Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CIPROFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CIPROFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA02 CIPROFLOXACINE Drank, Infuus, Omhulde tablet, Tablet
J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank, Infuus, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
5 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
6 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
7 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
8 Weits, G. Peesklachten bij fluorochinolonen Uitsluitend Apotheek (UA) 2019 9(4):17
9 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
10 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
11 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


CIPROFLOXACINE

Aantal meldingen 986
Ernstig 199
Geslacht
Man
Vrouw
536
(54%)
450
(46%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 44
bloedneus : 6
diafragma-aandoening : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 2
hyperventilatie : 3
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 23
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 1
snelle ademhaling : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 23
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 3
febriele neutropenie : 1
miltvergroting : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 31
aderontsteking : 2
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
flauwvallen : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 2
longembolie : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 4
verkleurde ader : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 55
aandoening hartklep : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 8
snel hartritme : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 184
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 8
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 3
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 10
gegeneraliseerd erytheem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 3
haaruitval : 11
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 8
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 13
pijn aan de huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 2
puntbloedingen : 4
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 4
rode man syndroom : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 7
Stevens-Johnson-syndroom : 2
subcutane bloeding : 1
tongoedeem : 1
urticaria papels : 1
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 2
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 15
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 5
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
caries tanden : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
genitale candidiasis : 1
infectie : 1
neus-keelontsteking : 2
orale candida infectie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 63
blaar : 5
epicondylitis : 1
handbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
peesletsel : 4
ribfractuur : 1
ruptuur pees : 45
spierscheur : 3
spierverrekking : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 26
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 6
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 3
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 4
leverfalen : 3
leverweefselversterf : 2
Maag-darmstelsel : 211
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 3
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braakneiging : 3
braken : 15
buikklachten : 7
buikpijn : 13
diarree : 25
droge mond : 1
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 4
irritatie keel : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 3
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 52
obstipatie, verstopping : 12
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 3
pijn in de onderbuik : 3
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 3
tandverkleuring : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 7
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 4
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 36
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 8
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 13
uretrale afscheiding : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 35
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 3
Dyschromatopsia : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
iris transilluminatiedefect : 1
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 23
doofheid : 1
doofheid bilateraal : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 8
Psychisch : 202
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 6
agressie : 2
angst : 25
anhedonie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 13
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 1
geagiteerde depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 22
ijlen : 2
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 8
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 4
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 10
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 18
spanning : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 19
waandenkbeelden : 4
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 10
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 309
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artritis reactief : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 2
chondropathie : 1
dermatomyositis : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 35
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 5
pees pijn : 23
peesafwijking : 8
peesongemak : 1
peesontsteking : 122
perifere zwelling : 4
pijn in arm of been : 13
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 2
spieraandoening : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 37
spierspasmen : 13
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 9
tenosynovitis : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 42
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 2
hoofdcircumferentie abnormaal : 1
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 7
leverfunctietests abnormaal : 3
Liver function test increased : 2
myoglobine urine : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 147
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 35
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 8
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 15
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 9
onverwacht effect : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 26
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 18
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 12
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
aandoening van vulva : 1
balzakzwelling : 1
borstpijn : 1
genitale uitslag : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
testistorsie : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
Zenuwstelsel : 248
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 4
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 41
dyskinesie : 3
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 9
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 8
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 36
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
motorische ontwikkeling achterstand : 1
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 2
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
peroneale zenuwverlamming : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 3
presyncope : 2
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 7
spierspasmen : 4
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 5
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 19
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 12
verandering reukvermogen : 7
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 10
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
normale pasgeborene : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CIPROFLOXACINE

Aantal meldingen 100.847
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
56.939
(56%)
40.193
(40%)
3.715
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.454
(1%)
32.035
(32%)
36.341
(36%)
29.138
(29%)
1.879
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.688
Bloed- en lymfestelsel : 3.161
Bloedvaten : 3.486
Chirurgische en medische verrichtingen : 344
Congenitale en genetische afwijkingen : 178
Endocrien syteem : 172
Hart : 2.998
Huid- en onderhuid : 40.792
Immuunsysteem : 6.345
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.653
Intoxicaties en letsels : 4.728
Lever en galwegen : 2.353
Maag-darmstelsel : 17.983
Neoplasmata : 176
Nier en urinewegen : 3.710
Oog : 3.649
Oor en evenwichtsorgaan : 1.758
Product aanlegenheden : 286
Psychisch : 7.007
Sociale omstandigheden : 961
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12.223
Testuitslagen en onderzoeken : 5.179
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.063
Voeding en stofwisseling : 2.046
Voortplantingsstelsel en borsten : 619
Zenuwstelsel : 15.036
Zwangerschap en perinatale periode : 200
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
4 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
5 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infuus, Omhulde tablet, Vernevelvloeistof
7 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
8 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infuus, Omhulde tablet
9 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
10 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Filmomhulde tablet, Infuus
11 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infuus