Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NORFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NORFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA06 NORFLOXACINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
5 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
6 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
7 Linden van der S., Grootheest van A.C. Norfloxacine en hypoglykemie GeBu 2012 46(2):22-23
8 Weits, G. Peesklachten bij fluorochinolonen Uitsluitend Apotheek (UA) 2019 9(4):17
9 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
10 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
11 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
2 Fluorochinolones and stomatitis 2011
3 Norfloxacine and hypoglycaemia 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-3-2020.


NORFLOXACINE

Aantal meldingen 330
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
94
(28%)
234
(71%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
hoesten : 2
kortademigheid : 6
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
eosinofilie : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
lage bloeddruk : 1
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 12
hartkloppingen : 5
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 62
angio-oedeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 3
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
nagelgroei abnormaal : 1
oedeem mond : 1
overgevoeligheidsvasculits : 3
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
tongoedeem : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
abces : 1
buikgriep : 1
faryngitis : 2
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 20
peesletsel : 7
ruptuur pees : 12
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 87
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
anorectaal ongemak : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 3
braken : 4
buikbloeding : 1
buikpijn : 14
colitis ulcerosa : 1
diarree : 18
droge mond : 1
hik : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 20
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 1
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 3
Nier en urinewegen : 18
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierontsteking : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 5
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 15
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 1
oogoedeem : 1
rood oog : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 35
agressie : 1
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 6
nachtmerrie : 1
onrust : 4
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 3
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 87
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 5
gewrichtspijn : 7
hielpijn (fasciïtis plantaris) : 1
pees pijn : 2
peesafwijking : 2
peesongemak : 1
peesontsteking : 45
pijn in de zij : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloeddruk verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het heet hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 10
abnormale gewichtstoename : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
urogenitale bloeduitstorting : 1
Zenuwstelsel : 68
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 18
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugenverlies : 2
gevoelsverlies : 1
hoofdpijn : 14
myasthenia gravis : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 3
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NORFLOXACINE

Aantal meldingen 13.526
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.748
(65%)
4.427
(33%)
351
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
46
(0%)
1.402
(10%)
6.394
(47%)
4.908
(36%)
776
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 534
Bloed- en lymfestelsel : 452
Bloedvaten : 285
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 47
Endocrien syteem : 9
Hart : 356
Huid- en onderhuid : 6.544
Immuunsysteem : 372
Infecties en parasitaire aandoeningen : 395
Intoxicaties en letsels : 231
Lever en galwegen : 324
Maag-darmstelsel : 2.490
Neoplasmata : 12
Nier en urinewegen : 274
Oog : 555
Oor en evenwichtsorgaan : 198
Product aanlegenheden : 6
Psychisch : 635
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.068
Testuitslagen en onderzoeken : 414
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.496
Voeding en stofwisseling : 170
Voortplantingsstelsel en borsten : 79
Zenuwstelsel : 1.761
Zwangerschap en perinatale periode : 60
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
4 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)
5 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
7 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
8 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
9 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
10 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
11 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
12 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof