Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AZITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AZITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FA10 AZITROMYCINE Drank, Tablet
J01FA10 ZITHROMAX (AZITROMYCINE) Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
4 Bar-Oz B., Berlin M., Vries de L. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Safety 2012 35(7):589-98
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Macrolide antibiotics and myasthenia 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

AZITROMYCINE

Aantal meldingen 494
Ernstig 78
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
169
(34%)
321
(65%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
astma : 1
bloedneus : 4
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 7
loopneus : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
pulmonale arteriële hypertensie : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 9
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 10
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
tonsillectomie : 1
Hart : 27
hartfalen : 1
hartkloppingen : 19
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 126
acne : 2
angio-oedeem : 9
droge huid : 1
dyshidrotisch eczeem : 1
erythema multiforme : 4
galbulten : 7
gele huid : 1
gezichtszwelling : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidlaesie : 1
huidoedeem : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
overmatig zweten : 5
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 3
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 3
subcorneale pustuleuze dermatose : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 2
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
faryngitis : 1
genitale candidiasis : 1
genitale schimmelinfectie : 2
infectie van het oor : 1
onychomycose : 1
orale candida infectie : 1
pathogeenresistentie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blaar : 4
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ruptuur pees : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 22
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht : 4
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 3
leverfalen : 1
leverpijn : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 251
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 2
bloederige diarree : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 11
branderige tong : 4
buikklachten : 9
buikpijn : 30
colitis ulcerosa : 1
diarree : 40
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 1
irritatie keel : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 3
maagontsteking : 2
misselijkheid : 35
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 6
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 17
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tandvlees verkleuring : 1
tongaandoening : 5
tongontsteking : 3
tongverkleuring : 3
Trichoglossia : 13
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 6
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 11
nierfunctie verminderd : 3
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 22
blindheid : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 8
glasvochttroebelingen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogpijn : 1
ptosis van een ooglid : 2
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 28
doofheid : 4
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 3
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 4
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 7
Psychisch : 61
abnormale dromen : 2
agressie : 5
angst : 7
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 4
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 4
nachtmerrie : 2
onrust : 5
persoonlijkheidsverandering : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 3
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
spanning : 2
stemming veranderd : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 1
peesontsteking : 4
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 8
spierspasmen : 2
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 15
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
elektrocardiogram PQ-interval : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 86
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddeleffect vertraagd : 1
geneesmiddelinteractie : 16
geneesmiddelresistentie : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 10
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 4
malaise : 8
mislukte behandeling : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 5
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Therapy non-responder : 1
toename van ziekte : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 10
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 12
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
verminderde eetlust : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
bloeding in de baarmoeder : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
vaginale bloeding : 4
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
vulvovaginale zwelling : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 147
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 26
dyskinesie : 1
dysstasie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 6
hoofdpijn : 24
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 2
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 9
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 8
spierspasmen : 1
tintelingen : 9
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 5
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 16
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

AZITROMYCINE

Aantal meldingen 48.814
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
27.062
(55%)
19.025
(39%)
2.727
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
586
(1%)
17.730
(36%)
21.826
(45%)
8.228
(17%)
444
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.807
Bloed- en lymfestelsel : 949
Bloedvaten : 2.039
Chirurgische en medische verrichtingen : 129
Congenitale en genetische afwijkingen : 103
Endocrien syteem : 49
Hart : 2.957
Huid- en onderhuid : 12.481
Immuunsysteem : 4.297
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.683
Intoxicaties en letsels : 2.200
Lever en galwegen : 1.305
Maag-darmstelsel : 16.132
Neoplasmata : 114
Nier en urinewegen : 875
Oog : 1.500
Oor en evenwichtsorgaan : 1.512
Product aanlegenheden : 664
Psychisch : 1.932
Sociale omstandigheden : 113
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.681
Testuitslagen en onderzoeken : 2.784
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.247
Voeding en stofwisseling : 1.004
Voortplantingsstelsel en borsten : 272
Zenuwstelsel : 6.352
Zwangerschap en perinatale periode : 151
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01FA01 ERYTHROCINE (ERYTROMYCINE) Drank, Infuus, Tablet, Zakje voor orale suspensie
2 J01FA01 ERYTROMYCINE Drank, Infuus, Injectie, Tablet, Zakje voor orale suspensie
3 J01FA02 SPIRAMYCINE Overige toedieningsvormen
4 J01FA06 ROXITROMYCINE Filmomhulde tablet
5 J01FA06 RULIDE (ROXITROMYCINE) Filmomhulde tablet
6 J01FA09 CLARITROMYCINE Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 J01FA09 KLACID (CLARITROMYCINE) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte