Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ITRACONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ITRACONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J02AC02 ITRACONAZOL Capsule
J02AC02 TRISPORAL (ITRACONAZOL) Drank, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Puijenbroek van E.P., Feenstra J., Meyboom R.H.B. Mogelijke interactie itraconazol (Trisporal) en orale anticonceptiva. GeBu 1998 32(3):36
2 Passier A., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Pancreatitis associated with the use of itraconazole Neth. Jour. Med. 2010 68:6;285-289
3 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Pancreatitis Associated with the Use of Itraconazole Drug Safety 2009 32;(10):893
4 Graaf de L. Perifeer oedeem bij gelijktijdig gebruik van nifedipine en itraconazol GeBu 2002 36(6)
5 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B., Leufkens H.L.G.M. Signalling possible drug-drug interactions in a spontaneous reporting system: delay of withdrawal bleeding during concomitant use of oral contraceptives and itraconazole BJCP 1999 47:689-93
6 Puijenbroek van E.P., Feenstra J., Meyboom R.H.B. Verstoring van de pilcyclus tijdens het gelijktijdig gebruik van itraconazol en orale anticonceptiva. NTVG 1998 142(3):146-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cardiac failure and dyspnoea associated with the use of itraconazole 2002
2 Itraconazole and dyspnoea 2010
3 Itraconazole and erectile dysfunction 2005
4 Itraconazole and pancreatitis 2008
5 Itraconazole and paresthesias 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


ITRACONAZOL

Aantal meldingen 640
Ernstig 82
Geslacht
Man
Vrouw
273
(43%)
367
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
astma : 2
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 25
kortademigheid bij inspanning : 2
longvliesontsteking : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 5
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 1
pleurale effusie : 2
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 16
fenomeen van Raynaud : 1
hersenbloeding : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Shock symptom : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
veneuze aandoening : 2
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 70
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 5
hartkloppingen : 25
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 5
perifeer oedeem : 24
snel hartritme : 4
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 147
abnormale verhoorning van de huid : 2
acne : 2
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
eczeem : 2
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 12
gezichtszwelling : 10
haaruitval : 20
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 4
huiduitslag : 27
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 1
nagelloslating : 2
overmatig zweten : 4
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 6
roodheid : 4
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 5
vochtophoping rondom oogkas : 1
zomersproeten : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ruptuur pees : 1
tandletsel : 1
Lever en galwegen : 20
afwijkende leverfunctie : 5
galstuwing : 1
geelzucht : 3
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 170
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 5
alvleesklierontsteking : 5
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 14
buikklachten : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 14
diarree : 20
droge mond : 5
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 5
maagzweer : 1
misselijkheid : 30
mondaandoening : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 7
obstructie van de darm : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 7
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 4
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees verkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 4
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Nier en urinewegen : 29
aandoening urinelozing : 1
bedplassen : 1
bloed in de urine : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 5
vocht vasthouden : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 31
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
icterus van het oog : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 6
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rood oog : 1
staar : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 3
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 1
oorsuizen : 12
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 44
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
dissociatieve stoornis : 1
emotionele labiliteit : 2
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
onrust : 3
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 2
slapeloosheid : 7
spanning : 1
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 13
gewrichtszwelling : 3
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 5
spierzwakte : 4
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 40
bloed immunoglobuline E verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 1
immunoglobulines verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 9
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 4
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 105
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
het koud hebben : 1
koorts : 13
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 9
oedeem : 13
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 1
onverwacht effect : 7
pijn : 3
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvliesdroogheid : 2
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 20
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 24
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 9
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 52
abnormale terugtrekking bloeding : 3
bloedingen na de menopauze : 1
genitale zwelling : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 8
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
menstruatiestoornis : 11
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 7
seksuele stoornis : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
verlate menstruatie : 4
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 210
aandachtstoornis : 4
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 36
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 37
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 2
perifere zenuwpijn : 18
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 7
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
stemstoornis : 3
tintelingen : 43
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 4
foetale dood : 1
miskraam : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ITRACONAZOL

Aantal meldingen 13.148
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.137
(47%)
6.164
(47%)
847
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
38
(0%)
4.621
(35%)
4.029
(31%)
4.232
(32%)
228
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 804
Bloed- en lymfestelsel : 456
Bloedvaten : 400
Chirurgische en medische verrichtingen : 55
Congenitale en genetische afwijkingen : 45
Endocrien syteem : 126
Hart : 679
Huid- en onderhuid : 3.480
Immuunsysteem : 275
Infecties en parasitaire aandoeningen : 804
Intoxicaties en letsels : 411
Lever en galwegen : 989
Maag-darmstelsel : 2.537
Neoplasmata : 121
Nier en urinewegen : 412
Oog : 357
Oor en evenwichtsorgaan : 254
Product aanlegenheden : 36
Psychisch : 476
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 655
Testuitslagen en onderzoeken : 1.461
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.110
Voeding en stofwisseling : 654
Voortplantingsstelsel en borsten : 372
Zenuwstelsel : 1.823
Zwangerschap en perinatale periode : 111
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J02AC01 DIFLUCAN (FLUCONAZOL) Drank (suspensie)
2 J02AC01 FLUCONAZOL Capsule, Infusievloeistof
3 J02AC01 FLUCONAZOL REDIBAG (FLUCONAZOL) Infuus
4 J02AC03 VFEND (VORICONAZOL) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet, Poeder voor infuus
5 J02AC03 VORICONAZOL Filmomhulde tablet, Infuus, Poeder voor infuus
6 J02AC04 NOXAFIL (POSACONAZOL) Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Oplossing voor infuus
7 J02AC04 POSACONAZOL Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet
8 J02AC05 CRESEMBA (ISAVUCONAZOL) Capsule, Poeder voor infuus