Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PREDNISOLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Injectie
H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Infuus, Injectie, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Prednisolone and hiccups 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

PREDNISOLON

Aantal meldingen 799
Ernstig 314
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
334
(42%)
452
(57%)
13
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 62
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 3
astma : 2
bloedneus : 3
falen van de ademhaling : 3
gevoel te stikken : 1
hoesten : 5
inklappen longblaasjes (atelectase) : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 20
longaandoening : 1
longinfiltraat : 2
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 2
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 2
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 1
pleurale effusie : 1
respiratoire spierzwakte : 1
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 1
stoornis in de gasuitwisseling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 20
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
Bloedarmoede : 1
febriele neutropenie : 6
hypersplenie : 1
leukocytose : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 2
Bloedvaten : 57
bleekheid : 2
bloedende spatader : 1
Bloeduitstorting : 10
embolie : 1
endotheliale disfunctie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
ischemie : 1
lage bloeddruk : 2
longembolie : 6
opvlieger : 4
overmatig blozen : 3
perifere arterie trombose : 3
pulmonale veno-occlusieve ziekte : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
trombose ader : 6
vaatnieuwvorming : 1
verhoogde bloeddruk : 10
Chirurgische en medische verrichtingen : 9
abcesdrainage : 2
complicaties door transplantaatchirugie : 1
hemodialyse : 1
nefrectomie : 2
off-label gebruik : 2
vitrectomie : 1
Endocrien syteem : 31
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
diabetes insipidus : 1
klachten na staken steroïden : 1
overmatig haargroei : 4
secundair hypogonadisme : 1
stoornis functie bijnier : 8
syndroom van Cushing : 2
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 13
Hart : 74
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
eosinofiele myocarditis : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 6
hartkloppingen : 24
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartstilstand : 5
kransslagaderocclusie : 1
kransslagadertrombose : 2
onregelmatige hartslag : 6
perifeer oedeem : 7
snel hartritme : 3
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 203
acne : 5
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 2
brandend gevoel van de huid : 2
contact eczeem : 1
droge huid : 3
dunne huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 9
gezichtszwelling : 4
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 41
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 12
huidstriae : 3
huiduitslag : 7
huiduitslag (toxisch) : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 5
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 8
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 3
ontsteking nagelriem : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 20
perivasculaire dermatitis : 1
pijn aan de huid : 3
pustuleuze rash : 4
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 16
rosacea : 1
stralingskeratose : 1
subcutane bloeding : 1
verandering haartextuur : 3
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 5
Immuunsysteem : 14
graft-versus-host-ziekte in maag-darmkanaal : 2
niertransplantaatafstoting : 3
overgevoeligheid : 5
transplantaat afstoting : 3
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 156
abces : 3
actinomycose : 1
anaal abces : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 1
BK virusinfectie : 6
blaasontsteking : 2
bof : 4
boforchitis : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchiëctasie : 2
bronchitis : 3
buikgriep : 1
caries tanden : 2
cellulitis : 1
Clostridia-infectie : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
cytomegaloviruschorioretinitis : 1
dermatofytose : 1
Disseminated Bacillus Calmette-Guerin infection : 1
emfysemateuze pyelonefritis : 2
Enterobacter-infectie : 1
erysipelas : 2
Escherichia urineweginfectie : 2
Escherichia-bacteriëmie : 1
Escherichia-infectie : 1
Fusarium-infectie : 1
gordelroos : 1
Haemophilus-infectie : 1
hepatitis-E : 12
herpesvirusinfectie : 2
hersenabces : 1
huidinfectie door schimmels : 1
hypopyon : 1
infectie met cytomegalovirus : 1
infectie met Epstein-Barr virus : 2
John Cunningham virus : 4
Kaposi's varicelliforme eruptie : 1
koortsuitslag : 2
krentenbaard (impetigo) : 2
leverabces : 3
lever-amoebiasis : 1
Listeria-encefalitis : 1
longabces : 1
longontsteking : 8
malaria : 1
meningokokkensepsis : 1
met polyomavirus geassocieerde nefropathie : 1
metapneumovirus-infectie : 2
Mucormycosis : 1
Mycobacterium avium complex-infectie : 1
Mycobacterium-infectie : 1
neus-keelontsteking : 1
neutropene infectie : 1
neutropenische sepsis : 1
nocardiosis : 1
norovirus-gastro-enteritis : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking beenmerg : 3
ontsteking van de nier en nierbekken : 4
ontsteking van de teelbal : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 3
orale herpes : 1
pneumonie viraal : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 10
Q-koorts : 1
rhinovirusinfectie : 2
Rhodococcus-infectie : 2
roseola : 1
schimmelinfectie : 3
sepsis : 3
speekselklierontsteking : 3
streptokokkeninfectie : 2
testikelabces : 1
urineweginfectie : 4
urosepsis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 32
blaar : 1
femurfractuur : 2
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
kransslagader restenose : 1
lage lichaamstemperatuur : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling vóór zwangerschap : 2
mislukt spenen : 1
niertransplantatie falen : 1
onderhuidse bloeding : 1
Paternal exposure timing unspecified : 1
ruggenmergletsel : 1
ruptuur pees : 10
spierscheur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
toxische nefropathie : 1
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 13
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
afwijkende leverfunctie : 2
auto-immuunhepatitis : 1
geelzucht : 2
hepatische cirrose : 3
Hepatitis : 2
leverfibrose : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 155
aandoening maag-darmstelsel : 5
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
braken : 8
branderige tong : 4
buikbloeding : 1
buikgevoeligheid : 2
buikklachten : 6
buikpijn : 6
darmobstructie (ileus) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 11
diverticulitis : 2
droge mond : 7
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
hik : 6
inflammatoire darmziekte : 4
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmstelseldysplasie : 1
maagklachten : 4
maagperforatie : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 21
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 3
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 9
pancreasatrofie : 2
Pancreatic failure : 2
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 2
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 3
Trichoglossia : 2
verandering in het speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
Neoplasmata : 20
adenocarcinoom : 1
