Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ATORVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ATORVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
C10AA05 ATORVASTATINE Kauwtablet, Tablet
C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bijwerking belicht: Statines en spierklachten UA 2017 2017(1):14-15
2 Weits, G. Bittere pil: statines Gezondgids 2016 december
3 Labadie J., Eijgenraam-van der Molen M. HMG CoA Inhibitors and rhinitis (abstract) PEDS 2002 11(2):S274
4 Langen-Wouterse de J.J., Puijenbroek van E.P. HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy: reports to the Netherlands Pharmacovigilance Centre Neth. Jour. Med. 2006 64(9):334-338
5 Graaf de L.,Brouwers A.H.P.M., Diemont W.L. Is decreased libido associated with the use of HMG-CoA-reductase inhibitors? BJCP 2004 58(3):326-8
6 Hunsel van F., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Media attention and the influence on reporting odds ratios: an example of patient reporting of statins PEDS 2010 19: 26-32
7 Mantel-Teeuwisse A.K., Klungel O.H., Puijenbroek van E.P. Myopathy due to statin/fibrate use in the Netherlands Ann. Pharmacother. 2002 36:1957-1960
8 Venhuis, BJ., Hunsel, F. van, Koppel, S. van de, Keizers, PHJ., Jeurissen, SMF., Kaste, D. de Pharmacologically effective red yeast rice preparations marketed as dietary supplements illustrated by a case report Drug Testing and Analysis 2016 8(3-4):315-8
9 Winterfeld U, Allignol A, Panchaud A, Rothuizen L, Merlob P, Cuppers-Maarschalkerweerd B, Vial T, Stephens S, Clementi M, De Santis M, Pistelli A, Berlin M, Eleftheriou G, Manáková E, Buclin T. Pregnancy outcome following maternal exposure to statins: a multicentre prospective study. BJOG 2013 120(4):463-471
10 Jong de H.I.J., Meyboom R.H.B., Passier J.L.M. Statin-Associated Polymyalgia Rheumatica. An Analysis Using WHO Global Individual Case Safety Database: A Case/Non-Case Approach Plos One 2012 7(7):1-6
11 Zweers, P. Statinen en diplopie GeBu 2016 50(11):128
12 Puijenbroek van E.P., Härmark L.V.D. Statines en het risico op ernstige spierklachten; eenmaal veilig, altijd veilig? PW 2006 141(1):19-21
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Concurrent use of verapamil or diltiazem and HMG-CoA reductase inhibitors increases the risk of muscle related ADRs 2003
2 HMG-CoA-reductase inhibitors and decreased libido 2002
3 HMG-CoA-reductase inhibitors and hypersensitivity pulmonary reactions 2005
4 HMG-CoA-reductase inhibitors and lichenoid eruption 2004
5 HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy 2004
6 HMG-CoA-reductase inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2008
7 HMG-CoA-reductase inhibitors and taste disorders 2004
8 HMG-CoA-reductase inhibitors and tendonitis 2010
9 HMG-CoA-reductase-inhibitors and pulmonary fibrosis 2008
10 Statins and diplopia 2016
11 Statins and lichenoid drug eruption 2014
12 Statins and muscle rupture 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ATORVASTATINE

Aantal meldingen 1.603
Ernstig 373
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
908
(57%)
668
(42%)
27
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 121
astma : 2
beklemming keel : 1
bloedneus : 15
emfyseem : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 2
hoesten : 17
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 34
kortademigheid bij inspanning : 5
longfibrose : 3
longvliesontsteking : 1
loopneus : 5
luchtwegaandoening : 1
luchtwegirritatie : 1
neusaandoening : 1
neusontsteking : 3
neusverstopping : 2
oedeem van het strottenhoofd : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 5
organiserende pneumonie : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
productieve hoest : 4
sputum toegenomen : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 17
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
spontane hemorragie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 40
angiopathie : 2
Bloeduitstorting : 9
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 3
lymfoedeem : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
slagaderwandontsteking (arteritis) : 1
temporale arteritis : 3
vaatontsteking : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
arteria coronaris bypass : 1
coronaire arteriestentplaatsing : 1
stentplaatsing : 2
Endocrien syteem : 4
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 3
struma : 1
Hart : 109
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 6
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 9
hartinfarct : 10
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 35
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 3
harttamponade : 1
hypertrofe cardiomyopathie : 1
idioventriculair ritme : 1
lekkage van de hartklep tussen hart en lichaamsslagader : 1
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 21
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 5
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 312
abnormale verhoorning van de huid : 2
acne : 4
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 14
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis herpetiformis : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 2
eczeem : 5
erythema multiforme : 3
galbulten : 16
gezichtszwelling : 5
haaraandoening : 2
haaruitval : 57
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 37
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 5
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 46
jeukende huiduitslag : 13
kneuzing : 1
