Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SOMATROPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SOMATROPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

SOMATROPINE

Aantal meldingen 140
Ernstig 112
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
70
(50%)
61
(44%)
9
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
bloedneus : 2
falen van de ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 6
aneurysma : 1
herseninfarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
ziekenhuisopname : 1
Endocrien syteem : 9
acromegalie : 1
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
Addison, ziekte van : 2
stoornis functie bijnier : 4
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 14
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina instabiel : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 3
hartstilstand : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 8
allergische huidontsteking : 1
huidaandoening : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 1
jeukende huiduitslag : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
infectie : 1
longontsteking : 2
sepsis : 2
Intoxicaties en letsels : 1
overslaan van drugdosering : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 10
alvleesklierontsteking : 1
bloeding van de endeldarm : 1
colitis ulcerosa : 1
diverticulitis : 1
endeldarmontsteking (proctitis) : 2
lipzwelling : 1
misselijkheid : 1
tandaandoening : 1
tongontsteking : 1
Neoplasmata : 39
blaas overgangscelcarcinoom : 1
blaas overgangscelcarcinoom recidief : 1
blaaskanker : 2
borstfibroadenoom : 1
centraal zenuwstelselneoplasma : 1
colonkanker : 2
craniopharyngioom : 4
cyste : 1
gezwel : 3
goedaardige tumor in de hypofyse : 3
hersenneoplasma maligne : 1
hoofd- en halskanker : 2
maligne melanoom : 2
meningioom benigne : 1
Myeloproliferative neoplasm : 1
neoplasma maligne progressief : 1
neoplasma recidief : 2
nierkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
oraalneoplasma : 1
peritoneaal mesothelioom maligne : 1
pinealoom : 1
poliep : 1
testiculair seminoom (puur) : 1
tumor in de hypofyse : 3
Nier en urinewegen : 2
nierfunctie verminderd : 1
urineblaaspoliep : 1
Oog : 7
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochtloslating : 1
papiloedeem oog : 3
stoornis zien (fotopsie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
evenwichtsaandoening : 1
Psychisch : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
epifysiolyse : 2
fasciïtis : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 2
Myopathie : 1
nekpijn : 1
osteochrondrose : 1
pijn in arm of been : 1
scoliose : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierontsteking : 2
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed groeihormoon verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
insulineachtige groeifactor verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28
bloeding op de injectieplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
gevoel abnormaal : 1
injectieplaatskneuzing : 1
koorts : 4
mobiliteit verminderd : 1
niet lekker voelen : 1
oedeem : 1
onjuiste dosis toegediend door medisch hulpmiddel : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 3
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
weefselschade op injectieplaats : 4
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 6
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
metabolisch syndroom : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
cyste eierstok : 3
prostaataandoening : 1
Zenuwstelsel : 37
beroerte (CVA) : 3
beroerte (CVA) : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
epilepsie : 1
Focal dyscognitive seizures : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
gezichtsvelduitval : 4
halfzijdige blindheid : 3
hoofdpijn : 4
Idiopathic intracranial hypertension : 2
migraine : 1
petit mal epilepsie : 1
slaap apneu syndroom : 2
syndroom van Gilles de la Tourette : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
verhoogde druk in de schedel : 3
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

SOMATROPINE

Aantal meldingen 31.086
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.174
(42%)
16.353
(53%)
1.559
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
387
(1%)
20.910
(67%)
2.238
(7%)
7.335
(24%)
216
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.564
Bloed- en lymfestelsel : 362
Bloedvaten : 743
Chirurgische en medische verrichtingen : 471
Congenitale en genetische afwijkingen : 267
Endocrien syteem : 670
Hart : 709
Huid- en onderhuid : 2.082
Immuunsysteem : 477
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.521
Intoxicaties en letsels : 6.392
Lever en galwegen : 212
Maag-darmstelsel : 2.689
Neoplasmata : 2.498
Nier en urinewegen : 699
Oog : 1.156
Oor en evenwichtsorgaan : 288
Product aanlegenheden : 1.418
Psychisch : 2.254
Sociale omstandigheden : 103
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.211
Testuitslagen en onderzoeken : 2.915
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.788
Voeding en stofwisseling : 1.881
Voortplantingsstelsel en borsten : 478
Zenuwstelsel : 5.693
Zwangerschap en perinatale periode : 51
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H01AC03 INCRELEX (MECASERMINE) Injectie