Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LEVOFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVOFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Infuus, Omhulde tablet, Vernevelvloeistof
J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof, Infuus, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Molen van der-Eijgenraam M., Göbel F.C.C., Diemont W.L. Convulsies bij gecombineerd gebruik van levofloxacine en theofylline PW 2004 139(34):1106-1108
5 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
6 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
7 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
8 Oosterhuis I. Levofloxacine en torsade de pointes GeBu 2006 40:141-142
9 Weits, G. Peesklachten bij fluorochinolonen Uitsluitend Apotheek (UA) 2019 9(4):17
10 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
11 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
12 Kabel J.S., Stegenga S., Puijenbroek van E.P. Tendinitis en peesruptuur als bijwerking van antibiotica: Pas op met intensieve fysiotherapie Fysiopraxis 2006 2006:juni:2-5
13 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


LEVOFLOXACINE

Aantal meldingen 257
Ernstig 58
Geslacht
Man
Vrouw
160
(62%)
97
(38%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 2
kortademigheid : 2
ophoesten van bloed : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
Bloedvaten : 8
aderaandoening handen en voeten : 1
aderverkalking : 1
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 17
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
perifeer oedeem : 9
snel hartritme : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 20
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
erythema multiforme : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 2
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
abces : 1
genitale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 31
peesletsel : 3
ruptuur pees : 27
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 27
Anesthesie van de mond : 1
bloedbraken : 1
braken : 2
buikpijn : 2
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 4
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 3
ontsteking mondholte : 6
ontsteking van de dikke darm : 1
oraal ongemak : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfunctie verminderd : 1
urineretentie : 1
Oog : 9
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 20
achtervolgingswaan : 1
angst : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 2
huilen : 1
nachtmerrie : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 189
enthesopathie : 1
fibromyalgie : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 14
gewrichtszwelling : 2
pees pijn : 16
peesafwijking : 16
peesontsteking : 85
periartritis : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in de grote been zenuw : 1
rotator cuff syndroom : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 2
Spierpijn : 27
spierspasmen : 7
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
protrombinetijd verlengd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21
geneesmiddelinteractie : 1
het koud hebben : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 1
oedeem : 2
pijn : 1
vermoeidheid : 6
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening van vulva : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
tepelpijn : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
Zenuwstelsel : 40
aangezichtspijn : 1
autonome neuropathie : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 6
epilepsie : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 5
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 3
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVOFLOXACINE

Aantal meldingen 90.732
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
47.299
(52%)
37.733
(42%)
5.700
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
875
(1%)
30.053
(33%)
39.865
(44%)
19.915
(22%)
24
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.361
Bloed- en lymfestelsel : 2.370
Bloedvaten : 5.200
Chirurgische en medische verrichtingen : 280
Congenitale en genetische afwijkingen : 85
Endocrien syteem : 123
Hart : 4.163
Huid- en onderhuid : 24.295
Immuunsysteem : 6.691
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.786
Intoxicaties en letsels : 7.681
Lever en galwegen : 2.009
Maag-darmstelsel : 14.728
Neoplasmata : 204
Nier en urinewegen : 2.064
Oog : 2.894
Oor en evenwichtsorgaan : 1.335
Product aanlegenheden : 190
Psychisch : 7.356
Sociale omstandigheden : 1.241
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17.188
Testuitslagen en onderzoeken : 5.142
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.224
Voeding en stofwisseling : 2.275
Voortplantingsstelsel en borsten : 309
Zenuwstelsel : 15.494
Zwangerschap en perinatale periode : 75
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA02 CIPROFLOXACINE Drank, Infusievloeistof, Infuus, Omhulde tablet, Tablet
4 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank, Drank (suspensie), Infuus, Omhulde tablet
5 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
7 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
8 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
9 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Filmomhulde tablet, Infusievloeistof, Infuus
10 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof, Infuus