Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CIPROFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CIPROFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA02 CIPROFLOXACINE Drank, Infuus, Omhulde tablet, Tablet
J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank, Infuus, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
5 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
6 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
7 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
9 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
10 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CIPROFLOXACINE

Aantal meldingen 945
Ernstig 263
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
529
(56%)
410
(43%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 50
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
ademnood : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
diafragma-aandoening : 1
falen van de ademhaling : 6
farynxulceratie : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 3
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 19
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 2
snelle ademhaling : 1
vocht in de longen : 2
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 27
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 7
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 3
febriele neutropenie : 1
miltvergroting : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 40
aderontsteking : 2
aorta desiccans ruptuur : 1
Bloeding : 4
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
flauwvallen : 2
geruptureerd aneurysma : 2
hersenbloeding : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 1
longembolie : 2
vaatontsteking : 7
verhoogde bloeddruk : 2
verkleurde ader : 1
weefselversterf (gangreen) : 2
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 48
aandoening hartklep : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 25
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartspieraandoening : 1
harttamponade : 1
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 6
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 163
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 8
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 3
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 2
galbulten : 8
gegeneraliseerd erytheem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 3
haaruitval : 11
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 24
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 4
huidverkleuring : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 6
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 12
pruritus gegeneraliseerd : 2
puntbloedingen : 4
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
Stevens-Johnson-syndroom : 2
subcutane bloeding : 1
tongoedeem : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 17
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 5
niertransplantaatafstoting : 1
overgevoeligheid : 5
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 41
bacteriëmie : 1
buikgriep : 2
buiktyfus : 2
caries tanden : 2
Clostridia-infectie : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
genitale candidiasis : 1
infectie : 3
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
longinfectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking beenmerg : 1
paratyfus : 2
pathogeenresistentie : 5
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
pseudomembraneuze colitis : 5
pusophoping in lichaamsholte/empyeem : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 2
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 58
blaar : 3
epicondylitis : 1
geneesmiddelvoorschrijffout : 1
letsel : 1
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
overdosis : 1
peesletsel : 4
Product use in unapproved indication : 1
ribfractuur : 1
ruptuur pees : 38
spierscheur : 3
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 24
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 5
geelzucht : 4
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 3
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 4
leverfalen : 2
leverweefselversterf : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 189
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
braakneiging : 2
braken : 13
buikklachten : 8
buikpijn : 12
diarree : 26
droge mond : 2
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 4
groene ontlasting : 4
irritatie keel : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 3
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 5
misselijkheid : 42
obstipatie, verstopping : 9
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 3
pijn in de onderbuik : 3
tandaandoening : 1
tandpijn : 3
tandverkleuring : 1
tongbewegingsafwijking : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 5
Trichoglossia : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 47
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 8
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 5
nierfunctie verminderd : 7
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
Post micturition dribble : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 15
uretrale afscheiding : 1
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 30
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
iris transilluminatiedefect : 1
loslating van het netvlies : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 17
doofheid bilateraal : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 6
Psychisch : 182
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 4
agressie : 1
angst : 21
anhedonie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 8
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
geagiteerde depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 22
ijlen : 3
libidoverlies : 1
manie : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 8
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 4
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 12
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 15
stotteren : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 17
waandenkbeelden : 3
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 2
Loss of personal independence in daily activities : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 267
artritis reactief : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 2
dermatomyositis : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 7
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 31
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pees pijn : 21
peesafwijking : 7
peesontsteking : 121
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 10
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 31
spierspasmen : 11
spierzwakte : 5
tenosynovitis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 66
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
alfa tumornecrosefactor verlaagd : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel supratherapeutisch : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 2
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
geneesmiddelspiegel subtherapeutisch : 1
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
laboratoriumtest : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 7
leverfunctietests abnormaal : 5
Liver function test increased : 2
myoglobine urine : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 4
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 3
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 175
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
geneesmiddel niet werkzaam voor niet-goedgekeurde indicatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 11
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelenintolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 40
geneesmiddelresistentie : 7
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 12
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 15
mislukte behandeling : 1
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 9
onverwacht effect : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slijmvliesaandoening : 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
Therapy non-responder : 1
ulcus : 1
val : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 22
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 11
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
borstpijn : 1
genitale uitslag : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
testistorsie : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
Zenuwstelsel : 236
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewegingstoornis (dyskinesie) : 4
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 3
bulbaire verlamming : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 34
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 11
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 7
formicatie : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 34
migraine : 1
myasthenia gravis : 1
myasthenia gravis-crisis : 1
neurologisch symptoom : 2
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 3
presyncope : 2
Seizure : 7
slaperigheid : 8
smaakverlies : 7
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 6
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
stemstoornis : 5
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 14
tintelingen mond : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 7
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 11
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CIPROFLOXACINE

Aantal meldingen 89.799
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.527
(56%)
36.060
(40%)
3.212
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.288
(1%)
29.124
(32%)
30.851
(34%)
26.702
(30%)
1.834
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.242
Bloed- en lymfestelsel : 3.036
Bloedvaten : 3.189
Chirurgische en medische verrichtingen : 307
Congenitale en genetische afwijkingen : 159
Endocrien syteem : 132
Hart : 2.712
Huid- en onderhuid : 36.406
Immuunsysteem : 4.990
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.176
Intoxicaties en letsels : 4.121
Lever en galwegen : 2.225
Maag-darmstelsel : 15.776
Neoplasmata : 166
Nier en urinewegen : 3.459
Oog : 3.257
Oor en evenwichtsorgaan : 1.564
Product issues : 248
Psychisch : 6.313
Sociale omstandigheden : 823
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10.831
Testuitslagen en onderzoeken : 4.858
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.906
Voeding en stofwisseling : 1.860
Voortplantingsstelsel en borsten : 554
Zenuwstelsel : 13.569
Zwangerschap en perinatale periode : 80
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
4 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
5 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infuus, Omhulde tablet, Vernevelvloeistof
7 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
8 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infuus, Omhulde tablet
9 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
10 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Filmomhulde tablet, Infuus
11 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infuus