Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ALFUZOSINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALFUZOSINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04CA01 ALFUZOSINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
G04CA01 XATRAL (ALFUZOSINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Langen-Wouterse de J.J. Selectieve a1-blokkers en het 'Intraoperative Floppy Iris Syndrome' (IFIS) GeBu 2006 40(9):105-106
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alpha-1 blocking agents and liver disorders 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ALFUZOSINE

Aantal meldingen 277
Ernstig 45
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
269
(97%)
7
(3%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
kortademigheid : 3
longbloeding : 1
neusverstopping : 5
onsteking van het neusslijmvlies : 4
orofaryngeaal ongemak : 1
Sinus pain : 1
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
vocht in de longen : 1
Bloedvaten : 22
flauwvallen : 5
herseninfarct : 1
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 5
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 33
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 6
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 3
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 35
angio-oedeem : 3
eczeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 2
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
overmatige afscheiding van talg : 1
psoriasis : 2
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 1
verandering haartextuur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
koortsuitslag : 1
Intoxicaties en letsels : 3
Product use in unapproved indication : 3
Lever en galwegen : 6
galstuwing : 1
hepatische cirrose : 1
hepatitis cholestatisch : 2
leverweefselversterf : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 47
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 4
diarree : 4
diverticulitis : 1
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 5
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 3
kwaadaardig gezwel : 1
kwaadaardige longkanker : 1
metastase : 1
Nier en urinewegen : 43
aandoening urinelozing : 5
bloed in de urine : 3
nachtelijke urinelozing : 5
nadruppelen : 6
Post micturition dribble : 2
uretrale afscheiding : 1
urine flow verminderd : 4
urineaarzeling : 2
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaker urineren : 5
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 4
Oog : 18
abnormaal gevoel in oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
irisaandoening : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogpijn : 1
rood oog : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 19
anhedonie : 1
depressie : 3
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapaanvallen : 1
slapeloosheid : 3
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselaandoening : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloed in urine : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 49
geneesmiddelinteractie : 3
koorts : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 15
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn in de borstkas : 5
statisch oedeem : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 10
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
impotentie : 7
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
penisaandoening : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
toegenomen erectie : 1
Zenuwstelsel : 107
aandachtstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 5
cluster hoofdpijn : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
duizeligheid : 33
epilepsie : 1
flauwvallen : 22
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 19
migraine met voortekenen (aura) : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ALFUZOSINE

Aantal meldingen 5.431
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
313
(6%)
4.937
(91%)
181
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
25
(0%)
1.224
(23%)
1.348
(25%)
2.831
(52%)
3
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 306
Bloed- en lymfestelsel : 176
Bloedvaten : 729
Chirurgische en medische verrichtingen : 9
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Endocrien syteem : 5
Hart : 417
Huid- en onderhuid : 754
Immuunsysteem : 28
Infecties en parasitaire aandoeningen : 103
Intoxicaties en letsels : 249
Lever en galwegen : 109
Maag-darmstelsel : 817
Neoplasmata : 46
Nier en urinewegen : 359
Oog : 188
Oor en evenwichtsorgaan : 117
Product aanlegenheden : 87
Psychisch : 278
Sociale omstandigheden : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 252
Testuitslagen en onderzoeken : 348
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.104
Voeding en stofwisseling : 82
Voortplantingsstelsel en borsten : 231
Zenuwstelsel : 1.567
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04CA02 OMNIC (TAMSULOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte
2 G04CA02 TAMSULOSINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet met gereguleerde afgifte
3 G04CA03 HYTRIN (TERAZOSINE) Tablet
4 G04CA03 TERAZOSINE Tablet
5 G04CA04 SILODYX (SILODOSINE) Capsule
6 G04CA52 COMBODART (DUTASTERIDE/TAMSULOSINE) Capsule
7 G04CA53 VESOMNI (SOLIFENACINE/TAMSULOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte