Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NITROFURANTOINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NITROFURANTOINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XE01 FURABID (NITROFURANTOINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01XE01 FURADANTINE (NITROFURANTOINE) Capsule
J01XE01 NITROFURANTOINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Passier, J.L.M. Hoogzwanger: voorzichtig met nitrofurantoine PW 2013
3 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Nitrofurantoine en cutane vasculitis NTvDV 2011 21(4):222-224
4 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Nitrofurantoine en cutane vasculitis NTvDV 2012 (5):9-11
5 Molen-Eigenraam van der M. Nitrofurantoïne en paresthesieën, een vroeg signaal van neuropathie GeBu 2004 38(2):14-15
6 Passier,JLM. Nitrofurantoïne gebruik peripartum Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie 2013 38:13-14
7 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Nitrofurantoine and cutaneous vasculitis - an update 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-12-2019.


NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 1.931
Ernstig 326
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
124
(6%)
1.805
(93%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 466
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 2
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 5
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 3
crepitaties : 1
diafragmapijn : 2
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 5
hoesten : 70
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 29
kortademigheid : 234
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 25
longfibrose : 14
longinfiltraat : 2
longontsteking : 11
longvliesontsteking : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 4
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 8
Overgevoeligheidspneumonitis : 5
piepen : 3
pijnlijke ademhaling : 2
productieve hoest : 2
pulmonale eosinofilie : 1
rhonchi : 1
schadelijk effect op de long : 14
snelle ademhaling : 2
sputum toegenomen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 23
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 2
leukocytose : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 49
Bloeduitstorting : 8
flauwvallen : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 10
longembolie : 2
lymfoedeem : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 11
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
anesthesie : 1
Hart : 81
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartklepinsufficiëntie : 1
hartkloppingen : 36
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 16
snel hartritme : 11
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 570
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 17
brandend gevoel van de huid : 4
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 2
eczeem : 3
erythema multiforme : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 61
gegeneraliseerd erytheem : 2
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 8
haaraandoening : 1
haaruitval : 16
huid warm : 1
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 3
huiduitslag : 114
huiduitslag ( maculo-papulair) : 7
huiduitslag (rash papulair) : 11
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 80
jeukende huiduitslag : 28
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 1
nagelloslating : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 5
ooglidzwelling : 4
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 32
overmatige verhoorning van de huid : 1
periorale dermatitis : 1
pijn aan de huid : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 10
psoriasis : 2
puntbloedingen : 6
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
rash gegeneraliseerd : 12
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 33
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 27
strakke huid : 1
tongoedeem : 2
Trichodynia : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 2
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 4
vochtophoping rondom oogkas : 1
zonneallergie : 2
zwelling aangezicht : 8
zweten en rillen : 4
Immuunsysteem : 90
anafylactische reactie : 20
anafylactische shock : 29
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 37
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 47
acarodermatitis : 1
blaasontsteking : 1
febris recurrens : 1
gordelroos : 1
koortsstuip : 1
longontsteking : 12
neus-keelontsteking : 1
oesofagitis door schimmels : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de speekselklier : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
ooginfectie : 1
orale schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 4
speekselklierontsteking : 11
vulvovaginale candidiasis : 4
vulvovaginale mycotische infectie : 3
Intoxicaties en letsels : 15
blaar : 6
blootstelling via moedermelk : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
leverletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 87
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 7
auto-immuunhepatitis : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 21
geelzucht (cholestatisch) : 4
geelzucht toxisch : 3
granulomateuze leverziekte : 1
hepatische cirrose : 3
Hepatitis : 18
hepatitis acuut : 4
hepatitis cholestatisch : 8
leveraandoening : 3
leverfalen : 4
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 3
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 727
aandoening maag-darmstelsel : 4
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 2
alvleesklierontsteking : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 2
boeren : 3
braakneiging : 5
braken : 116
braken op kinderleeftijd : 1
buikklachten : 21
buikpijn : 62
buikwand hematoom : 1
diarree : 90
droge keel : 1
droge mond : 19
enteritis : 2
erytheem van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 8
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
hik : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 2
lip droog : 1
lipzwelling : 8
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 3
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 1
misselijkheid : 255