basaalcelcarcinoom : 2
blaaskanker : 2
goedaardig vetgezwel : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 1
Intestinal metastasis : 1
longadenocarcinoom : 1
lymfeknoopmetastasen : 1
metastatisch carcinoom van de blaas : 4
neoplasma maligne progressief : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
overgangscelcarcinoom : 1
peritoneummetastase : 1
retroperitoneale metastase : 1
Nier en urinewegen : 46
bloed in de urine : 2
Chronic kidney disease : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
End stage renal disease : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
stress-urine-incontinentie : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 3
ureterstenose : 4
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 7
Oog : 57
asthenopie : 1
blindheid : 3
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 3
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 2
necrotiserende retinitis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 3
oogirritatie : 2
oogpijn : 2
retina infarct : 1
retina ischaemie : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 7
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 11
zwelling van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 1
vestibulaire neuronitis : 3
Psychisch : 144
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 6
angst : 8
angststoornis : 1
autismespectrumstoornis : 3
brassend eten : 1
dagdromen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 2
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
huilen : 1
ijlen : 3
impulsief gedrag : 2
manie : 1
nachtmerrie : 1
neurodevelopmental disorder : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 2
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
parasomnia : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 7
rusteloosheid : 10
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 26
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 8
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 3
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 5
Sociale omstandigheden : 1
verbaal misbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 100
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
bindweefselaandoening : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 10
Myopathie : 2
nekpijn : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteonecrose van kaak : 1
osteoporose : 4
peesafwijking : 1
peesontsteking : 7
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 5
pijn in de zij : 1
polymyalgia rheumatica : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 16
spierzwakte : 12
versterf botweefsel : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 82
ammonium verhoogd : 1
bloed creatinefosfokinase MB verhoogd : 2
bloeddruk diastolisch verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 3
bloedingstijd : 1
CD4/CD8 ratio verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
Escherichia-test positief : 1
gewicht verhoogd : 14
gewicht verlaagd : 8
gewichtsschommeling : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 8
kooldioxide verhoogd : 1
kweek positief : 1
leverenzym verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 9
low density lipoproteïne verhoogd : 1
lymfocytentelling verlaagd : 1
norovirustest positief : 1
rode bloedcellen urine : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 2
verlaagde longfunctietest : 1
virale belasting verhoogd : 2
volbloedtelling verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 193
allodynie : 1
atrofie : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 3
geneesmiddel niet werkzaam voor niet-goedgekeurde indicatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 30
geneesmiddeleffect onvolledig : 1
geneesmiddelinteractie : 16
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
geneesmiddelresistentie : 14
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 2
groeivertraging : 1
hernia : 1
het heet hebben : 4
het koud hebben : 2
koorts : 19
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 4
malaise : 13
niet lekker voelen : 1
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 2
onverwacht effect : 7
pijn : 3
pijn in de borstkas : 9
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
reactie gerelateerd aan infusie : 1
toename van vetweefsel : 1
val : 1
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 3
vertraging van de ontwikkeling : 2
voedselinteractie : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
ziekteterugkering : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 50
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 5
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
gewichtstoename slecht : 1
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 14
hyperhomocysteïnemie : 1
hyperosmolaire staat : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabole acidose : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 8
type 1 diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 2
verminderde eetlust : 4
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
abnormaal orgasme : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
pijn testikels : 1
testiculaire zwelling : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 190
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
bulbaire verlamming : 2
centraal zenuwstelsel laesie : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 12
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 4
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 3
herseninfectie (encefalitis) : 1
hoofdpijn : 33
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
langzame spraak : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 2
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
myasthenia gravis-crisis : 1
niet kunnen ruiken : 7
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 5
smaakverlies : 10
stemstoornis : 8
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 6
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 10
trilling/beving (tremor) : 11
verandering reukvermogen : 4
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 9
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale groeibeperking : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

PREDNISOLON

Aantal meldingen 47.568
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
24.569
(52%)
20.301
(43%)
2.698
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
387
(1%)
4.817
(10%)
23.908
(50%)
16.687
(35%)
1.769
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.371
Bloed- en lymfestelsel : 3.291
Bloedvaten : 2.330
Chirurgische en medische verrichtingen : 341
Congenitale en genetische afwijkingen : 246
Endocrien syteem : 1.209
Hart : 1.607
Huid- en onderhuid : 6.427
Immuunsysteem : 1.472
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.255
Intoxicaties en letsels : 3.322
Lever en galwegen : 1.120
Maag-darmstelsel : 8.331
Neoplasmata : 1.769
Nier en urinewegen : 1.668
Oog : 2.501
Oor en evenwichtsorgaan : 269
Product aanlegenheden : 279
Psychisch : 2.944
Sociale omstandigheden : 73
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.495
Testuitslagen en onderzoeken : 4.049
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.799
Voeding en stofwisseling : 3.735
Voortplantingsstelsel en borsten : 276
Zenuwstelsel : 4.821
Zwangerschap en perinatale periode : 449
Vergelijkbare geneesmiddelen