Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01EE01 BACTRIMEL (COTRIMOXAZOL) Drank, Infuus
J01EE01 COTRIMOXAZOL Drank, Infuus, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Cotrimoxazol Antibioticum Gezondgids 2016 juni 2016
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 Diemont W.L. Is this reaction caused by this drug? Neth. Jour. Med. 2005 63(7):242-243
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
5 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Trimethoprim/sulfamethoxazole and tooth- and tongue discoloration 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM

Aantal meldingen 915
Ernstig 194
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
451
(49%)
458
(50%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchospasme : 1
falen van de ademhaling : 2
hoesten : 4
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 1
longinfiltraat : 2
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 52
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
auto-immuunhemolytische anemie : 1
beenmergfalen : 4
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 1
febriele neutropenie : 1
histiocytose hematofaag : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 9
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 12
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 3
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 2
Bloedvaten : 23
Bloeduitstorting : 5
Henoch-Schönlein purpura : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 3
overmatig blozen : 5
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 27
asthma cardiale : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 4
snel hartritme : 2
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 426
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 16
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 7
exfoliatieve dermatitis : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 51
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 3
huiduitslag : 131
huiduitslag ( maculo-papulair) : 10
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 30
jeukende huiduitslag : 15
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 10
pigmentatieaandoening : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 2
rash gegeneraliseerd : 7
reactie op zonlicht : 8
rode huiduitslag : 39
roodheid : 14
Stevens-Johnson-syndroom : 10
tongoedeem : 1
vervellen : 9
vlekkerige huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 1
zwelling aangezicht : 4
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 29
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 4
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 2
overgevoeligheid : 19
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
Bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 7
Clostridium difficile-infectie : 1
faryngitis : 2
gelokaliseerde infectie : 1
hersenvliesontsteking : 1
huidinfectie : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
orale candida infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
branderig gevoel slokdarm : 2
heupbreuk : 1
leverletsel : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 33
afwijkende leverfunctie : 5
geelzucht : 2
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 13
hepatitis cholestatisch : 3
hepatocellulair letsel : 2
leverfalen : 1
leverpijn : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 282
aandoening maag-darmstelsel : 3
aandoening van anus en endeldarm : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
Aphthous ulcer : 1
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 3
braken : 40
branderige tong : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 19
diarree : 21
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 3
losse tand : 1
maag-darm bloeding : 5
maagklachten : 4
misselijkheid : 60
obstipatie, verstopping : 10
ontsteking mondholte : 15
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tanderosie : 1
tandverkleuring : 13
tongaandoening : 2
tongbewegingsafwijking : 1
tongontsteking : 25
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 4
Trichoglossia : 20
vergroting speekselklier : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 2
chronische lymfocytaire leukemie : 1
pseudolymfoom : 1
Nier en urinewegen : 34
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 2
nierfalen : 7
nierfunctie verminderd : 13
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 2
verminderde urineafscheiding : 2
Oog : 29
accomodatiestoornis ooglens : 2
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
pupil vernauwing : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Psychisch : 64
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele stoornis : 3
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 7
het uitblijven van een orgasme : 1
huilen : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 2
manie : 2
onrust : 6
ontremming : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 3
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 9
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
Sociale omstandigheden : 1
niet-voltrekking : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 50
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 8
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pees pijn : 2
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
pijn nek : 2
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
spiercontractuur : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 18
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 38
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
algemene lichamelijke conditie abnormaal : 1
anticonvulsivumspiegel verlaagd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed cholinesterase verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
PCO2 verhoogd : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 155
aangezichtspijn : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
koorts : 70
koude rillingen : 5
malaise : 22
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
plotselinge dood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
serum ziekteachtige reactie : 3
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 64
diabetes mellitus : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypernatriëmie : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 8
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 14
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 20
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 1
verminderde eetlust : 8
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
prostaataandoening : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 185
aandachtstoornis : 2
aangezichtspijn : 1
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
branderig gevoel : 1
clonus : 1
cluster hoofdpijn : 1
coma : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 27
epilepsie : 1
extrapiramidale aandoening : 1
Facial paralysis : 1
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hoofdpijn : 58
migraine : 3
minder smaak : 1
monoparese : 1
Nekstijfheid : 2
neurologisch symptoom : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 6
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
Seizure : 8
slaperigheid : 9
smaakverlies : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
tintelingen : 10
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 1
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01EE03 ROKIPRIM (TRIMETHOPRIM/SULFAMETROL) Infuus