littekenpijn : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nachtzweten : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking nagelriem : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 16
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
pruritus gegeneraliseerd : 3
psoriasis : 4
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 5
roodheid : 5
rosacea : 1
toename huidpigment : 3
tongoedeem : 2
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 8
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische shock : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 7
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25
blaasontsteking : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 2
longontsteking : 3
luchtweginfectie viraal : 1
maaginfectie : 1
neus-keelontsteking : 3
onderste luchtweginfectie : 1
ontsteking oogleden : 1
ontsteking van haarzakjes : 2
ooginfectie : 2
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 40
blaar : 5
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
enkelbreuk : 1
epicondylitis : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 1
knieschijfbreuk : 1
ledemaatletsel : 1
maternale blootstelling tijdstip niet-gespecificeerd : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 6
peesletsel : 1
recall fenomeen : 1
ruptuur pees : 10
spierscheur : 6
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 49
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
afwijkende leverfunctie : 15
fibrosering galblaas : 1
galstenen : 2
galstuwing : 4
geelzucht : 1
hepatische cirrose : 3
Hepatitis : 7
hepatitis cholestatisch : 5
hepatocellulair letsel : 2
leveraandoening : 2
leverfalen : 3
leverweefselversterf : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
Maag-darmstelsel : 289
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 4
aandoening van anus en endeldarm : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 4
acute onsteking alvleesklier : 3
alvleesklierontsteking : 10
anale pruritus : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 3
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braakneiging : 2
braken : 6
branderige tong : 2
buikklachten : 17
buikpijn : 20
chronische ontsteking alvleesklier : 1
diarree : 25
droge mond : 11
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gezwollen tong : 6
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 1
hik : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 5
infrequente stoelgang : 1
irritatie keel : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 36
obstipatie, verstopping : 27
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 6
oraal ongemak : 1
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 17
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees verkleuring : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vermindering tandvlees : 1
winderigheid : 14
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 12
blaaskanker : 1
borstkanker : 1
gastro-intestinaalcarcinoom : 1
gezwel : 1
huidkanker : 1
kanker van de endeldarm : 1
levermetastase : 1
maagdarmstroma tumor : 1
maagkanker : 1
neoplasma maligne progressief : 1
prostaatkanker : 1
tongkanker : 1
Nier en urinewegen : 48
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
nachtelijke urinelozing : 5
nierfalen : 10
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
urinewegaandoening : 1
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 5
vocht vasthouden : 7
Oog : 67
bijziendheid : 2
blindheid : 2
droog oog : 3
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 17
jeuk aan oog : 2
loslating van het netvlies : 1
onsteking van het netvlies : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
papiloedeem oog : 1
retina teleangiëctasie : 1
retinadegeneratie : 2
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 14
zwelling van het hoornvlies van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 39
doofheid : 6
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 3
oorongemak : 1
oorsuizen : 23
slechthorendheid : 3
voorbijgaande doofheid : 1
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 207
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
afkeer van voedsel : 1
agressie : 4
angst : 9
Apathisch : 4
depressie : 17
depressieve stemming : 16
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
flashback : 1
gestoord denken : 2
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 4
het uitblijven van een orgasme : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 8
nachtmerrie : 10
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 3
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 57
somnabulisme : 1
spanning : 2
stemmingswisselingen : 5
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 16
vertraagd denken : 1
wanhoopsgevoel : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 8
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 2
Loss of personal independence in daily activities : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 760
afname spiervolume (spieratrofie) : 4
artrose : 1
degeneratie tussenwervelschijf : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 36
fibromyalgie : 2
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 88
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 5
houding afwijkend : 1
immuungemedieerde necrotiserende myopathie : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 4
Myopathie : 18
nekpijn : 4
peesafwijking : 1
peesontsteking : 4
perifere zwelling : 3
pijn in arm of been : 23
