Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NITROFURANTOINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NITROFURANTOINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XE01 FURABID (NITROFURANTOINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01XE01 FURADANTINE (NITROFURANTOINE) Capsule
J01XE01 NITROFURANTOINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Passier, J.L.M. Hoogzwanger: voorzichtig met nitrofurantoine PW 2013
3 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Nitrofurantoine en cutane vasculitis NTvDV 2011 21(4):222-224
4 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Nitrofurantoine en cutane vasculitis NTvDV 2012 (5):9-11
5 Molen-Eigenraam van der M. Nitrofurantoïne en paresthesieën, een vroeg signaal van neuropathie GeBu 2004 38(2):14-15
6 Passier,JLM. Nitrofurantoïne gebruik peripartum Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie 2013 38:13-14
7 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Nitrofurantoine and cutaneous vasculitis - an update 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 1.635
Ernstig 328
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
102
(6%)
1.528
(93%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 415
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 4
allergische ontsteking longblaasjes (alveolitis) : 4
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 3
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 3
falen van de ademhaling : 2
hoesten : 54
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 35
kortademigheid : 196
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 24
longfibrose : 14
longinfiltraat : 3
longontsteking : 11
longvliesontsteking : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 4
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 5
piepen : 3
pijnlijke ademhaling : 2
pulmonale eosinofilie : 1
ratelgeluiden : 1
respiratoire acidose : 1
rhonchi : 1
schadelijk effect op de long : 17
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 2
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 6
Bloed- en lymfestelsel : 23
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 6
eosinofilie : 1
leukocytose : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 45
Bloeduitstorting : 9
Henoch-Schönlein purpura : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 9
longembolie : 2
lymfoedeem : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 11
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
anesthesie : 1
Hart : 67
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 27
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 14
snel hartritme : 10
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 455
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 15
brandend gevoel van de huid : 3
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 52
gegeneraliseerd erytheem : 2
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 8
haaraandoening : 1
haaruitval : 15
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 4
huiduitslag : 99
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 55
jeukende huiduitslag : 20
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 3
ooglidzwelling : 8
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 27
overmatige verhoorning van de huid : 1
pijn aan de huid : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 5
psoriasis : 2
puntbloedingen : 5
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
rash gegeneraliseerd : 10
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 27
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 22
tongoedeem : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zonneallergie : 2
zwelling aangezicht : 6
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 85
anafylactische reactie : 18
anafylactische shock : 25
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 38
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 36
acarodermatitis : 1
blaasontsteking : 1
febris recurrens : 1
gordelroos : 1
koortsstuip : 1
longontsteking : 10
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
ooginfectie : 1
schimmelinfectie : 3
speekselklierontsteking : 10
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 12
blaar : 5
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
traumatisch longletsel : 1
Lever en galwegen : 72
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 5
auto-immuunhepatitis : 2
galstuwing : 1
geelzucht : 17
geelzucht (cholestatisch) : 3
geelzucht toxisch : 2
granulomateuze leverziekte : 1
hepatische cirrose : 3
Hepatitis : 16
hepatitis acuut : 3
hepatitis cholestatisch : 6
leveraandoening : 2
leverfalen : 4
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 4
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 551
aandoening maag-darmstelsel : 4
acute onsteking alvleesklier : 4
aften : 2
alvleesklierontsteking : 4
bloederige diarree : 2
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 93
buikklachten : 12
buikpijn : 49
diarree : 63
droge keel : 1
droge mond : 13
enteritis : 2
erytheem van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 5
gingiva-pijn : 1
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 2
lip droog : 1
lipzwelling : 9
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 5
maagontsteking : 1
misselijkheid : 198
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 11
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 21
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
projectiel braken : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandmisvorming : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 3
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 3
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 5
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierkoliek : 1
nierontsteking : 1
nierpijn : 3
nierstenen : 1
pijn bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 6
verminderde urineafscheiding : 2
vocht vasthouden : 2
Oog : 40
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 11
lichtschuwheid : 2
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogirritatie : 4
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 2
scheelzien : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 19
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorpijn : 4
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Psychisch : 132
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 5
agressie : 2
alcoholprobleem : 1
angst : 9
angststoornis : 2
depressie : 8
depressieve stemming : 16
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 4
huilen : 1
ijlen : 1
leesstoornis : 1
nachtmerrie : 5
onrust : 3
onverschillig : 1
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 4
stotteren : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 22
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 179
artrose : 1
botpijn : 2
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 29
gewrichtszwelling : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 3
perifere zwelling : 8
pijn in arm of been : 21
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 13
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 5
spieraandoening : 1
Spierpijn : 45
spierspasmen : 11
spierzwakte : 18
Testuitslagen en onderzoeken : 60
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
bilirubine urine : 1
bloed glucose abnormaal : 2
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie verhoogd : 8
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 11
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
pO2 verlaagd : 1
röntgenfoto abnormaal : 1
stollingseiwitten in bloed verlaagd : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 8
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 524
aangezichtspijn : 3
alcoholkater : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 22
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 6
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
griepachtige verschijnselen : 14
het heet hebben : 6
het koud hebben : 10
koorts : 138
koude rillingen : 50
lichaamszwakte : 13
loopstoornis : 3
malaise : 77
maligne neuroleptica syndroom : 1
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 20
onverwacht effect : 9
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 16
pijn in de borstkas : 39
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
schuimbekken : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
statisch oedeem : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
traagheid : 1
val : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 64
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 45
alcoholintolerantie : 2
folaatdeficiëntie : 2
gebrek aan vitamine-B12 : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 32
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
borstpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 7
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 553
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 82
dyskinesie : 1
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 3
fantoompijn : 1
flauwvallen : 9
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 2
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 162
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
leverencefalopathie : 1
migraine : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 17
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 15
presyncope : 9
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 25
smaakverlies : 6
spanningshoofdpijn : 2
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 101
tintelingen mond : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 3
trage response op stimuli : 3
trilling/beving (tremor) : 9
verhoogde spanning : 3
verlamming : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 12
verstoorde smaak : 8
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 4
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 11
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale hypokinesie : 1
levend geboren : 1
premature baby : 1
stoornis borstvoeding : 1
tekenen van stress bij het ongeboren kind : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 5
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 20.459
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.855
(82%)
2.761
(13%)
843
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
76
(0%)
6.775
(33%)
904
(4%)
11.502
(56%)
1.202
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.146
Bloed- en lymfestelsel : 878
Bloedvaten : 500
Chirurgische en medische verrichtingen : 77
Congenitale en genetische afwijkingen : 108
Endocrien syteem : 20
Hart : 536
Huid- en onderhuid : 5.865
Immuunsysteem : 1.256
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.253
Intoxicaties en letsels : 511
Lever en galwegen : 1.707
Maag-darmstelsel : 4.394
Neoplasmata : 50
Nier en urinewegen : 545
Oog : 445
Oor en evenwichtsorgaan : 225
Product aanlegenheden : 45
Psychisch : 765
Sociale omstandigheden : 61
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.470
Testuitslagen en onderzoeken : 1.401
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.829
Voeding en stofwisseling : 554
Voortplantingsstelsel en borsten : 126
Zenuwstelsel : 3.872
Zwangerschap en perinatale periode : 116
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.