Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METRONIDAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METRONIDAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D06BX01 METRONIDAZOL Creme, Gel
D06BX01 METROSA (METRONIDAZOL) Gel
D06BX01 NIDAZEA (METRONIDAZOL) Gel
D06BX01 ROSICED (METRONIDAZOL) Creme
D06BX01 ROZEX (METRONIDAZOL) Gel

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Metronidazole gel Metrosa and product quality issue of flaking of the gel 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2020.


METRONIDAZOL

Aantal meldingen 84
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
18
(21%)
66
(79%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
Faryngeale zwelling : 1
Huid- en onderhuid : 61
brandend gevoel van de huid : 7
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermale absorptie verstoord : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
huidirritatie : 4
huidkloven : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
pustuleuze rash : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
rosacea : 1
strakke huid : 2
toename huidpigment : 2
vervellen : 10
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
zwelling aangezicht : 2
Intoxicaties en letsels : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
Maag-darmstelsel : 8
braken : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de mond : 1
Tongue discomfort : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 1
urineretentie : 1
Oog : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 1
nachtblindheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 2
pijn in het ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 1
abnormale dromen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
aangezichtspijn : 1
droogheid op de toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
onverwacht effect : 6
pijn : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 12
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling : 2
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
alcoholintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 21
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
branderig gevoel : 4
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 3
tintelingen : 3
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METRONIDAZOL

Aantal meldingen 58.395
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.704
(65%)
18.778
(32%)
1.913
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.128
(2%)
13.382
(23%)
29.168
(50%)
12.710
(22%)
2.007
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.575
Bloed- en lymfestelsel : 1.827
Bloedvaten : 1.506
Chirurgische en medische verrichtingen : 123
Congenitale en genetische afwijkingen : 132
Endocrien syteem : 42
Hart : 1.583
Huid- en onderhuid : 18.405
Immuunsysteem : 3.613
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.763
Intoxicaties en letsels : 1.666
Lever en galwegen : 910
Maag-darmstelsel : 18.565
Neoplasmata : 98
Nier en urinewegen : 1.169
Oog : 1.531
Oor en evenwichtsorgaan : 769
Product aanlegenheden : 246
Psychisch : 2.394
Sociale omstandigheden : 93
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.738
Testuitslagen en onderzoeken : 2.107
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.358
Voeding en stofwisseling : 1.284
Voortplantingsstelsel en borsten : 804
Zenuwstelsel : 11.623
Zwangerschap en perinatale periode : 318
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D06BX02 PICATO (INGENOLMEBUTAAT) Gel