Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CR02 AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR Drank, Infuus, Injectie, Tablet
J01CR02 AUGMENTIN (AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR) Drank, Injectie, Omhulde tablet, Tablet
J01CR02 FORCID (AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Denissen J., Langen-Wouterse de J.J. Amoxicilline-clavulaanzuur en leverfunctiestoornissen GeBu 2004 38(10):79
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Amoxiciline-clavulaanzuur (Augmentin®) en leverfunctiestoornissen 2001
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

Aantal meldingen 1.600
Ernstig 357
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
673
(42%)
917
(57%)
10
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 57
acuut ademhalingstekort : 1
astma : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 26
longaandoening : 1
longconsolidatie : 1
longinfiltraat : 2
orofaryngeale blaarvorming : 2
orofaryngeale pijn : 7
pleurale effusie : 1
ratelgeluiden : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 4
Bloed- en lymfestelsel : 34
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
eosinofilie : 3
histiocytose hematofaag : 1
leukocytose : 4
lymfocyteninfiltraten : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
toename aantal witte bloedcellen (neutrofilie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 30
aderontsteking : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 6
longembolie : 1
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
vaatontsteking : 5
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
nefrostomie : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 40
aandoening hartklep : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
Kounis-syndroom : 3
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 10
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 529
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 17
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 2
eczeem : 2
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 7
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 49
gegeneraliseerd erytheem : 3
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
gezichtszwelling : 7
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 9
hand-voet syndroom : 2
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 6
huidbloeding : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 6
huidreactie : 4
huiduitslag : 120
huiduitslag ( maculo-papulair) : 10
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
Jeuk : 58
jeukende huiduitslag : 37
Meerdere blauwe plekken : 7
nachtzweten : 5
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 2
ooglidzwelling : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 8
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 2
pruritus gegeneraliseerd : 6
psoriasis : 1
puntbloedingen : 3
pustuleuze rash : 7
rash gegeneraliseerd : 13
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 31
roodheid : 15
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 4
Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema : 1
tongoedeem : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 22
vlekkerige huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 12
Immuunsysteem : 65
anafylactische reactie : 26
anafylactische shock : 15
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 21
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 118
abces : 1
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 3
candida op de huid : 2
Candida-infectie : 6
Clostridia-infectie : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
Clostridium difficile-infectie : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 20
erysipelas : 1
extraduraal abces : 1
faryngitis : 2
genitale candidiasis : 8
herpes genitalis : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 3
leverabces : 2
longontsteking : 2
maagdarminfectie : 1
ontsteking van vulva : 1
orale candida infectie : 6
orale herpes : 1
pathogeenresistentie : 1
pseudomembraneuze colitis : 3
schimmelinfectie : 11
sepsis : 3
syndroom van Lemierre : 2
urosepsis : 1
vaginale infectie : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 16
vulvovaginale mycotische infectie : 9
wondinfectie : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 31
blaar : 8
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
geneesmiddelvoorschrijffout : 3
heupbreuk : 1
leverletsel : 3
medicatiefout : 1
onderdosering : 1
onderhuidse bloeding : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
Product preparation error : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 3
Lever en galwegen : 242
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 2
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 26
galblaasaandoening : 1
galstenen : 2
galstuwing : 9
geelzucht : 63
geelzucht (cholestatisch) : 21
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 4
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 2
Hepatitis : 42
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 48
hepatocellulair letsel : 2
leveraandoening : 3
leverfalen : 7
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 4
Maag-darmstelsel : 699
aambeien : 5
aandoening maag-darmstelsel : 6
aandoening van anus en endeldarm : 2
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
anale pruritus : 8
anorectaal ongemak : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 6
bloedbraken : 1
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 7
bloederige diarree : 4
bloederige ontlasting : 6
boeren : 2
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 40
branderige tong : 3
buikklachten : 13
buikpijn : 35
colitis ulcerosa : 1
diarree : 188
droge mond : 9
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gevoeligheid tanden : 1
gezwollen tong : 8
hik : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
Lip erythema : 1
lipaandoening : 2
lipblaar : 1
lipzwelling : 11
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 4
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
misselijkheid : 74
mondaandoening : 5
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 21
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
ontstoken lippen : 5
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 6
pijn in de onderbuik : 4
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 51
tongaandoening : 6
tongbewegingsafwijking : 1
tongontsteking : 16
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 10
Trichoglossia : 43
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 7
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 3
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 40
aandoening plasbuis (urethra) : 1
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 5
bloed in de urine : 3
kristalurie : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 4
nierontsteking : 1
pijn bij plassen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
tubulo-interstitiële nefritis : 6
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 6
vocht vasthouden : 2
Oog : 24
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 7
icterus van het oog : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 1
rood oog : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
tijdelijke blindheid : 1
traanproductieaandoening : 1
verkleuring van het oogwit : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
doofheid : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
slechthorendheid : 2
Psychisch : 86
abnormaal gedrag : 3
acute psychose : 1
agressie : 9
angst : 9
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 4
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
ernstige depressie : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
ijlen : 2
impulsief gedrag : 1
Lusteloos : 1
manie : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 7
paniekaanval : 1
psychische stoornis : 1
psychoseksuele stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
uitgelaten stemming : 2
verwarde toestand : 11
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 3
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 88
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 18
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 5
peesontsteking : 4
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 13
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 20
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 63
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 11
leverfunctietests abnormaal : 12
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 2
protrombinetijd verlengd : 3
schommeling in International Normalized Ratio : 1
troponine T verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 4
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 7
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 172
bijwerking : 1
dorst : 3
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelinteractie : 16
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
hoge koorts : 2
koorts : 27
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 5
malaise : 20
multi-orgaanfalen : 2
oedeem : 5
oedeem slijmvlies : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 3
onverwacht effect : 3
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
serum ziekteachtige reactie : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesonsteking : 2
temperatuurintolerantie : 1
val : 2
vermoeidheid : 27
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 2
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 25
alcoholintolerantie : 1
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 3
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 3
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 35
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 4
bloed in het sperma : 1
borstontsteking : 1
genitaal ongemak : 1
genitale zwelling : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
gezwollen borst : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
penis bloeding : 1
penisaandoening : 2
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 2
Zenuwstelsel : 256
aandachtstoornis : 3
aangezichtspijn : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 3
branderige slijmvliezen : 4
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 39
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
flauwvallen : 8
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugenverlies : 1
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 49
initiële insomnia : 1
migraine : 5
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 6
overactiviteit : 8
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 3
presyncope : 6
slaperigheid : 7
smaakverlies : 21
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 9
tintelingen mond : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 5
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 9
verstoorde smaak : 22
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CR05 PIPERACILLINE/TAZOBACTAM Infuus, Injectie
2 J01CR05 TAZOCIN (PIPERACILLINE/TAZOBACTAM) Injectie