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 12
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 32
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
projectiel braken : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandmisvorming : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 3
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 3
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
winderigheid : 5
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 44
aandoening plasbuis (urethra) : 1
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierkoliek : 1
nierontsteking : 1
nierpijn : 4
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 12
verminderde urineafscheiding : 2
vocht vasthouden : 2
Oog : 57
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 14
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogirritatie : 4
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 2
scheelzien : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 24
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 7
ooraandoening : 1
oorpijn : 4
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 174
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
agressie : 2
alcoholprobleem : 1
angst : 13
angststoornis : 2
depressie : 9
depressieve stemming : 30
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 7
huilen : 1
ijlen : 2
leesstoornis : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 7
onrust : 4
onttrekkingssyndroom : 1
onverschillig : 1
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 2
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 8
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 6
stotteren : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 24
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 221
artrose : 1
botpijn : 4
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 38
gewrichtszwelling : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
lupusachtig syndroom : 1
nekpijn : 4
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 3
perifere zwelling : 9
pijn in arm of been : 26
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 6
rugpijn : 15
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 56
spierspasmen : 14
spierzwakte : 18
Testuitslagen en onderzoeken : 76
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
bilirubine urine : 1
bloed glucose abnormaal : 2
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 14
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 11
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
Liver function test increased : 1
pO2 verlaagd : 1
stollingseiwitten in bloed verlaagd : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 7
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 635
aangezichtspijn : 3
alcoholkater : 1
dorst : 2
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 8
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
griepachtige verschijnselen : 15
het heet hebben : 7
het koud hebben : 11
koorts : 177
koude rillingen : 62
lichaamszwakte : 21
loopstoornis : 3
malaise : 91
maligne neuroleptica syndroom : 1
oedeem : 10
onbestendig gevoel borstkas : 23
ontsteking : 1
onverwacht effect : 10
pijn : 18
pijn in de borstkas : 46
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
schuimbekken : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
statisch oedeem : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
val : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 81
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 50
alcoholintolerantie : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
uitdroging : 2
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 39
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
borstmelk verkleuring : 1
borstpijn : 2
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 7
pijnlijke borst : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 3
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 712
aandachtstoornis : 7
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 6
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 108
dunnevezelneuropathie : 1
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 3
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 20
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 224
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
leverencefalopathie : 1
migraine : 8
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 21
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 15
presyncope : 10
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 40
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 6
spanningshoofdpijn : 2
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 122
tintelingen mond : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 3
trilling/beving (tremor) : 11
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 16
verstoorde smaak : 7
zenuwontsteking : 2
zenuwpijn : 6
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 9
foetale hypokinesie : 1
stoornis borstvoeding : 1
zuigelingensterfte : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 21.638
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.846
(82%)
2.899
(13%)
893
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
78
(0%)
7.211
(33%)
1.013
(5%)
12.125
(56%)
1.211
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.270
Bloed- en lymfestelsel : 891
Bloedvaten : 543
Chirurgische en medische verrichtingen : 85
Congenitale en genetische afwijkingen : 110
Endocrien syteem : 22
Hart : 561
Huid- en onderhuid : 6.164
Immuunsysteem : 1.462
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.324
Intoxicaties en letsels : 589
Lever en galwegen : 1.753
Maag-darmstelsel : 4.821
Neoplasmata : 49
Nier en urinewegen : 596
Oog : 482
Oor en evenwichtsorgaan : 246
Product aanlegenheden : 57
Psychisch : 835
Sociale omstandigheden : 66
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.608
Testuitslagen en onderzoeken : 1.475
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.257
Voeding en stofwisseling : 606
Voortplantingsstelsel en borsten : 134
Zenuwstelsel : 4.214
Zwangerschap en perinatale periode : 118
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.