Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AZITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AZITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FA10 AZITROMYCINE Drank, Drank (suspensie), Tablet
J01FA10 ZITHROMAX (AZITROMYCINE) Drank, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
4 Bar-Oz B., Berlin M., Vries de L. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Safety 2012 35(7):589-98
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Macrolide antibiotics and myasthenia 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


AZITROMYCINE

Aantal meldingen 547
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
181
(33%)
365
(67%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 25
astma : 1
bloedneus : 4
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 9
loopneus : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 12
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 32
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 21
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 133
acne : 2
angio-oedeem : 8
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 1
dyshidrotisch eczeem : 1
erythema multiforme : 3
galbulten : 7
gele huid : 2
gezichtszwelling : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 6
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 24
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 2
overmatig zweten : 6
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 2
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 4
overgevoeligheid : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
faryngitis : 2
genitale candidiasis : 1
genitale schimmelinfectie : 2
neus-keelontsteking : 1
onychomycose : 1
orale candida infectie : 1
orale schimmelinfectie : 2
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blaar : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ruptuur pees : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 18
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 4
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 3
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 321
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 2
bloederige diarree : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braken : 16
branderige tong : 4
buikklachten : 10
buikpijn : 43
colitis ulcerosa : 1
diarree : 61
droge mond : 8
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
irritatie keel : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
Lip erythema : 1
lip pijn : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 4
maagontsteking : 2
misselijkheid : 49
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 3
pijn in de bovenbuik : 7
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 15
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tandvlees verkleuring : 1
tongaandoening : 5
tongontsteking : 3
tongverkleuring : 14
Trichoglossia : 2
verandering in de stoelgang : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 11
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 2
basaalcelcarcinoom : 1
keratoacanthoom : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
cystitisachtig symptoom : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 23
blindheid : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogpijn : 2
ptosis van een ooglid : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 25
doofheid : 4
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 6
slechthorendheid : 7
Psychisch : 67
abnormale dromen : 2
agressie : 5
angst : 9
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 5
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 5
paniekaanval : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 3
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
spanning : 2
stemming veranderd : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 12
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 1
peesontsteking : 5
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 11
spierspasmen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 14
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie abnormaal : 1
hemoglobine verlaagd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 94
begeleidende ziekte verergerd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
koorts : 10
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 4
malaise : 10
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 8
pijn in de borstkas : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 17
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 14
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
verminderde eetlust : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
bloeding in de baarmoeder : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
vaginale bloeding : 5
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
vulvovaginale zwelling : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 166
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 29
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
hoofdpijn : 29
kokerzicht : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 10
overactiviteit : 2
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 9
spierspasmen : 1
tintelingen : 11
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 5
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 15
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AZITROMYCINE

Aantal meldingen 54.265
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.131
(56%)
21.216
(39%)
2.918
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
603
(1%)
19.018
(35%)
25.404
(47%)
8.780
(16%)
460
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.207
Bloed- en lymfestelsel : 992
Bloedvaten : 2.267
Chirurgische en medische verrichtingen : 138
Congenitale en genetische afwijkingen : 111
Endocrien syteem : 51
Hart : 3.273
Huid- en onderhuid : 13.801
Immuunsysteem : 5.116
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.854
Intoxicaties en letsels : 2.500
Lever en galwegen : 1.391
Maag-darmstelsel : 18.038
Neoplasmata : 124
Nier en urinewegen : 919
Oog : 1.658
Oor en evenwichtsorgaan : 1.615
Product aanlegenheden : 683
Psychisch : 2.079
Sociale omstandigheden : 116
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.811
Testuitslagen en onderzoeken : 2.983
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.336
Voeding en stofwisseling : 1.070
Voortplantingsstelsel en borsten : 287
Zenuwstelsel : 6.866
Zwangerschap en perinatale periode : 274
Vergelijkbare geneesmiddelen