pijn in de grote been zenuw : 1
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 6
Problemen ledemaat : 5
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 3
rugpijn : 24
sclerodermie : 1
skeletspierstelselpijn : 7
skeletspierstijfheid : 16
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 9
spierontsteking : 2
Spierontsteking : 4
Spierpijn : 332
spierspasmen : 81
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 57
Testuitslagen en onderzoeken : 125
afwijkend ECG : 2
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
antiacetylcholinereceptor-antistof : 1
bloed alcohol verhoogd : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloedtest abnormaal : 1
BSE verhoogd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 20
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 6
gewicht verhoogd : 22
gewicht verlaagd : 11
glucosespiegel bloed verhoogd : 9
hartfrequentie verlaagd : 1
hartstimulatiespiegel verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 2
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 10
myocardperfusiescan abnormaal : 1
pancreatische enzymen verhoogd : 1
serum ferritine verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 4
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 3
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 395
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
atrofie : 1
dorst : 2
Gait inability : 4
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddeleffect onvolledig : 2
geneesmiddelinteractie : 32
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
griepachtige verschijnselen : 4
hernia : 2
het heet hebben : 3
het koud hebben : 3
koorts : 11
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 17
liespijn : 1
loopstoornis : 14
malaise : 33
oedeem : 8
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 12
ontsteking : 3
onverwacht effect : 74
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 2
pijn : 8
pijn in de borstkas : 24
potentiërend geneesmiddel interactie : 6
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 4
slecht gedefinieerde aandoening : 1
val : 7
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
vermoeidheid : 93
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 39
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 5
hemochromatose : 1
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 10
vitamine-D-deficiëntie : 1
xanthelasma : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 69
aandoening van vulva : 2
baarmoederaandoening : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 3
genitale zwelling : 1
impotentie : 32
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
penisaandoening : 2
prostaataandoening : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 15
ziekte van Peyronie : 4
Zenuwstelsel : 379
aandachtstoornis : 16
afwijkend coördinatievermogen : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 3
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 4
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 47
duizeligheid bij inspanning : 1
dyskinesie : 2
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 6
flauwvallen : 8
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 21
geheugenverlies : 19
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 67
hydrocefalus : 1
kaakklem : 3
migraine : 2
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 12
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 9
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap apneu syndroom : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 10
smaakverlies : 3
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 3
tintelingen : 55
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 15
verstoorde smaak : 18
voorbijgaande globale amnesie : 2
zenuwpijn : 5
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Anembryonic gestation : 2
miskraam : 1
spontane miskraam : 4
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ATORVASTATINE

Aantal meldingen 106.555
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
52.302
(49%)
44.661
(42%)
9.592
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
557
(1%)
59.675
(56%)
16.193
(15%)
26.737
(25%)
3.393
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.927
Bloed- en lymfestelsel : 1.641
Bloedvaten : 3.520
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.549
Congenitale en genetische afwijkingen : 189
Endocrien syteem : 390
Hart : 4.835
Huid- en onderhuid : 11.312
Immuunsysteem : 4.341
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.916
Intoxicaties en letsels : 5.109
Lever en galwegen : 6.102
Maag-darmstelsel : 14.586
Neoplasmata : 1.637
Nier en urinewegen : 3.863
Oog : 3.338
Oor en evenwichtsorgaan : 1.483
Product aanlegenheden : 1.524
Psychisch : 6.769
Sociale omstandigheden : 897
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 33.658
Testuitslagen en onderzoeken : 17.631
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.397
Voeding en stofwisseling : 14.332
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.535
Zenuwstelsel : 17.339
Zwangerschap en perinatale periode : 160
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
4 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
5 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
6 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
7 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen
8 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Filmomhulde tablet
9 C10AA07 ROSUVASTATINE Filmomhulde tablet, Tablet