
jeuk op de injectieplaats : 9
koorts : 84
koude rillingen : 24
lichaamszwakte : 49
liespijn : 4
loopstoornis : 30
malaise : 154
maligne neuroleptica syndroom : 3
multi-orgaanfalen : 1
niet lekker voelen : 1
nodule op injectieplaats : 2
oedeem : 42
oedeem slijmvlies : 1
onbeoordeelbaar voorval : 1
onbestendig gevoel borstkas : 37
ontsteking : 3
ontsteking op de injectieplaats : 44
onverwacht effect : 345
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
pijn : 35
pijn in de borstkas : 74
pijn op de injectieplaats : 24
potentiërend geneesmiddel interactie : 22
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 2
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
reactie op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 8
roodheid op de injectieplaats : 22
schuimbekken : 1
secretie uitscheiding : 2
serum ziekteachtige reactie : 1
slijmvliesdroogheid : 2
slijmvliesonsteking : 2
statisch oedeem : 3
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
temperatuurintolerantie : 5
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 3
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
traagheid : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 4
ulcus : 1
val : 14
verlengde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 5
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
verminderde werkzaamheid : 7
vermoeidheid : 316
verslechtering van de aandoening : 22
vertraagde genezing : 2
voedselinteractie : 4
wisselwerking met alcohol : 7
xerose : 1
zich dronken voelen : 7
zich zenuwachtig voelen : 16
zwelling : 15
zwelling van injectieplaats : 19
Voeding en stofwisseling : 350
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
abnormale gewichtstoename : 1
alcoholintolerantie : 6
alkalose : 1
calcinose : 1
calciphylaxis : 1
diabetes mellitus : 9
gebrek aan vitamine-B12 : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 24
hunkering naar voedsel : 1
hypercalciurie : 1
hyperlactacidemie : 1
jicht : 16
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 45
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 17
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 18
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 25
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 31
metabole acidose : 6
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 12
resistentie tegen insuline : 2
stofwisselingsstoornis : 2
toegenomen eetlust : 12
type 2 diabetes mellitus : 5
uitdroging : 6
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 6
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 5
verhoogde triglyceriden : 3
verminderde eetlust : 69
verstoorde eetlust : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 3
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 6
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vochtopname verlaagd : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 247
aandoening scrotum : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 4
borstaandoening : 4
borstcyste : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 7
borstvergroting : 9
genitaal oedeem : 1
genitaal ongemak : 1
genitale hypo-esthesie : 1
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 101
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
penisaandoening : 5
pijn testikels : 3
pijnlijke borst : 2
prostaatklachten (prostatisme) : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
scrotaaloedeem : 2
seksuele stoornis : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 3
symptomen overgang : 2
tepelaandoening : 3
tepelpijn : 6
testiculaire zwelling : 1
toegenomen erectie : 4
uitblijven zaadlozing : 5
uterovaginale prolaps : 1
vaginale afscheiding : 4
vaginale bloeding : 2
vaginale geur : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 41
vernauwing voorhuid penis (phimosis) : 2
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 4
wegblijven van de menstruatie : 1
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 2050
aandachtstoornis : 43
aangezichtspijn : 3
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 3
afwijkend coördinatievermogen : 8
ataxie : 4
beroerte (CVA) : 9
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 6
bewustzijnsverlies : 15
bloeding in of rondom de hersenen : 2
branderig gevoel : 15
branderige slijmvliezen : 5
bulbaire verlamming : 1
carpaal tunnel syndroom : 3
cerebraal hematoom : 1
cluster hoofdpijn : 3
cognitieve aandoening : 7
coma : 2
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 3
dementie : 4
dementie (vasculair) : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 1
demyeliniserende polyneuropathie : 1
diffuse hoofdpijn : 25
duizeligheid : 342
duizeligheid bij inspanning : 2
dwangstand van het hoofd : 2
dyskinesie : 7
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 13
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 3
evenwichtsstoornis : 25
extrapiramidale aandoening : 3
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 50
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 4
gedeeltelijke verlamming : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 56
geheugenverlies : 26
gevoelsverlies : 2
gezichtsvelduitval : 5
Guillain-Barré-syndroom : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenstamhemorragie : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 391
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 4
hypersomnie : 2
ischemisch cerebraal infarct : 1
kaakklem : 5
leverencefalopathie : 1
migraine : 16
migraine met voortekenen (aura) : 2
minder smaak : 3
Motorische disfunctie : 3
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 3
myelopathie : 1
neuralgische amyotrofie : 1
neurodegeneratieaandoening : 1
neurologisch symptoom : 2
neuromyopathie : 1
niet kunnen ruiken : 13
onwillekeurig aanspannen van spieren : 5
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 7
perifere zenuwpijn : 29
petit mal epilepsie : 2
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 15
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
postinjectie delirium-sedatiesyndroom : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 18
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
Reduced facial expression : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 16
sedatie : 2
slaap apneu syndroom : 3
slaap van slechte kwaliteit : 20
slaperigheid : 86
Smaakstoornis : 26
smaakverlies : 66
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 19
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 11
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 9
stemloosheid : 3
stemstoornis : 29
stoornis in een gevoelswaarneming : 5
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tintelingen : 158
tintelingen mond : 16
toegenomen spierspanning (dystonie) : 6
toeval (convulsie) : 25
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 74
verandering reukvermogen : 16
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 9
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 5
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 31
versterkte reflexen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 92
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
voorbijgaande globale amnesie : 3
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 16
zenuwpijn handen en voeten : 2
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SIMVASTATINE

Aantal meldingen 69.533
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
34.445
(50%)
32.256
(46%)
2.832
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
420
(1%)
20.894
(30%)
15.480
(22%)
28.056
(40%)
4.683
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.744
Bloed- en lymfestelsel : 1.146
Bloedvaten : 1.807
Chirurgische en medische verrichtingen : 421
Congenitale en genetische afwijkingen : 144
Endocrien syteem : 176
Hart : 2.543
Huid- en onderhuid : 11.112
Immuunsysteem : 1.800
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.565
Intoxicaties en letsels : 2.629
Lever en galwegen : 3.321
Maag-darmstelsel : 11.094
Neoplasmata : 549
Nier en urinewegen : 3.390
Oog : 2.073
Oor en evenwichtsorgaan : 708
Product aanlegenheden : 972
Psychisch : 4.703
Sociale omstandigheden : 324
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25.610
Testuitslagen en onderzoeken : 9.508
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.621
Voeding en stofwisseling : 2.282
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.178
Zenuwstelsel : 11.813
Zwangerschap en perinatale periode : 90
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
2 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
3 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
4 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
5 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
6 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
7 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet
8 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen
9 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
10 C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet