Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FENETICILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENETICILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CE05 BROXIL (FENETICILLINE) Capsule, Stroop
J01CE05 FENETICILLINE Capsule, Stroop

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

FENETICILLINE

Aantal meldingen 300
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
104
(35%)
195
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
hoesten : 4
kortademigheid : 9
orofaryngeale pijn : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 10
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 105
angio-oedeem : 4
dikker worden van de huid : 1
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 12
gezichtszwelling : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 30
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 1
palmerytheem : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
pustuleuze rash : 2
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 9
roodheid : 7
verandering haartextuur : 1
vervellen : 4
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
caries tanden : 1
infectie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
branderig gevoel slokdarm : 2
Maag-darmstelsel : 168
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
Aphthous ulcer : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 22
buikklachten : 7
buikpijn : 22
buikpijn : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 14
droge mond : 1
gingiva-erosie : 1
gingiva-pijn : 1
hik : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
misselijkheid : 38
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
regurgitatie : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 11
tongaandoening : 1
tongontsteking : 5
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
gastrinoom : 1
Nier en urinewegen : 1
bedplassen : 1
Oog : 7
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 3
Psychisch : 15
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 1
onrust : 5
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
pijn nek : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 3
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 4
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 8
jicht : 3
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 59
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 14
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 16
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
Seizure : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 4
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 4
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

FENETICILLINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CE01 BENZYLPENICILLINE Infuus, Injectie
2 J01CE01 INFECTOCILLIN (BENZYLPENICILLINE) Injectie
3 J01CE02 FENOXYMETHYLPENICILLINE Capsule
4 J01CE08 BENZATHINEBENZYLPENICILLINE (BENZYLPENICILLINE/LIDOCAINE) Injectie
5 J01CE08 PENDYSIN (BENZYLPENICILLINE/LIDOCAINE) Injectie
6 J01CE08 TARDOCILLIN (BENZYLPENICILLINE/LIDOCAINE) Injectie
7 J01CE30 COMBINATIEPREPARATEN (BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES) Overige toedieningsvormen